Manja slova Veća slova RSS

Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

19.12.2018.

Sprovedeno savjetovanje i promocija izrade specijalizovane didaktike, prepoznavanje razvojnih smetnji, prilagođavanje i predstavljanje ponude programa rane intervencije

Sprovedeno savjetovanje i promocija izrade specijalizovane didaktike, prepoznavanje razvojnih smetnji, prilagođavanje i predstavljanje ponude programa rane intervencije U Resursnom centru u Kotoru u saradnji sa resursnim centrima “1. jun”, “Podgorica” i "Dr Peruta Ivanović", 17. i 18. decembra sprovedeno je savjetovanje i promocija izrade specijalizovane didaktike, prepoznavanje razvojnih smetnji, prilagođavanje i predstavljanje ponude programa rane intervencije za predstavnike svih javnih predškolskih ustanova.

04.12.2018.

Održane obuke komisija za usmjeravanje na temu „Opis, potrebe, preporuke za rad s đecom s smetnjama u tjelesnom razvoju“

Održane obuke komisija za usmjeravanje na temu „Opis, potrebe, preporuke za rad s đecom s smetnjama u tjelesnom razvoju“

Shodno ustaljenoj praksi da se redovno sprovode obuke komisija za usmjeravanje, potom načelnim ranijim dogovorima u vezi sa vašim potrebama organizovali smo tematsku edukaciju: „Opis, potrebe, preporuke za rad s đecom s smetnjama u tjelesnom razvoju“.

26.10.2018.

Održana obuka o izradi i primjeni komunikacijskih knjiga za djecu s autizmom

Održana obuka o izradi i primjeni komunikacijskih knjiga za djecu s autizmom

Ministarstvo prosvjete i JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun” realizovali su 25. i 26. oktobra obuku o izradi i primjeni komunikacijskih knjiga namijenjenih djeci sa smetnjama iz spektra autizma, a cilj je da se nastavnicima i stručnim saradnicima približi svrha, I primjena pomenutih knjiga.

26.07.2018.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Strategije inkluzivnog obrazovanja 2019-2025

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Strategije inkluzivnog obrazovanja 2019-2025

U skladu sa Programom rada Vlade za 2018. godinu Ministarstvo prosvjete je u obavezi da pripremi Strategiju inkluzivnog obrazovanja 2019-2025.

23.06.2018.

U Kotoru sprovedene radionice za kadar iz javnih predškolskih ustanova za prepoznavanje smetnji sluha i govora kod djece u najranijem uzrastu

U Kotoru sprovedene radionice za kadar iz javnih predškolskih ustanova za prepoznavanje smetnji sluha i govora kod djece u najranijem uzrastu

Pri Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“, Kotor sprovedene su radionice za kadar iz javnih predškolskih ustanova za prepoznavanje smetnji sluha i govora kod djece u najranijem uzrastu, kao i za izradu i primjenu didaktičkog i edukativnog materijala za rad s djecom sa smetnjama sluha.

22.06.2018.

Održana druga pripremna obuka za ABA tehničare

Održana druga pripremna obuka za ABA tehničare

U Resursnom centru "1.jun", 21.juna održana je druga pripremna obuka za ABA tehničare. Tema obuke je bila "Postavljanje ciljeva u ABA pristupu".

18.06.2018.

Realizovani seminari: Primjena vodiča za rad s djecom s intelektualnim smetnjama

Realizovani seminari: Primjena vodiča za rad s djecom s intelektualnim smetnjama

Sprovedene su obuke za predstavnike 30 osnovnih škola iz cijele Crne Gore u kojima se obrazuje najveći broj djece sa intelektualnim smetnjama. Obuke su realizovane za preko 120 nastavnika osnovnih škola: 13, 14, 19, 20. i 21. juna.

18.06.2018.

Realizovani seminari: Primjena vodiča za rad s djecom s intelektualnim smetnjama

Realizovani seminari: Primjena vodiča za rad s djecom s intelektualnim smetnjama

Sprovedene su obuke za predstavnike 30 osnovnih škola iz cijele Crne Gore u kojima se obrazuje najveći broj djece sa intelektualnim smetnjama. Obuke su realizovane za preko 120 nastavnika osnovnih škola: 13, 14, 19, 20. i 21. juna.

27.04.2018.

Ministarstvo prosvjete objavljuje JAVNI KONKURS „INKLUZIJA NA DJELU“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti podrške inkluzivnom obrazovanju

Ministarstvo prosvjete objavljuje JAVNI KONKURS „INKLUZIJA NA DJELU“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti podrške inkluzivnom obrazovanju

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva prosvjete, objavljuje JAVNI KONKURS „INKLUZIJA NA DJELU“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti podrške inkluzivnom obrazovanju.

04.04.2018.

Održana obuka "Potpomognuta komunikacija za djecu sa smetnjama iz spektra autizma u redovnim školama"

Održana obuka "Potpomognuta komunikacija za djecu sa smetnjama iz spektra autizma u redovnim školama"

Ministarstvo prosvjete i JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1.jun” realizovali su obuku za nastavnike i stručne saradnike iz 13 osnovnih škola pod nazivom "Potpomognuta komunikacija za djecu sa smetnjama iz spektra autizma u redovnim školama".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća