Manja slova Veća slova RSS

>

Međunarodni konkurs „Recite svijetu o Rusiji“

Međunarodni konkurs „Recite svijetu o Rusiji“
Datum objave: 17.09.2019 14:43 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo prosvjete Ruske Federacije u saradnji sa Nacionalnom roditeljskom asocijacijom za socijalnu podršku porodice i zaštitu porodičnih vrednosti i Akademijom za inovativno obrazovanje i razvoj, organizuju međunarodno takmičenje „Recite svijetu o Rusiji“.

Ciljevi takmičenja su formirati kod mladih građana društveno značajne vrijednosti, vjerovanja i stavove, poštovanje za kulturnu i istorijsku prošlost, kao i tradiciju Rusije i ostalih zemalja. Takođe, glavni cilj ovog konkursa je razvoj prijateljskih odnosa između naroda, te poštovanje nacionalne, vjerske i rasne različitosti.

Uslovi za učešće na konkursu:
Pravo učešća na konkursu imaju djeca do 10 godina (prva kategorija), od 11-14 godina (druga kategorija), mladi od 15-17 godina (treća kategorija), i odrasli od 18+ godina (četvrta kategorija).
Takmičenje se organizuje u dvije kategorije:
1. Video prezentacija „Recite svijetu o Rusiji“. (Video ili animirani film u kojem se ističe pozitivan momenat iz života takmičara, istorija zemlje ili osjećanja i povezanost sa domovinom).

Uslovi:
- Video prezentacija ne treba biti duža od 90 sekundi;
- Video prezentacija treba biti na engleskom ili francuskom jeziku sa ruskim prevodom. Djeca do 11 godina mogu predstaviti svoj rad na ruskom sa engleskim (francuskim) prevodom;
- Takmičarev pregled o učešću na takmičenju treba dostaviti uz rad;
- Tehničke karakteristike: video treba da bude u ACI. FLV, MP4, MOV formatu, veličine ne preko 100 MB.

2. Pisani tekst na dostupnoj online stranici „Recite svijetu o Rusiji“, u kojem se ističe pozitivan momenat iz života takmičara, istorija zemlje ili osjećanja i povezanost sa domovinom).
Uslovi:
- Rad treba da sadrži tekstualne informacije i ilustracije, veličine A4 formata;
- Rad treba napisati na engleskom (francuskom) jeziku, i na ruskom jeziku (druga stranica);
- Takmičarev pregled o učešću na takmičenju treba dostaviti uz rad;
- Tehničke karakteristike: PDF, PNG, JPEG.

Konkurs je otvoren do 20. septembra 2019. godine. Aplikacionu formu sa pratećim radom i takmičarevim pregledom o učešću na takmičenju je potrebno podnijeti ne kasnije od navedenog datuma a podnosi se online na sljedećoj web stranici:
https://clck.ru/GXgUa