Manja slova Veća slova RSS

>

Dvogodišnji postdiplomski kurs - Joint International master u oblasti Integracija pametnih sistema

Datum objave: 29.10.2012 13:43 | Autor: Vesna Gajevic

Ispis Štampaj stranicu


Konzorcijum, sastavljen od tri ugledne evropske institucije: Heirot-Watt Univerzitet (Škotska), Vestvold University College (Norveška) i Univerzitet tehnologije i ekonomije Budimpešti (BME)  (Madjarska) poziva kandidate visokog kalibra na dvogodišnji postdiplomski kurs  - Joint International master u oblasti Integracija pametnih sistema, a u okviru Master programa Erasmus Mundus.

Prva grupa izabranih studenata započeće studije u septembu 2013. godine, na Heriot-Watt Univerzitetu.

Rok za prijavljivanje je 10. februar 2013. godine.

Studenti iz zemalja koje nisu članice Evropske unije mogu konkurisati za pokrivanje punih troškova školarine, upisnine i troškova života, dok studenti iz zemalja Evropske unije mogu konkurisati za djelimično pokrivanje ovih troškova.

Zainteresovani kandidati  mogu dobiti sve informacije o ovom Programu na: http://ssi-master.eu  

gdjee će pronaći sva uputstva o tome kako da da otvore svoj  user account, kako bi se ulogovali I online popunili prijavne formulare.

Prijem i prijavljivanje

Uslovi za prijem:

1.      Izvrsnost kandidata:  izvanredan uspjeh kandidata tokom osnovnih studija, koje bi trebalo da budu iz oblasti elektrotehnike, elektronike, kompjuterskog  injžinjerstva, fizike, nauke o materijalima, mašinstva, biomedicinskog inžinjeringa, ili srodnih oblasti. Kandidat mora dokazati da ima diploma jednaku B nivou po evropskom standardu (što odgovara uspjehu od najmanje 2.1 u Velikoj Britaniji).

2.      Izbor jezika: nastava će biti na engleskom  jeziku,  a kandidati treba da pokažu odlično znanje engleskog jezika. Nivo znanja jezika treba da bude jednako  testu TOEFL sa najmanje 90 poena, ili  testu IELTS sa rezultatom od 6, 5, odnosno nivo B Kembridž uvjerenja o naprednom  engleskom  (Cambridge Certificate of Advanced English at least grade B.)

3.      Studentova motivisanost da započne master studije i njihova važnost za njegov/njen profesionalni razvoj.

4.      Ravnoteža polova: u slučaju da su kandidati sličnih kvalifikacija,  prednost će se davati polu koji je u manjini.

 Procedura prijavljivanja:

Tražena dokumentacija se sastoji od:

1.      Prijave kojom se ističe kandidatova motivacija za prijavljivanje na ovaj program.

2.      Curriculum Vitae

3.      Ovjerena kopija univerzitetske diplome osnovnih studija, sa prevodom na engleski.

4.      Dokaz o nivou znanja engleskog jezika.

5.      Dva pisma preporuke, poželjno da budu od akademskog osoblja univerziteta koji je dodijelio diplomu osnovnih studija.

6.      Kopija važećeg pasoša (identifikacionog dokumenta).

-      Vizija studenta Integracije pametnih sistema - Diploma i zajednička titula

- Studentima će biti obezbijedjen bogat i raznovrstan materijal za praćenje kursa.

Od uspješnih kandidata se očekuje da budu vrlo zanimljivi ne samo za različite industrijske kompanije (odnosno: industrijske partnere) koji daju podršku u matičnim zemljama, već i u drugim evropskim zemljama i zemljama koje nisu članice EU.

Integracija pametnih sistema dodijeliće zajedničko zvanje koje će ratifikovati senati sve tri institucije. Zajedničko zvanje se ovjerava zajedničkom diplomom i dopunskom diplomom koju izdaje institucija – koordinator.

Sadržaj Master programa:

Studijski program je osmišljen  tako da pokriva sve važne aspekte Integracije pametnih sistema, u svoj njegovoj različitosti. Integracija pametnih sistema realizuje se kroz četiri semestra, od kojih će student provesti po jedan semester na svakom od tri univerziteta, u potpunosti koristeći prednosti specijalizacije svakog univerziteta.  Četvrti semestar je posvećen magistarskoj tezi, kada će grupa studenata biti podijeljena u tri dijela, izvodeći rad magistarske teze na jednom od tri institucije ili partnerima-saradnicima (prvenstveno industrijski partneri).

Master program Integracije pametnih sistema omogućava studentima iz Evropske unije i onima izvan nje, izvrsno akademsko obrazovanje u novom i stalno promjenjljivom domenu, a doprinijeće i homogenosti obrazovnog sistema u Evropi. Kroz ovaj program, svi studenti će imati pristup izvanrednim istraživačim infrastrukturama iz tri evropske zemlje.  Studenti mogu koristiti prednosti evropske kulturne različitosti, upoznati se sa različitim nastavnim sistemima i uživati u uzajamnom učenju I multikulturalnosti.

Tri partner-univerziteta smještena su u različitim djelovima Evrope, strogo odražavajući kulturnu, istorijsku, političku i lingvističku raznovrsnost Evrope. Tu su  i obavezni kursevi iz oblasti kulture/društva/jezika koje organizuje svaki univerzitet, a koji su sastavni dio zajedničkog master programa. Na ovaj način, Master program, Integracija pametnih sistema istinski priprema studente za rad u medjunarodnom okruženju.

Ciljevi  Integracije pametnih sistema:

- Da  Evropu potvrdi kao žarište visokog obrazovanja I istraživanja u oblasti Integracije pametnih sistema, nudeći izvrstan nivo postdiplomske obuke, koji je uskladjen sa kompleksom  obrazovnih, ekonomskih i društvenih potreba istraživanja.

- Da uspostavi jake medjunarodne odnose, kroz kulturne i naučne razmjene, ne samo unutar konzorcijuma, već i sa medjunarodnim institucijama i kompanijama, na istraživačkom i nastavnom nivou, na obostranu korist Evrope i zemalja koje nisu članice EU.

1. Da omogući studentima Integracija pametnih sistema da razviju znanje i sposobnosti da se suoče sa kompleksnim  pametnim sistemima , da planiraju i sprovedu važan istraživački projekat, pokazujući široko, detaljno i kritičko razumijevanje u toj specijalnosti.

2. Da stvore zajednicu prekomorskih i evropskih studenata koji će postati budući,  vodeći  istraživački inžinjerii kompanija pametnih sistema širom svijeta, i na svoje osoblje širiti  obrazovanje koje su stekli.

Univerziteti -partneri

HWU: Heriot-Watt University

(Velika Britanija)

Microsystems Engineering Centre

Department of Electrical, Electronic and Computer Engineering

1.      semestar

HWU is recognized as a centre of expertise in microsystems packaging and non-silicon MEMS. 4th largest group in the UK

 

 

 

HiVe: Vestfold University College

(Norveška)

Department of Micro and Nano Systems Technology

2.      semestar

HiVe is well known in MEMS processing and in particular MEMS for biomedical applications.

 

 

 

BME: Budapest University of Technology and Economics

(Madjarska)

Department of Electron Devices

3.      semestar

BME as the largest University of Hungary provides world class courses and expertise in Smart Systems Design and Integration