Manja slova Veća slova RSSMedjunarodni programi mobilnosti studenata

24.05.2005.

TEMPUS programTEMPUS je poseban program EU iz oblasti visokog obrazovanja, pokrenut 1990. godine, sa ciljem da se kroz zajedničku saradnju zemalja EZ i zemalja Istočne i Centralne Evrope pomogne tim zemljama da reformišu i unaprijede svoje sisteme visokog obrazovanja u sklopu širih ekonomskih i društvenih reformi. Danas je TEMPUS namijenjen zemljama Jugoistočne Evrope, Zajednice nezavisnih država i mediteranskog regiona, odnosno zemljama korisnicama finansijskih programa CARDS, TACIS i MEDA...

24.05.2005.

ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus je novi program čiji je osnovni cilj jačanje kvaliteta evropskog visokog obrazovanja i promocija međukulturnog dijaloga kroz saradnju sa trećim zemljama. Centralna aktivnost je kreiranje programa Magistarske studije EU (European Union Master Courses) na evropskim univerzitetima i obezbjeđivanje stipendija za studente (postdiplomce), predavače i istraživače...

24.05.2005.

YOUTH Program

Youth Program podstiče povezivanje i saradnju mladih u Evropi u okviru koncepta doživotnog učenja i osposobljava ih da budu aktivni građani Evrope. Evropska komisija je zajedno sa Vladom Republike Slovenije osnovala Informativni centar za program Omladina u Jugoistočnoj Evropi, koji nacionalnim agencijama za ovaj program u zemljama članicama i zemljama kandidatima pruža informacije o potencijalnim partnerima u Jugoistočnoj Evropi...

24.05.2005.

Programi EU koji mogu biti otvoreni za Srbiju i Crnu Goru

I SOKRAT II (Socrates II)

II LEONARDO DA VINČI

III PODRŠKA EVROPSKIM ORGANIZACIJAMA I AKTIVNOSTIMA U OBLASTI OBRAZOVANJA I OBUKE

IV ELEKTRONSKO UČENJE...

24.05.2005.

Nova generacija programa Evropske unije od 2007. do 2013. godine

I INTEGRISANI PROGRAM ZA DOŽIVOTNO
UČENJE
(Integrated Programme in the Field of LifeLong Learning)

II OMLADINA U AKCIJI (Youth in Action)...

19.05.2005.

Erasmus Mundus Master kursevi

Erasmus Mundus program je program saradnje i mobilnosti na polju visokog obrazovanja. Erasmus Mundus ima za cilj da poboljša kvalitet visokog obrazovanja u Evropi i promoviše interkulturalno razumijevanje kroz saradnju među zemljama Evropske Unije (EU), kao i saradnju među zemljama EU i "trećim zemljama"...

28.04.2005.

ENIC Centar (Evropska mreža nacionalnih informacionih centara o akademskoj mobilnosti i priznavanju)

Crna Gora je postala član ENIC mreže (Evropske mreže nacionalnih informacionih centara o akademskoj mobilnosti i priznavanju) i predstoji joj ustanovljenje svog nacionalnog informacionog centra...

Prethodna prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10