Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Medjunarodni programi mobilnosti studenata

24.05.2005.

ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus je novi program čiji je osnovni cilj jačanje kvaliteta evropskog visokog obrazovanja i promocija međukulturnog dijaloga kroz saradnju sa trećim zemljama. Centralna aktivnost je kreiranje programa Magistarske studije EU (European Union Master Courses) na evropskim univerzitetima i obezbjeđivanje stipendija za studente (postdiplomce), predavače i istraživače...

24.05.2005.

YOUTH Program

Youth Program podstiče povezivanje i saradnju mladih u Evropi u okviru koncepta doživotnog učenja i osposobljava ih da budu aktivni građani Evrope. Evropska komisija je zajedno sa Vladom Republike Slovenije osnovala Informativni centar za program Omladina u Jugoistočnoj Evropi, koji nacionalnim agencijama za ovaj program u zemljama članicama i zemljama kandidatima pruža informacije o potencijalnim partnerima u Jugoistočnoj Evropi...

24.05.2005.

Programi EU koji mogu biti otvoreni za Srbiju i Crnu Goru

I SOKRAT II (Socrates II)

II LEONARDO DA VINČI

III PODRŠKA EVROPSKIM ORGANIZACIJAMA I AKTIVNOSTIMA U OBLASTI OBRAZOVANJA I OBUKE

IV ELEKTRONSKO UČENJE...

24.05.2005.

Nova generacija programa Evropske unije od 2007. do 2013. godine

I INTEGRISANI PROGRAM ZA DOŽIVOTNO
UČENJE
(Integrated Programme in the Field of LifeLong Learning)

II OMLADINA U AKCIJI (Youth in Action)...

19.05.2005.

Erasmus Mundus Master kursevi

Erasmus Mundus program je program saradnje i mobilnosti na polju visokog obrazovanja. Erasmus Mundus ima za cilj da poboljša kvalitet visokog obrazovanja u Evropi i promoviše interkulturalno razumijevanje kroz saradnju među zemljama Evropske Unije (EU), kao i saradnju među zemljama EU i "trećim zemljama"...

28.04.2005.

ENIC Centar (Evropska mreža nacionalnih informacionih centara o akademskoj mobilnosti i priznavanju)

Crna Gora je postala član ENIC mreže (Evropske mreže nacionalnih informacionih centara o akademskoj mobilnosti i priznavanju) i predstoji joj ustanovljenje svog nacionalnog informacionog centra...

Prethodna prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10