Manja slova Veća slova RSSMedjunarodni programi mobilnosti studenata

09.12.2005.

Konkurs za studente svih fakulteta za CEEPUS stipendije

U okviru CEEPUS programa (Central European Exchange Program for University Studies), otvoren je konkurs za studente svih fakulteta koji žele da se prijave za CEEPUS stipendije kao tzv. Freemoveri.

U svrhu izrade diplomskog rada, magistarske teze ili disertacije, studenti mogu provesti od 1 do 3 mjeseca u nekoj od zemalja članica CEEPUS programa, dok studenti osnovnih studija imaju pravo provesti jedan ili dva semestra (od 3 do 10 mjeseci)...

16.09.2005.

Centralno-evropska inicijativa (CEI): Održan sastanak predstavnika radnih grupa CEI u Beogradu

Centralno-evropska inicijativa (CEI) je regionalna inicijativa koja broji 17 zemalja članica (Albanija, Austrija, Bjelorusija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Češka republika, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Srbija i Crna Gora, Slovačka, Slovenija, Ukrajina) i to je jedina regionalna inicijativa koja raspolaže svojim sopstvenim sredstvima.

CEI će podržati saradnju između visoko-obrazovnih institucija kroz seminare, radionice i ljetnje škole. Dalji razvoj i unapređenje Univerzitetske mreže CEI biće primarni cilj CEI u oblasti obrazovanja...

16.06.2005.

Evropski istraživački prostor SEE-ERA.NET

SEE-ERA.NET je program umrežavanja koji ima za cilj integraciju zemalja članica Evropske unije i zemalja jugoistočne Evrope u Evropski istraživački prostor putem povezivanja istraživačkih aktivnosti u okviru postojećih nacionalnih, bilateralnih i regionalnih istraživačkih razvojnih programa (RTD)...

24.05.2005.

Šesti okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti

Ovaj program je glavni instrument za sprovođenje naučnoistraživačke politike Evropske unije (EU) i obuhvata sve aktivnosti EU u oblasti istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija.

Ovo je najkompleksniji program koji predstavlja treći po veličini operativni budžet u okviru ukupnog budžeta EU, poslije Zajedničke poljoprivredne politike i Regionalne politike...

24.05.2005.

TEMPUS programTEMPUS je poseban program EU iz oblasti visokog obrazovanja, pokrenut 1990. godine, sa ciljem da se kroz zajedničku saradnju zemalja EZ i zemalja Istočne i Centralne Evrope pomogne tim zemljama da reformišu i unaprijede svoje sisteme visokog obrazovanja u sklopu širih ekonomskih i društvenih reformi. Danas je TEMPUS namijenjen zemljama Jugoistočne Evrope, Zajednice nezavisnih država i mediteranskog regiona, odnosno zemljama korisnicama finansijskih programa CARDS, TACIS i MEDA...

24.05.2005.

ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus je novi program čiji je osnovni cilj jačanje kvaliteta evropskog visokog obrazovanja i promocija međukulturnog dijaloga kroz saradnju sa trećim zemljama. Centralna aktivnost je kreiranje programa Magistarske studije EU (European Union Master Courses) na evropskim univerzitetima i obezbjeđivanje stipendija za studente (postdiplomce), predavače i istraživače...

24.05.2005.

YOUTH Program

Youth Program podstiče povezivanje i saradnju mladih u Evropi u okviru koncepta doživotnog učenja i osposobljava ih da budu aktivni građani Evrope. Evropska komisija je zajedno sa Vladom Republike Slovenije osnovala Informativni centar za program Omladina u Jugoistočnoj Evropi, koji nacionalnim agencijama za ovaj program u zemljama članicama i zemljama kandidatima pruža informacije o potencijalnim partnerima u Jugoistočnoj Evropi...

24.05.2005.

Programi EU koji mogu biti otvoreni za Srbiju i Crnu Goru

I SOKRAT II (Socrates II)

II LEONARDO DA VINČI

III PODRŠKA EVROPSKIM ORGANIZACIJAMA I AKTIVNOSTIMA U OBLASTI OBRAZOVANJA I OBUKE

IV ELEKTRONSKO UČENJE...

24.05.2005.

Nova generacija programa Evropske unije od 2007. do 2013. godine

I INTEGRISANI PROGRAM ZA DOŽIVOTNO
UČENJE
(Integrated Programme in the Field of LifeLong Learning)

II OMLADINA U AKCIJI (Youth in Action)...

19.05.2005.

Erasmus Mundus Master kursevi

Erasmus Mundus program je program saradnje i mobilnosti na polju visokog obrazovanja. Erasmus Mundus ima za cilj da poboljša kvalitet visokog obrazovanja u Evropi i promoviše interkulturalno razumijevanje kroz saradnju među zemljama Evropske Unije (EU), kao i saradnju među zemljama EU i "trećim zemljama"...