Manja slova Veća slova RSSMedjunarodni programi mobilnosti studenata

26.04.2010.

INFORMACIJA O CEEPUS PROGRAMU

CEEPUS II-Central European Exchange Program for University Studies Centralno-evropski program za univerzitetsku razmjenu Crna Gora je učesnica Centralno-evropskog programa za univerzitetsku razmjenu od školske 2005/06 godine. U Program su uključene sljedeće države: Austrija, Bugarska, Republika Slovačka, Češka Republika, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Srbija, Crna Gora, Rumunija, Albanija, Makedonija i Bosna i Hercegovina. CEEPUS obezbjeđuje stipendije za studente osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija i univerzitetske profesore za studijski boravak, kurseve jezika, intenzivne kurseve (ljetnje škole i obuka mladog nastavnog kadra) i studentske ekskurzije u nekoj od zemalja članica CEEPUS programa.

14.04.2010.

INFORMACIJA O CEEPUS PROGRAMU

CEEPUS II-Central European Exchange Program for University Studies Centralno-evropski program za univerzitetsku razmjenu Crna Gora je učesnica Centralno-evropskog programa za univerzitetsku razmjenu od školske 2005/06 godine. U Program su uključene sljedeće države: Austrija, Bugarska, Republika Slovačka, Češka Republika, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Srbija, Crna Gora, Rumunija, Albanija, Makedonija i Bosna i Hercegovina. U toku su pregovori sa Moldavijom, Švajcarskom, Lihtenštajnom, Njemačkom i Ukrajinom o pristupanju Programu.

19.11.2009.

Rezultati selekcije drugog konkursa Tempus projekata

Obavještavamo vas da su objavljeni rezultati selekcije drugog konkursa Tempus projekata (koji je završen 28. aprila 2009. godine).
Ukupno je odabrano 69 projekata za finansiranje podršku od strane Evropske komisije. Za Crnu Goru su odobrena 4 projekta.
Izabrane projekte možete pogledati na Listi, koju u prilogu dostavljamo.
Više informacija o drugom konkursu pogledajte na zvaničnom sajtu Tempusa - http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.php
Vanja Drljevic
Tempus koordinator za Crnu Goru

13.11.2009.

Sastanak nacionalnih korespondenata za unapređivanje nacionalnih okvira kvalifikacija


U periodu od 9-10. novembra 2009. u Strazburu održan je sastanak nacionalnih korespondenata za unapređivanje nacionalnih okvira kvalifikacija, u organizaciji Savjeta Evrope. Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih zemalja Zapadnog Balkana, i velikog broja zemalja EU, kao i ekspert iz Irske, g-din John Scattergood i predsjedavajući BFUG (Grupa za praćenje bolonjskog procesa) g-đa Myrna Smitt. Kao predstavnik Ministarstva prosvjete i nauke učestvovala je Vanja Drljević.

Svaka zemlja bila je u obavezi da prije sastanka pripremi analizu stanja (SWOT) po pitanju nacionalnog okvira kvalifikacija, a predstavnik Savjeta Evrope g-din Jean Philippe Restoueix je, potom, na osnovu svih izvješataja napravio analizu svih izvještata i predstavio to na skupu.

15.09.2009.

Konkurs za projekte u okviru Centralno-evropske inicijative

Obavještavamo vas da je Univerzitetska mreža Centralno-evropske inicijative raspisala konkurs za odabir zajedničkih programa (PhD kurseva, master kurseva, ljetnjih škola, seminara i radionica) u sledećim oblastima saradnje:
Ekonomija
Infrastruktura i transport
Regionalni razvoj i urbanizam
Javna administracija i upravljački modeli
Informacione tehnologije
Životna sredina

Rok za podnošenje prijava je 20. novembar 2009. godine.

Zajednički program treba da uključi najmanje dva Univerziteta iz različitih zemalja CEI, unutar jedne od šest navedenih oblasti saradnje.
Prioritet u učešću imaju članice CEI koje nijesu u sastavu Evropske unije Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija.


Sve detaljnije informacije o navedenom konkursu možete potražiti na web site-u CEI (www.ceinet.org).

19.06.2009.

ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW - Produžetak projekta Basileus i odobrenje novog projekta JoinEU-SEE

Obavještavamo vas da je projekat Basileus dobio produženje od Evropske komisije, tako da će se nastaviti i u narednom periodu (2010/2011 akademska godina). Sve detaljnije informacije možete naći na web-site-u Basileus projekta www.basileus.ugent.be.

Takođe vas obavještavamo da je, osim produžetka već postojećeg Basileus projekta, u okviru programa Erasmus Mundus - prozor za spoljnu saradnju (Erasmus Mundus External Cooperation Window) jos jedan projekat odobren. Projekat - JoinEU-SEE sprovodiće se pod istim pravilima kao i Basileus projekat, samo sa drugim univerzitetima u konzorcijumu

28.05.2009.

Otvoren je konkurs za CEEPUS ljetnje škole "Fish and aqua" i "Soil and Wildlife"

Zsuzanna Tarr, koordinator CEEPUS mreže "Agriculture and Environment in the 21st century" obavijestila nas je da je otvoren konkurs za prijavu za učešće na dvije ljetnje škole u okviru CEEPUS programa.

07.05.2009.

INFORMACIJA O CEEPUS PROGRAMU

Obavještavamo studente osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija, kao i nastavno osoble da je otvoren konkurs za CEEPUS stipendije, za zimski semestar 2009/10.

Molimo sve zainteresovane, koji apliciraju u okviru formiranih CEEPUS mreza da on-line aplikaciju ispune do 31. maja, a za tzv. freemover-e konkurs je otvoren do 15. jula.

03.04.2009.

Konferencija međunarodne komisije po CEEPUS programu

16. konferencija međunarodne komisije po CEEPUS programu održana je 23.marta u Mariboru, Slovenija. Konferenciji su prisustvovali nacionalni koordinatori i eksperti svih zemalja, članica CEEPUS programa.

Razlog organizovanja ove konferencije i okupljanja nacionalnih koordinatora i eksperata u okviru CEEPUS programa je bodovanje i selekcija najboljih CEEPUS mreža, u okviru kojih će se vršti razmjena studenata, istraživača i profesora i saradnja u oblasti visokog obrazovanja (unapređenje studijskih programa, organizovanje zajedničkih programa nakon kojih bi se sticala zajednička diploma "Joint degree", razmjena dobre prakse).

13.02.2009.

POZIV ZA INOVATIVNE PROJEKTNE IDEJE U OBLASTI AKADEMSKE SARADNJE IZMEĐU AUSTRIJSKIH I CRNOGORSKIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA

U okviru projekta Podrška visokom obrazovanju u Crnoj Gori 2008-2010 koji finansira Austrijska razvojna saradnja Svjetski univerzitetski servis (WUS Austria) objavljuje POZIV ZA INOVATIVNE PROJEKTNE IDEJE U OBLASTI AKADEMSKE SARADNJE IZMEĐU AUSTRIJSKIH I CRNOGORSKIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA.


Najbolje projektne ideje će biti nagrađene sumom od 10.000 eura, koja će pokriti putne troškove i smještaj u Austriji i Crnoj Gori.

Prihvatljive ideje treba da uključuju:

- Najmanje po jednu visokoškolsku instituciju iz Austrije i iz Crne Gore,
- Najmanje 3 učesnika, jedan professor/asistent + dva studenta iz svake od institucija koje su suključene u projekat,
- Mobilnost učesnika u zajedničkim aktivnostima u trajanju od 10 do 30 dana,
- Projekat će biti realizovan u periodu između aprila 2009. i aprila 2010. godine