Manja slova Veća slova RSS

>

INFORMACIJA O CEEPUS PROGRAMU

Datum objave: 07.05.2009 12:45 | Autor: Međunarodni programi mobilnosti studenata i istraživača

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavamo studente osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija, kao i nastavno osoble da je otvoren konkurs za CEEPUS stipendije, za zimski semestar 2009/10.

Molimo sve zainteresovane, koji apliciraju u okviru formiranih CEEPUS mreza da on-line aplikaciju ispune do 31. maja, a za tzv. freemover-e konkurs je otvoren do 15. jula.

CEEPUS-Central European Exchange Program for University Studies
Centralno-evropski program za razmjenu studenata i predavača
Crna Gora je učesnica Centralno-evropskog programa za razmjenu studenata i predavača od školske 2005/06 godine.

U Program su uključene sljedeće države: Austrija, Bugarska, Republika Slovačka, Češka Republika, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Srbija, Rumunija, Albanija, Makedonija i Bosna i Hercegovina.
U toku su pregovori sa Švajcarskom, Lihtenštajnom, Njemačkom i Ukrajinom o pristupanju Programu.


CEEPUS obezbjeđuje stipendije za studente osnovnih i postdiplomskih studija i univerzitetske profesore za studijski boravak, kurseve jezika, intenzivne kurseve (ljetnje škole i obuka mladog nastavnog kadra) i studentske ekskurzije u nekoj od zemalja članica CEEPUS programa.

Najvažnija CEEPUS aktivnost je stvaranje univerzitetskih mreža. CEEPUS mreža predstavlja saradnju najmanje tri univerziteta, iz najmanje dvije CEEPUS zemlje.
Da bi postali korisnici CEEPUS stipendija fakulteti se moraju uključiti u određene, njima odgovarajuće CEEPUS mreže.

Prednost u dobijanju CEEPUS stipendija imaju studenti fakulteta koji su uključeni u određene CEEPUS mreže (u školskoj 2008/09 u CEEPUS mreže će biti uključeni: Ekonomski, Prirodno-matematički, Građevinski, Filozofski i Medicinski fakultet).

Redovni konkursi za prijavljivanje za CEEPUS stipendije na fakultetima koji su uključeni u CEEPUS mreže su:
Za zimski semestar- od 1. maja do 15. juna
Za ljetnji semestar- od 01. oktobra do 31. oktobra
Osim studenata sa fakulteta koji su uključeni u CEEPUS mreže, za CEEPUS stipendije mogu konkurisati i studenti svih ostalih fakulteta u Crnoj Gori, kao tzv. Freemover-i. Mogućnost dobijanja stipendije frimuveri imaju ukoliko ostane neiskorišćen određen broj stipendija nakon redovnih konkursa i s tim u vezi napominjemo da freemover-i uglavnom stipendiju dobijaju za ljetnji semestar, kada CEEPUS koordinatori imaju uvid koliko je slobodnih mjeseci preostalo.
Ukoliko freemover-i apliciraju:
- za zimski semestar-konkurs je otvoren od 1. maja do 15. jula
- za ljetnji semestar- konkurs je otvoren od 15. maja do 30. novembra

Spisak već formiranih CEEPUS mreža se može naći na sajtu www.ceepus.info

Studenti se prvo moraju registrovati (gornji desni ugao, login/register) www.ceepus.info , kako bi se sa accoun-om i password-om koje imaju nakon registracije započeli postupak popunjavanja aplikacije.
Ukoliko su aplikanti studenti fakulteta koji su umreženi u CEEPUS mreže (Ekonomski, Građevinski, Prirodno-matematički, Filozofski fakultet ili Medicinski fakultet) oni, nakon sto kliknu na Manage your CEEPUS II mobility application, pri apliciranju biraju opciju, create new network mobility, dok svi ostali biraju opciju Create new freemover application.
Studenti koji apliciraju u okviru mreže, ne dostavljaju dodatna dokumenta uz aplikaciju, dok tzv. Freemover-i trebaju upload-ovati sljedeća dokumenta:
-Pozivno pismo od strane institucije na kojoj žele studirati (Host Institution);
-Potvrdu od strane institucije na kojoj žele studirati da su oslobođeni plaćanja školarine
-Potvrdu od strane domicilne institucije da će studijski period koji provedu na inostranoj instituciji i ispiti koje tamo polože biti priznati po povratku i
-dva pisma preporuke od strane profesora

Šema stipendija za studente i profesore
-Za studente osnovnih studija stipendije za redovne semestarske aktivnosti se dodjeljuju za minimum 3, a maksimum 10 mjeseci.
(U postupku apliciranja, studenti koji apliciraju za