Manja slova Veća slova RSS

>

POZIV ZA INOVATIVNE PROJEKTNE IDEJE U OBLASTI AKADEMSKE SARADNJE IZMEĐU AUSTRIJSKIH I CRNOGORSKIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA

Datum objave: 13.02.2009 09:22 | Autor: Međunarodni programi mobilnosti studenata i istraživača

Ispis Štampaj stranicu


U okviru projekta Podrška visokom obrazovanju u Crnoj Gori 2008-2010 koji finansira Austrijska razvojna saradnja Svjetski univerzitetski servis (WUS Austria) objavljuje POZIV ZA INOVATIVNE PROJEKTNE IDEJE U OBLASTI AKADEMSKE SARADNJE IZMEĐU AUSTRIJSKIH I CRNOGORSKIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA.


Najbolje projektne ideje će biti nagrađene sumom od 10.000 eura, koja će pokriti putne troškove i smještaj u Austriji i Crnoj Gori.

Prihvatljive ideje treba da uključuju:

- Najmanje po jednu visokoškolsku instituciju iz Austrije i iz Crne Gore,
- Najmanje 3 učesnika, jedan professor/asistent + dva studenta iz svake od institucija koje su suključene u projekat,
- Mobilnost učesnika u zajedničkim aktivnostima u trajanju od 10 do 30 dana,
- Projekat će biti realizovan u periodu između aprila 2009. i aprila 2010. godine.

Prednost imaju:
- Kreativni i inovativni akademski projekti,
- Projekti kofinanasirani od strane institucija koje učestvuju ili ostalih ko-donatora/kofinansijera,
- Projekti koji imaju za cilj uspostavljanje i jačanje dugotrajne institucionalne saradnje,
- Projekti koji uključuju obostrano priznavanje ECTS kredita.

Pravo učešća imaju:
- Sve državne visokoškolske institucije u Austriji i svi fakulteti Univerziteta Crne Gore.

Troškovi koje pokriva WUS Austria:
- Troškovi puta i mjesečne nadoknade (smještaj i dnevnice) za učesnike iz Crne Gore u Austriju i austrijske učesnike u Crnoj Gori.

Aplikacioni formular sa instrukcijama se nalazi na web adresi:
www.wus-austria.org/podgorica/projects_ongoing.htm

Aplikacije se mogu popuniti elektronski na sajtu
www.wus-austria.org/podgorica/projects_ongoing.htm do 31. marta i poslati Ivani Živaljević na adresu ivana.zivaljevic@wus-austria.org

Odluku donosi selekcioni odbor, koji je sastavljen od predstavnika: Austrijske razvojne saradnje - donatora, Univerziteta Crne Gore - korisnika i WUS Austria - implementirajuće agencije.