Manja slova Veća slova RSS

>

Erasmus Mundus (Action IV Enhancing attractiveness) Promovisanje evropskog prostora visokog obrazovanja

Datum objave: 02.04.2008 12:38 | Autor: Međunarodni programi mobilnosti studenata i istraživača

Ispis Štampaj stranicu


Obavještamo Vas da je otvoren konkurs za prijavljivanje projekata u okviru Erasmus Mundus programa (Action IV Enhancing attractiveness) - Promovisanje evropskog prostora visokog obrazovanja. Ova akcija podržava projekte evropske saradnje koja ima za cilj da poboljša imidž, vidljivost i pristupnost evropskom prostoru visokog obrazovanja. Ovim projektima želi se doprinijeti uvođenju međunarodne dimenzije u sistem kvaliteta visokog obrazovanja, međusobnom priznavanju kvalifikacija između evropskih i partnerskih zemljama, razvoju kurikuluma ili mobilnosti.

Ko može da aplicira:
- visokoobrazovne institucije iz svih zemalja svijeta
- ostala državna ili privatna tijela iz oblasti visokog obrazovanja iz svih zemalja svijeta
- tematske mreže formirane u okviru EU programa Erasmus

Minimalan konzorcijum za jedan projekat:
- institucije/tijela iz barem tri različite zemlje učesnice. Institucija koja koordinira projektom mora biti iz zemlje EU ili EEA-EFTA zemlje ili zemlje kandidata (mreže se smatraju kao jedan partner). U slučaju da su u partnerstvo uključene i EFTA i/ili zemlje kandidati, barem dvije od institucija koje učestvuju moraju biti locirane u EU.
- Međunarodne tematske mreže: minimum partnerstva za tematske mreže predstavlja 15 partnera iz barem 10 različitih trećih zemalja.

Primjeri aktivnosti prihvatljivih za finansiranje u okviru projekata koji imaju za cilj promovisanje evropskog prostora visokog obrazovanja u svijetu:
- Promovisanje specifičnog regiona ili akademske discipline u Evropi
- Aktivnosti kojima se ostvaruje veza između visokog obrazovanja i istraživanja
- Aktivnosti za razvoj informacionih i komunikacionih oruđa za povećanje vidljivosti evropskog prostora visokog obrazovanja na međunarodnom nivou
- Podrška diseminaciji i širenju rezultata organizovanjem događaja koji će okupiti slične projekte i potencijalne korisnike iz zemalja partnera
- Aktivnosti za olakšavanje mobilnosti za studente iz trećih zemalja i unapređenje studentskih službi
- Projekti ili studije o priznavanju kredita, stepena i kvalifikacija, u svrhu pristupu tržišta rada
- Projekti koji imaju za cilj uspostavljanje veza visokog obrazovanja i ekomonije
- Projekti međunarodnih tematskih mreža


Rok za prijavljivanje je 15. maj 2008. Aplikant treba da bude zemlja EU.
Sve detaljnije informacije možete na naći na web site-u:
www.ec.europa.eu/erasmus
www.tempusmontenegro.cg.ac.yu

Kontakt osoba: Vanja Drljević
Koordinator Tempus programa za Crnu Goru