Manja slova Veća slova RSS

>

Otvoren konkurs za dodatne stipendije za ljetni semestar 2016/17. posredstvom CEEPUS mreže za Mađarsku

Otvoren konkurs za dodatne stipendije za ljetni semestar 2016/17. posredstvom CEEPUS mreže za Mađarsku
Datum objave: 01.03.2017 11:00 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


NCO (Nacionalna Ceepus Kancelarija) Mađarske pruža mogućnost još jednog kruga prijava za mobilnost posredstvom CEEPUS programa studentima i akademskom osoblju za ljetni semestar 2016/17. akademske godine na nekoj od njihovih visokoobrazovnih institucija.

Za ovaj program mogu aplicirati studenti i akademsko osoblje crnogorskih fakulteta koji su uključeni u CEEPUS mrežu sa Mađarskom. Takođe, mogu konkurisati i studenti i akademsko osoblje svih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kao tzv. freemover-i (studenti gosti).

Način apliciranja je isti kao i u regularnim rokovima:

Na sajtu www.ceepus.info popunjava se elektronska prijava (ista kao i tokom prijavljivanja na konkurs u okviru formiranih CEEPUS mreža), u motivacionom dijelu neophodno je objasniti akademsku svrhu boravka na određenoj instituciji, u skladu s kategorijom u okviru koje se kandidat prijavio. Uz elektronsku prijavu ukoliko se prijavljuje kao free mover kandidat prilaže:

Student - dva pisma preopruke (Freemover Letter of Recommendation) s matične institucije, kao i prihvatno pismo (Freemover Letter of Acceptance) od institucije zemlje domaćina, navedena dokumenta moraju biti uredno potpisana i ovjerena.
Akademsko osoblje - prihvatno pismo (Freemover Letter of Acceptance) od institucije zemlje domaćina na kojoj žele da realizuju svoje predavačke aktivnosti. Navedeni dokument mora biti uredno potpisan i ovjeren.

Deadline 30. mart 2017. godine, pojedinosti o navedenom mogu se naći na linku: http://tka.hu/new/7299/prolongation-of-submission-deadline-for-student-teacher-ceepus-mobility-applications-to-hungary-30th-march-2017

Detaljnije inforamacije mogu se dobiti u Kancelariji za praćenje programa mobilnosti studenata i akademskog osoblja u Crnoj Gori.

Minisatrstvo prosvjete, kancelarija br. 7, Vaka Djurovića bb, Podgorica

Kontakt osoba: Nerisa Redžematović

e-mail adresa: nerisa.redzematovic@mps.gov.me

Kontakt telefon:  020/410-195