Manja slova Veća slova RSS

>

Program stipendiranja u oblasti istraživačkog rada Međunarodne agencije Azerbejdžana za razvoj

Datum objave: 24.02.2015 13:00 | Autor: Lidija Ercegović

Ispis Štampaj stranicu


 ·

 

 

Međunarodna agencija Azerbejdžana za razvoj (u daljem tekstu: AIDA), u saradnji sa Centrom za strateška istraživanja pod pokroviteljstvom Predśednika Republike Azerbejdžan, Istraživačkim centrom pod  pokroviteljstvom Centralne banke Azerbejdžana i Institutom za ljudska prava pri Nacionalnoj Akademiji nauka Azerbejdžana, organizuje Program stipendiranja u oblasti istraživačkog rada koji nudi mogućnost i stranim kandidatima specijalizovanim za oblast Kaspijskog mora i Azerbejdžana.

 

Institucije-domaćini pružaju podršku kandidatima obezbjeđujući odlične uslove za sprovođenje njihovih istraživanja i uspostavljajući jaku mrežu među akademcima u zemlji.

 

Program nudi istraživačke mogućnosti u sljedećim godišnjim periodima:

 

1.      Centar za istraživačke studije pod pokroviteljstvom Predśednika Azerbejdžana:

 

Sesije/približni datumi

Krajnji datum prijavljivanja

1.      Sesija: 5. januar -15. april

 

15. decembar

2.      Sesija:  15. april - 30. jun

15. mart

3.      Sesija: Obično nije na raspolaganju, ali se može organizovati po posebnom zahtjevu

 

4.      Sesija: 15. septembar - 15. decembar

15. avgust

 

2.      Istraživački centar Centralne banke Republike Azerbejdžan:

 

Sesije/približni datumi

Krajnji datumi prijavljivanja:          

1. Sesija: 15. januar – 15. mart

15. decembar

2.    Sesija: 15. april – 30. jun

15. mart

      3. Sesija: 1. jul – 15. septembar

15. jun

4. Sesija: 15. oktobar – 15. decembar

15. septembar

 

3. Institut za ljudska prava – Nacionalna akademija nauka Azerbejdžana:

 

Sesije/približni datumi

Krajnji datumi prijavljivanja:          

1. Sesija: 15. januar – 15. april

15. decembar

2. Sesija: 15. april - 30. jun

15. mart       

3. Sesija: 1. jul – 15. septembar

15. jun

4. Sesija: 15. septembar – 15. decembar

15. avgust

Kriterijumi za izbor:

 

· Kandidati treba da, u trenutku prijavljivanja, već posjeduju doktorsku titulu, ili da su upisani na doktorske studije

· Prvenstvo će se dati kandidatima čiji se prethodni istraživački rad i  interesovanja poklapaju sa temom izabranom sa predložene liste

· Kandidati treba da posjeduju odlično znanje engleskog jezika, pismeno i usmeno

 

Organizator rograma obezbjeđuje sljedeće:

 

· Troškove povratne karte do Azerbejdžana

· Kandidati koji su tražili da im AIDA obezbijedi smještaj, dijeliće apartman sa još jednim stipendistom istog pola

· Mjesečnu stipendiju od 1000 AZN (približno 1000 eura), tokom cijelog perioda za koji je dodijeljena

· Zdravstveno osiguranje za hitne slučajeve, tokom trajanja programa

· Režijske troškove pokriva sam stipendista (računi za potrošnju plina, struje, vode, telefona i internet)

· S obzirom da dobijanje vize može da dugopo traje,  preporučuje se da se molba za 3-mjesečnu vizu što prije podnese Ambasadi Azerbejdžana, odnosno odmah nakon što kandidat dobije obavještenje da učestvuje u programu.

 

Tokom trajanja programa, uspješni kanadidati će realizovati svoje istraživanje na temu koju su izabrali sa liste koju je obezbijedila AIDA.

Kako je obezbijeđena wireless internet konekcija, kandidatima se savjetuje da ponesu svoj lap top, radi lične udobnosti.

Od učesnika ovog programa se očekuje da rade pet dana u nedjelji (9:00-18:00) u kancelariji domaćina.

 

Nakon susreta sa svojim savjetnicima naradnom mjestu, u roku od prvih 10 dana, istraživač treba da

ponudi AIDA-i plan rada iz kojeg se vide aktivnosti koje planira da realizuje tokom istraživačkog programa. Takođe, treba da obavijesti AIDA-u o bilo kojoj promjeni plana rada.

Stipendisti su dužni da podnesu dva izvještaja, srednjoročni izvještaj (na kraju prvog mjeseca) tokom programa i završni izvještaj (nedjelju dana prije prezentacije istraživanja) koji sadrži rezultat istraživanja. Pomenute izvještaje treba podnijeti koordinatoru programa.

Osim toga, od istraživača se očekuje da pripremi kratku (od 10-15 minuta) prezentaciju na zadatu temu. Od učesnika programa se očekuje i da podnesu materijal o prezentaciji koordinatoru programa.

Nakon završetka programa, u roku od tri mjeseca, od učesnika se očekuje da dalje distribuiraju članak o istraživačkom radu.

 

Dosije za apliciranje treba da sadrži sljedeće:

1.      Prijavni formular za istraživački program

2.      Temu istraživanja izabranu sa priložene liste i Prijedlog istraživanja (oko 500 riječi)

3.      CV na engleskom jeziku

4.      Spisak publikacija (ukoliko nije uključen u CV)

5.      Kopiju pasoša

6.       

Za dodatna pitanja u vezi sa prijavnim formularom, kandidati mogu kontaktirati koordinatora programa na AIDA-i, gospodina Emila Ahmadova:

Tel: (+99412) 5969132; (+99412) 5969377

Faks: (+99412) 5969132

Elektronska adresa: e_ahmadov@mfa.gov.az; ahmadov_emil@yahoo.com

 

Nakon podnošenja dokumentacije AIDA-I, posredstvom Ambasade Republike Azerbejdžana, prijave će pregledati AIDA i relevantna istraživačka institucija, rukovodeći se kriterijumima izbora: akademsko dostignuće, predavanja i istraživanje, iskustvo, relevantnost istraživačke teme. Samo će uspješni kandidati biti kontaktirani.

 

Elektronske kopije dokumentacije o ovom programu mogu se preuzeti sa sljedećih linkova:

· Informacija u vezi sa Programom: http://tinyurl.com/qj7p72x

· Prijavni formulari:                           http://tinyurl.com/oyfbllp

· Formular za predlog istraživanja:  http://tinyurl.com/m3mzxh4

 

Procedura apliciranja:

Za prijavljivanje na ovaj program, istraživači treba da podnesu gore navedenu dokumentaciju Ambasadi Azerbejdžana u svojoj zemlji, dok kandidati iz Crne Gore, treba da je podnesu, najkasnijedo 10. marta 2015. godine obrate na sljedeću adresu:

 

Stalna misija Republike Azerbejdžana

Ul. SKOJ-a 32

81000 Podgorica

Telefon: (020) 281 181

Email: azmissionpodgorica@yahoo.com

 

Aplikacionu dokumentaciju treba poslati i elektronski, na sljedeće internet adrese: mbia1@mfa.gov.az; e_ahmadov@mfa.gov.az; ahmadov_emil@yahoo.com

 

Ovđe se mogu preuzeti liste predloženih tema istraživanja azerbejdžanskih institucija-domaćina...