Manja slova Veća slova RSS

>

Mediteranska kancelarija za mlade – program stipendija Mediterranean Office for Youth (MOY) Konkurs za magistarske i doktorske studije 2011/12

Datum objave: 06.05.2011 10:38 | Autor: Ivona Međedović

Ispis Štampaj stranicu


Program Mediteranska kancelarija za mlade ima za cilj promociju mobilnosti  studenata magiostarskih i doktorskih studija, kao i obavljanje stručne prakse u zemljama članicama Programa.

Zemlje članice programa su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Egipat, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Kipar, Liban, Malta, Marokao, Slovenija, Španija, Tunis i Turska.

Detaljnije informacije o programu se mogu naći na web adresi www.mediterraneanofficeforyouth.org

Konkursu za prijavu studenata za MOY stipendiju prethodio je konkurs za ustanove visokog obrazovanja (objavljen u oktobru 2010.godine) za etiketiranje (labelling) studijskih programa, kao programa ekselentnosti.

Želimo da naglasimo da je na ovom konkursu Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore prijavio projekat “Wireless Communication System – joint supervision of PhD students”, u kojem je partnerska institucija Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.  Projekat je odobren od strane ekspertske komisije i dobio je etiketu ekselentnosti.

Imajući u vidu da je prijavljeni program Elektrotehničkog fakulteta, čiji je rukovodilac Prof. dr Milica Pejanović-Đurišić, dobio etiketu ekselentnosti, studenti doktorskih studija iz svih zemalja članica MOY programa mogu konkurisati za stipendiju u cilju boravka na ovom fakultetu. S druge strane, zahvaljujuci toj činjenici, studenti iz CG takodje mogu da konkurišu za MOY stipendije za boravak na bilo kojem od ukupno 41 programa koji su na proteklom konkursu dobili etiketu ekselentnosti.

Smatramo da primjer Elektrotehničkog fakulteta treba da slijede i svi drugi fakulteti u Crnoj Gori i da konkurišu sa zajedničkim programom na narednom konkursu, koji će biti objavljen u oktobru tekuće godine. Ukoliko prijavljeni programi budu etiketirani kao programi ekselentnosti, to će dati priliku studentima magistarskih i doktorskih studija zemalja članica MOY programa da jedan dio svojih studija provedu na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Ovaj Program je izuzetna prilika da se promoviše system visokog obrazovanja u Crnoj Gori. 

Prijava na konkurs za MOY stipendiju:

Ako ste student magistarskih ili doktorskih studija i želite da se prijavite za MOY stipendiju treba da:

- ste student ustanove visokog obrazovanja zemlje članice programa;

- konkurišete samo na studijske programe koji su dobili MOY etiketu ekselentnosti;

Katalog programa koji imaju etiketu ekselentnosti nalazi se na web stranici www.mediterraneanofficeforyouth.org,  link Catalogue of programmes

- popunite prijavni  formular i dostavite ga ustanovi visokog obrazovanja na kojoj želite da nastavite obrazovanje. Ta ustanova pravi predselekciju kandidata i spisak dostavlja ekspertskoj komisiji koja ocjenjuje i rangira kandidate. Nakon toga Generalni sekretarijat MOY donosi konačnu odluku o izboru kandidata.

- imate državljanstvo zermlje članice Programa;

 

Kandidati treba da provedu najmanje jedan semester na minimum jednoj partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja.

MOY stipendija ne može biti kombinovan sa drugim stipendijama. U slučaju da stipendisti dobijaju neku drugu stipendiju, MOY stipendija će biti umanjena za taj iznos.

 

Kriterijumi za izbor kandidata za stipendiju su:

-uspjeh u toku studija (ocjene, znanje jezika, korespodencija oblasti studija sa izabranim MOY programom)

-benifiti programa mobilnosti za kandidata (razmatraju se razlozi zbog kojih se kandidat prijavljuje za program mobilnosti, korelacija ovog programa mobilnosti i budućih planova u karijeri i nivo u kojem ovaj program mobilnosti može doprinijeti boljoj zapošljivosti kandidata)

-lično i/ili profesionalno iskustvo (razmatra se iskustvo koje je već stekao kandidat sa posebnim osvrtom na profesionalno iskustvo u korelaciji sa izabrani master programom. Za kandidate doktorskih studija, selekciona komisija razmatra prethodno iskustvo u istraživanju, koje je u korelaciji sa izabranim programom i profesionalnim ciljevima.

-pisma preporuke

 

MOY stipendija je opredjeljena na način da pokrije sljedeće troškove: smještaj, ishranu i druge troškove života, zdravstveno osiguranje i dio troškova prevoza. Stipendija se dodjeljuje za jedan ili dva semestra.

Iznos stipendije se određuje u skladu sa realnim troškovima života u zemlji domaćinu.

MOY stipendija ne pokriva troškove školarine. Ovo pitanje će se naknadno regulisati u saradnji sa agencijom Campus France. 

Krajnji rok za prijavu je 1. jun.

Prijavni formulari za studente iz Crne Gore koji konkurišu za stipendiju i prijavni formular za ustanovu visokog obrazovanja koja prihvata studente iz MOY zemalja (u Crnoj Gori, za ovu godinu to je Elektro-tehnički fakultet, UCG), nalazi se u atačmentu.

 

Ministarstvo prosvjete i sporta

Sektor za visoko obrazovanje

Nacionalni operator za MOY program

Kontakt :

Nada Kovač, nada.kovac @gov.me

Biljana Mišović, biljana.misovic@gov.me

MOY aprilkacije možete preuzeti ovdje... MOY_Application_file_Candidates_file.xls 

MOY_Application_file_Institutional_file.xls