Manja slova Veća slova RSSInstitucije obrazovnog sistema

06.09.2016.

Predstavljanje Projekta „Blue Skills”

Predstavljanje Projekta „Blue Skills” U Zavodu za školstvo je danas predstavljen projekat „Poboljšanje vještina i znanja kroz integraciju sistema srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja za Plavi razvoj i razvoj turizma (BLUE SKILLS)“ čiji je osnovni cilj jačanje integracije obrazovnih sistema i stručnog obrazovanja (VET) u Jadranskoj regiji kroz usklađivanje različitih obrazovnih programa i sistema stručnog obrazovanja, naročito u pogledu mehanizama za priznavanje vještina.

21.07.2016.

Ljetnja škola „Crna Gora – moja postojbina“

Ljetnja škola „Crna Gora – moja postojbina“

Zavod za školstvo i Uprava za dijasporu po deseti put organizuju Ljetnju školu „Crna Gora – moja postojbina” za đecu crnogorskih iseljenika na Ivanovim koritima, u periodu od 20. do 30. jula 2016. godine. Na Ivanovim koritima boraviće 56-oro đece iz 11 država. Ove godine, đeca iz Argentine i Urugvaja prvi put pohađaju Ljetnju školu.

05.07.2016.

SAOPŠTENJE: IZVJEŠTAJ SA PETOG SASTANKA ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU VODIČA KROZ SISTEM NEFORMALNOG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI

SAOPŠTENJE: IZVJEŠTAJ SA PETOG SASTANKA ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU VODIČA KROZ SISTEM NEFORMALNOG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI

U okviru projekta „Nacionalni koordinator za učenje odraslih, radni plan: Crna Gora“, u organizaciji Centra za stručno obrazovanje, koji je nosilac projekta, 4. jula 2016. godine, održan je peti sastanak članova Radne grupe za izradu Vodiča kroz sistem neformalnog obrazovanja u Crnoj Gori.

05.07.2016.

Saradnja Zavoda za školstvo i Udruženja Crnogoraca Britanske Kolumbije

Saradnja Zavoda za školstvo i Udruženja Crnogoraca Britanske Kolumbije

Na poziv Udruženja Crnogoraca Britanske Kolumbije i počasnog konzula Crne Gore u Britanskoj Kolumbiji, g-dina Kaare Foya, delegacija Zavoda za školstvo boravi u posjeti Vankuveru, Kanada od 4. do 9. jula 2016. godine. Predmet posjete je potpisivanje Memoranduma o saradnji

23.06.2016.

Obavještenje o novim nastavnim planovima za gimnaziju

Obavještenje o novim nastavnim planovima za gimnaziju

Obavještavamo Vas da su donijeti novi nastavni planovi za gimnaziju koji se primjenjuju za prvi razred gimnazije od početka školske 2016/2017. godine.

13.06.2016.

JAVNO VAŽEĆI OBRAZOVNI PROGRAM ZA OPŠTE SREDNJE OBRAZOVANJE

JAVNO VAŽEĆI OBRAZOVNI PROGRAM ZA OPŠTE SREDNJE OBRAZOVANJE

Nacionalni savjet za obrazovanje je na sjednicama održanim 24. decembra 2015. godine i 18. marta 2016. godine, saglasno odredbama člana 22 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, odlukama Nacionalnog savjeta za obrazovanje br. 04-5-2066/1 od 29. decembra 2015. godine, br. 04-5-614/1 i 04-5- 615/1 od 30. 03. 2016. godine, utvrdio prijedloge opšteg dijela javno važećeg obrazovnog programa za opšte srednje obrazovanje i odjeljenja sportske, filološke i matematičke gimnazije i iste dostavio Ministarstvu prosvjete radi utvrđivanja.

10.06.2016.

Ljetnja akademija „Ljudska prava u akciji“ za zemlje Jugoistočne Evrope, Cetinje, 19 – 26. jun 2016.

Ljetnja akademija „Ljudska prava u akciji“ za zemlje Jugoistočne Evrope, Cetinje, 19 – 26. jun 2016.

Ljetnja akademija „Ljudska prava u akciji“ za države Jugoistočne Evrope održaće se peti put na Cetinju u periodu 19 – 26. juna 2016.godine. Ljetnju akademiju organizuju Zavod za školstvo u saradnji sa Savjetom Evrope i Vergalend centrom iz Norveške.

02.06.2016.

Prezentacija sprovođenja programa:Obrazovanje za održivi razvoj u predškolskim ustanovama - razmjena iskustva

Prezentacija sprovođenja programa:Obrazovanje za održivi razvoj u predškolskim ustanovama - razmjena iskustva

Zavod za školstvo i Regionalni centar za životnu sredinu (REC), Kancelarija u Crnoj Gori organizovali su prezentaciju sprovođenja programa: Obrazovanje za održivi razvoj u predškolskim ustanovama - razmjena iskustva.

19.05.2016.

CRNA GORA ČITA I PIŠE

CRNA GORA ČITA I PIŠE

U Baru je, od 15. do 17. maja 2016. godine, realizovana studijska posjeta u okviru Projekta Kako učenicima pomoći da uspješno stvaraju usmene i pisane, umjetničke i neumjetničke tekstove Zavoda za školstvo, čija je autorka dr Dušanka Popović, dok stručni tim čine Aleksandra Vešović Ivanović, nadzornica (ZzŠ), Nađa Durković, savjetnica (ZUNS), doc. dr Sanja Šubarić (Filološki fakultet) i mr Dijana Laković (OŠ „Radojica Perović“)

19.05.2016.

Seminar “Rodna ravnopravnost u obrazovanju”

Seminar “Rodna ravnopravnost u obrazovanju”

Zavod za školstvo je u saradnji i uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava organizovao jednodnevni seminar za nastavnike/ce na temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje. Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i v.d. direktora Zavoda za školstvo Radovan Popović obratili su se učesnicima/učesnicama seminara.