Manja slova Veća slova RSS

Kontakt osobe za piznavanje inostranih obrazovnih isprava:

Osnovno i srednje obrazovanje:

Irma Zilić

Kontakt telefon: +382 20 410 132

E-mail adresa: irma.zilic@mps.gov.me  

Visoko obrazovanje:

Slobodan Bošković

Kontakt telefon: +382 20 410 116

E-mail adresa: slobodan.boskovic@mps.gov.me

Slavica Ćorović

Kontakt telefon: +382 20 410 188

E-mail: slavica.perovic@mps.gov.me 

Arhiva:

+382 20 410 184

+382 20 410 173

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta - Republika Srbija 

www.kapk.org

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja - BiH:

www. cip.gov.ba

anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html

 
Priznavanje inostranih obrazovnih isprava (ENIC centar)

26.06.2008.

Održana 15. Godišnja ENIC/NARIC konferencija, 14-17. juna, 3008.Quawra, Malta


U periodu od 14-17. juna 2008. gofine na Malti, održana je 15. Godišnja ENIC/NARIC konferencija, na kojoj su učestvovali predstavnici ENIC/NARIC centara iz Evrope, uključujući Meda region, Tacis region, kao i SAD, Kanadu i Australiju.

Na Konferenciji su uzeli učešća i predstavnici Ministarstva prosvjete i nauke, Vanja Drljević, Nada Kovač i Mubera Kurpejović.

28.02.2008.

PRIZNAVANJE INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA

U skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava, sve diplome stečene na ustanovama van Crne Gore podliježu postupku priznavanja.

12.07.2005.

AKREDITACIJA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA

U skladu sa članom 9 stav 6, Zakona o visokom obrazovanju, Vlada Republike Crne Gore donosi akt o imenovanju Savjeta za visoko obrazovanje.

U skladu sa članom 12 stav 5 Zakona o visokom obrazovanju, Savjet utvrđuje mjerila za ocjenjivanje studijskih programa sa stanovišta njihove usklađenosti sa profesionalnim potrebama i međunarodne uporedivosti...Download

12.07.2005.

VISOKO OBRAZOVANJE U CRNOJ GORI

U Crnoj Gori postoji jedan državni univerzitet - Univerzitet Crne Gore.

Univerzitet Crne Gore je osnovan 1974. godine. Te godine predstavnici tri fakulteta: Ekonomskog, Tehničkog i Pravnog iz Titograda, dvije više škole: Pedagoške akademije iz Nikšića i više pomorske škole iz Kotora i tri samostalna naučna instituta: Istorijskog, Poljoprivrednog i Instituta za biološka i medicinska istraživanja iz Titograda, potpisali su Sporazum o udruživanju u Univerzitet u Titogradu...Download

24.06.2005.

Dvanaesti godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža održan u DablinuDvanaesti godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža 12th Joint Meeting of the ENIC and NARIC Networks, u organizaciji UNESCO - CEPEES-a, Savjeta Evrope, kao i ENIC/NARIC-a Irske održan je u periodu od 12 - 14. juna 2005. u Dablinu...

24.06.2005.

ENIC mreža (Evropska mreža nacionalnih informacionih centara o akademskoj mobilnosti i priznavanju)

Crna Gora je postala član ENIC mreže (Evropske mreže nacionalnih informacionih centara o akademskoj mobilnosti i priznavanju) i predstoji joj ustanovljenje svog nacionalnog informacionog centra...