Manja slova Veća slova RSS

>

Dvanaesti godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža održan u Dablinu

Datum objave: 24.06.2005 14:59 | Autor: ENIC CENTAR

Ispis Štampaj stranicu
Dvanaesti godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža 12th Joint Meeting of the ENIC and NARIC Networks, u organizaciji UNESCO - CEPEES-a, Savjeta Evrope, kao i ENIC/NARIC-a Irske održan je u periodu od 12 - 14. juna 2005. u Dablinu. Crnogorski ENIC predstavljala je Vanja Drljević, rukovodilac ENIC centra u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali predstavnici ENIC/NARIC centara svih evropskih zemalja, kao i Amerike, Australije, Kanade i Afrike. Sastanak je otvorio predstavnik odsjeka za obrazovanje i član Bolonja Follow Up grupe Ian Mekena /Ian McKenna/.

Glavna tema sastanka bila su pitanja priznavanja i stranih kvalifikacija u bolonjskom procesu. Predstavljeni su izvještaji sa sastanaka u vezi sa priznavanjem:

Bolonja seminar o ishodima učenja /Bologna Seminar on Learning Outcomes/, Edinburg, 1-2. jul 2004.
Bolonja seminar o priznavanju /Bologan Seminar on Recognition/, Riga, 3-4. decembar 2004.
Bolonja seminar o okviru kvalifikacija /Bologna Seminar on Qualification Frameworks/, Kopenhagen, 13-14. januar 2005.

Sjur Bergan, direktor odsjeka za visoko obrazovanje i nauku u Savjetu Evrope predstavio je izvještaj sa Ministarske konferencije u Bergenu, 18 -19. maj 2005.

Na sastanku je bilo riječi i o tome kako se priznaju "bolonjske kvalifikacije" u drugim djelovima svijeta, o čemu su govorili prestavnici ENIC centara Amerike Stiven Hant /Stephen Hunt/ i Australije, Meri Finlei /Mary Finlay/, Vilijem Sabaja /William Sabaya/, predsjednik regionalnog komiteta za Arušku konvenciju, Tanzanija, prof. Abdel Bagi /Abdel Bagi/, predsjednik UNESCO regionalnog komiteta za konvenciju o priznavanju u arapskim zemljama, prof. Andreas Rauhvargers, predsjednik Komiteta lisabonske konvencije o priznavanju.

Predstavljeni su trendovi i razvoji u transnacionalnom obrazovanju (izlagači: Iv Bodin /Yves Beaudin/, nacionalni koordinator kanadskog informativnog centra za priznavanje i Carolyn Campbell, britanska agencija za sistem kvaliteta u visokom obrazovanju). Učesnici su takođe obaviješteni o napredovanju UNESCO/OECD inicijative za smjernice u obezbjeđivanju kvaliteta u prekograničnom visokom obrazovanju (izlagači: Zejnep Varoglu /Zeynep Varoglu/, Odsjek za visoko obrazovanje UNESCO i Keiko Momii, analitičar, OECD).

Organizovane su takođe radionice koje su bile posvećene različitim aspektima priznavanja diploma i stranih kvalifikacija, kao i osnovnim problemima koje se sreću u tom procesu. Na kraju su definisane buduće aktivnosti ENIC/NARIC mreža i izabran je ENIC Biro, koji se sastoji od predsjednika i dva potpredsjednika.

Za predsjednika je izabran Erik Švarc /Eric Schwarz/ iz ENIC centra Kanade, dok su za potpredsjednike izabrane Karmel Keli /Carmel Kelly/, Irski ENIC/NARIC i Nadežda Uzelac, Makedonski ENIC centar.