Manja slova Veća slova RSS

EURYDICE

09.02.2018.

Upravo je objavljena nova kratka Eurydice publikacija Građansko obrazovanje u školi u Evropi - 2017

Upravo je objavljena nova kratka Eurydice publikacija Građansko obrazovanje u školi u Evropi - 2017 U publikaciji je akcenat stavljen na razlikama između propisa zemalja i preporuka koje se odnose na građansko obrazovanje, a koje sveukupno utiču na škole i učenike.

21.12.2017.

EURYDICE publikacije na crnogorskom jeziku

EURYDICE publikacije na crnogorskom jeziku

Obavještavamo vas da su 2017. godine objavljene sljedeće EURYDICE publikacije na crnogorskom jeziku:

28.11.2017.

Održan ERASMUS+ info dan

Održan ERASMUS+ info dan

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, 23. novembra 2017. godine održan je ERASMUS + informativni dan.

16.11.2017.

Eurydice publikacija Struktura evropskih obrazovnih sistema 2017/18

Eurydice publikacija Struktura evropskih obrazovnih sistema 2017/18

Upravo objavljena Eurydice publikacija Struktura evropskih obrazovnih sistema 2017/18 –šematski dijagrami pruža nam detaljne informacije o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do visokog obrazovanja u školskoj, odnosno akademskoj 2017/18. godini.

07.11.2017.

Objavljena je nova Eurydice publikacija Građansko obrazovanje u školi u Evropi - 2017

Objavljena je nova Eurydice publikacija Građansko obrazovanje u školi u Evropi - 2017

Publikacija daje pregled postojećih propisa i preporuka koje se odnose na građansko obrazovanje u školama u javnom sektoru. U publikaciji se tretiraju četiri glavne teme:

23.10.2017.

Nova Eurydice publikacija "Nacionalne studentske naknade i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju - 2017/18"

Nova Eurydice publikacija "Nacionalne studentske naknade i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju - 2017/18"

Upravo je objavljena nova Eurydice publikacija Nacionalne studentske naknade i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju - 2017/18. Godišnji Eurydice izvještaj o studentskim naknadama i podršci pruža uporedni pregled o naknadama i finansijskoj podršci u 42 evropska sistema visokog obrazovanja.

11.10.2017.

Eurydice sažetak „Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017“

Eurydice sažetak „Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017“

Upravo je objavljen Eurydice sažetak „Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017“ koji se temelji na sveobuhvatnom izvještaju koji je objavljen u junu tekuće godine.

27.09.2017.

Novi Eurydice dokument - sažetak publikacije Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017

Novi Eurydice dokument - sažetak publikacije Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017

Novi Eurydice dokument - sažetak publikacije Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017 upravo je objavljen na sajtu EURYDICE. Ovaj dokument je zasnovan na sveobuhvatnom izvještaju o nastavi jezika u školama u Evropi i sadrži informacije o istraživačkim radovima i dokumentima EU politike.

13.09.2017.

Održana promocija EURYDICE mreže i novih komparativnih Eurydice publikacija

Održana promocija EURYDICE mreže i novih komparativnih Eurydice publikacija

Promocija EURYDICE mreže i novih komparativnih Eurydice publikacija "Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017" i "Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017 ” održana je 12. septembra 2017. godine u prostorijama Ministarstva prosvjete.

11.09.2017.

Nove Eurydice publikacije Školski kalendar za osnovno i opšte srednje obrazovanje 2017 /18 i Akademski kalendar 2017/18.

Nove Eurydice publikacije Školski kalendar za osnovno i opšte srednje obrazovanje 2017 /18 i Akademski kalendar 2017/18.

Upravo su objavljene dvije nove Eurydice publikacije Školski kalendar za osnovno i opšte srednje obrazovanje 2017 /18 i Akademski kalendar 2017/18.