Manja slova Veća slova RSS

EURYDICE

16.11.2018.

Nova Eurydice publikacija Školarine i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju 2018/19

Nova Eurydice publikacija Školarine i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju 2018/19 Nova Eurydice publikacija Školarine i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju 2018/19 nam pruža dobar uvid u sisteme naknada i podrške, uključujući grantove i zajmove, koji postoje u visokom obrazovanju u Evropi, istovremeno omogućavajući komparativni pregled kroz pojedinačne liste svih 38 zemalja članica Eurydice mreže. Informacije date u publikaciji se odnose na visinu naknada za školarine koje plaćaju studenti, specificirajući kategoriju studenata koji su u obavezi da istu plaćaju kao i one koji su od te obaveze oslobođeni.

16.11.2018.

Nova Eurydice publikacija Školarine i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju 2018/19

Nova Eurydice publikacija Školarine i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju 2018/19

Nova Eurydice publikacija Školarine i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju 2018/19 nam pruža dobar uvid u sisteme naknada i podrške, uključujući grantove i zajmove, koji postoje u visokom obrazovanju u Evropi, istovremeno omogućavajući komparativni pregled kroz pojedinačne liste svih 38 zemalja članica Eurydice mreže. Informacije date u publikaciji se odnose na visinu naknada za školarine koje plaćaju studenti, specificirajući kategoriju studenata koji su u obavezi da istu plaćaju kao i one koji su od te obaveze oslobođeni.

15.11.2018.

Najava: Promo dan mreže Eurydice

Najava: Promo dan mreže Eurydice

Promo dan mreže Eurydice, u kojoj od 2013. godine učestvuje i Crna Gora, će se održati u ponedjeljak 19. novembra sa početkom u 10 sati, Ministarstvo prosvjete, velika sala, II sprat.

13.11.2018.

Erasmus + program podržava internacionalizaciju Univerziteta Crne Gore

Erasmus + program podržava internacionalizaciju Univerziteta Crne Gore

Internacionalizacija je oduvijek bila jedno od strateških opredjeljenja Univerziteta Crne Gore, počev od prvog potpisanog sporazuma sa partnerskim univerzitetom 1975. godine do današnjih 138 sa univerzitetima iz 37 zemalja. To je poručio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić na danas održanom Info danu Erasmus + programa, u organizaciji Nacionalne Erasmus + kancelarije u Crnoj Gori.

29.10.2018.

Eurydice Izvještaj Politike obrazovanja kod kuće u osnovnom i nižem srednjem obrazovanju

Eurydice Izvještaj Politike obrazovanja kod kuće u osnovnom i nižem srednjem obrazovanju

Eurydice Izvještaj Politike obrazovanja kod kuće u osnovnom i nižem srednjem obrazovanju pruža nam informacije o politikama obrazovanja kod kuće u zemljama Eurydice mreže. Izvještaj je strukturiran u dva dijela: uporedni pregled i nacionalni opisi.

11.10.2018.

Objavljena je Eurydice publikacija Plate i naknade nastavnicima i direktorima škola u Evropi 2016/17

Objavljena je Eurydice publikacija Plate i naknade nastavnicima i direktorima škola u Evropi 2016/17

Objavljena je Eurydice publikacija Plate i naknade nastavnicima i direktorima škola u Evropi 2016/17 koja sadrži informacije o zakonskim platama i naknadama za nastavnike i direktore u predškolskoj, osnovnoj i srednjoj javnoj školi. Uporedne analize, koje uključuju 41 evropski obrazovni sistem, pružaju informacije o povećanju plata nastavnika, ali i razlike o uslovima zarade i napredovanju u sticanju veće zarade širom Evrope.

02.10.2018.

Nove Eurydice publikacije Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami i Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19

Nove Eurydice publikacije Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami i Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19

Objavljene su nove Eurydice publikacije Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami i Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19.

02.10.2018.

Nove Eurydice publikacije Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami i Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19

Nove Eurydice publikacije Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami i Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19

Objavljene su nove Eurydice publikacije Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami i Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19.

06.09.2018.

Eurydice publikacije Školski kalendar 2018/19 i Akademski kalendar 2018/19

Eurydice publikacije Školski kalendar 2018/19 i Akademski kalendar 2018/19

Eurydice publikacije Školski kalendar 2018/19 i Akademski kalendar 2018/19.

27.07.2018.

Mubera Kurpejović o EURYDICE mreži za TV 777, Jutarnji program

Mubera Kurpejović o EURYDICE mreži za TV 777, Jutarnji program

O članstvu Crne Gore u EURYDICE mreži i njenom značaju za promjene i upoređivanje obrazovnih politika, govorila je u Jutarnjem programu TV 777 direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović.