Manja slova Veća slova RSS

>

Nove Eurydice publikacije Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami i Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19

Nove Eurydice publikacije Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami i Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19
Datum objave: 02.10.2018 09:54 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Objavljene su nove Eurydice publikacije Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami i Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19.

Publikacija Struktura evropskih obrazovnih sistema 2018/19: šematski dijagrami pruža nam informacije o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do nivoa visokog obrazovanja za školsku, odnosno akademsku 2018/19. godinu. Ista sadrži nacionalne šematske dijagrame, vodič i mapu sa glavnim organizacionim modelima obaveznog obrazovanja. Informacije su dostupne za 43 evropska obrazovna sistema, odnosno 38 zemalja učesnica u programu EU Erasmus+.


Publikacija je dostupna na veb adresi https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structure-european-education-systems-201819-schematic-diagrams_en

PR služba Ministarstva prosvjete

Publikacija Obavezno obrazovanje u Evropi 2018/19 pruža precizne informacije o trajanju obaveznog obrazovanja / osposobljavanja u 43 evropska obrazovna sistema koji pokrivaju 38 zemalja učesnica u programu EU Erasmus+ (28 država članica, Albanija, Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Norveška, Srbija i Turska).

Publikacija je dostupna na veb adresi: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/compulsory-education-europe-%E2%80%93-201819_en