Manja slova Veća slova RSS

EURYDICE

16.11.2017.

Eurydice publikacija Struktura evropskih obrazovnih sistema 2017/18

Eurydice publikacija Struktura evropskih obrazovnih sistema 2017/18 Upravo objavljena Eurydice publikacija Struktura evropskih obrazovnih sistema 2017/18 –šematski dijagrami pruža nam detaljne informacije o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do visokog obrazovanja u školskoj, odnosno akademskoj 2017/18. godini.

07.11.2017.

Objavljena je nova Eurydice publikacija Građansko obrazovanje u školi u Evropi - 2017

Objavljena je nova Eurydice publikacija Građansko obrazovanje u školi u Evropi - 2017

Publikacija daje pregled postojećih propisa i preporuka koje se odnose na građansko obrazovanje u školama u javnom sektoru. U publikaciji se tretiraju četiri glavne teme:

23.10.2017.

Nova Eurydice publikacija "Nacionalne studentske naknade i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju - 2017/18"

Nova Eurydice publikacija "Nacionalne studentske naknade i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju - 2017/18"

Upravo je objavljena nova Eurydice publikacija Nacionalne studentske naknade i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju - 2017/18. Godišnji Eurydice izvještaj o studentskim naknadama i podršci pruža uporedni pregled o naknadama i finansijskoj podršci u 42 evropska sistema visokog obrazovanja.

11.10.2017.

Eurydice sažetak „Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017“

Eurydice sažetak „Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017“

Upravo je objavljen Eurydice sažetak „Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017“ koji se temelji na sveobuhvatnom izvještaju koji je objavljen u junu tekuće godine.

27.09.2017.

Novi Eurydice dokument - sažetak publikacije Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017

Novi Eurydice dokument - sažetak publikacije Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017

Novi Eurydice dokument - sažetak publikacije Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017 upravo je objavljen na sajtu EURYDICE. Ovaj dokument je zasnovan na sveobuhvatnom izvještaju o nastavi jezika u školama u Evropi i sadrži informacije o istraživačkim radovima i dokumentima EU politike.

13.09.2017.

Održana promocija EURYDICE mreže i novih komparativnih Eurydice publikacija

Održana promocija EURYDICE mreže i novih komparativnih Eurydice publikacija

Promocija EURYDICE mreže i novih komparativnih Eurydice publikacija "Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017" i "Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017 ” održana je 12. septembra 2017. godine u prostorijama Ministarstva prosvjete.

11.09.2017.

Nove Eurydice publikacije Školski kalendar za osnovno i opšte srednje obrazovanje 2017 /18 i Akademski kalendar 2017/18.

Nove Eurydice publikacije Školski kalendar za osnovno i opšte srednje obrazovanje 2017 /18 i Akademski kalendar 2017/18.

Upravo su objavljene dvije nove Eurydice publikacije Školski kalendar za osnovno i opšte srednje obrazovanje 2017 /18 i Akademski kalendar 2017/18.

11.09.2017.

Nove Eurydice publikacije Školski kalendar za osnovno i opšte srednje obrazovanje 2017 /18 i Akademski kalendar 2017/18.

Nove Eurydice publikacije Školski kalendar za osnovno i opšte srednje obrazovanje 2017 /18 i Akademski kalendar 2017/18.

Upravo su objavljene dvije nove Eurydice publikacije Školski kalendar za osnovno i opšte srednje obrazovanje 2017 /18 i Akademski kalendar 2017/18.

08.09.2017.

NAJAVA: Promocija Eurydice mreže u Ministarstvu prosvjete

NAJAVA: Promocija Eurydice mreže u Ministarstvu prosvjete

Nacionalna jedinica Eurydice mreže koja funcioniše u okviru Ministarstva prosvjete, Direktorat za visoko obrazovanje, organizuje dana 12. septembra 2017. godine sa početkom u 10 časova, prostorije Ministarstva prosvjete, II sprat, Vaka Đurovića bb, promociju Eurydice mreže.

15.06.2017.

Eurydice objavio novu publikaciju Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi

Eurydice objavio novu publikaciju Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi

Eurydice je objavio novu publikaciju Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: akademsko osoblje- 2017 u kojoj je fokus na kvalifikacije akademskog osoblja, uslove zapošljavanja, uslove rada, uticaj eksternog obezbjeđenja kvaliteta, kao i nacionalnu strategiju internacionalizacije.