Konkursi

11.12.2012.

Produžen rok za registraciju za 3 stipendije za master studije na Koldežu za komunikacije i biznis u Budimpešti i za 3 stipendije na Međunarodnim master studijama na Koledyu Eszterhaszy Karoly u Egeru

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je produžen rok za registraciju za 3 stipendije za master studije na Koldežu za komunikacije I biznis u Budimpešti i za 3 stipendije na Međunarodnim master studijama na Koledyu Eszterhaszy Karoly u Egeru.

10.12.2012.

REALIZACIJA KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

Na osnovu člana 9 Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola(»Službeni list CG«, broj 41/12) i Konkursa za dodjelu stipendija talentovanim učenicima za školsku 2012/2013. godinu, Komisija je donijela Odluku o dodjeli stipendija talentovanim učenicima za školsku 2012/2013. godinu, broj 05-1-1253/2 od 3. decembra 2012. godine.

04.12.2012.

Relizacija konkursa za dodjelu stipendija najboljim studentima za studijsku 2012/2013. godinu

Na osnovu člana 38 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/07, 16/07, 25/11 i 54/11) i Konkursa za dodjelu stipendija najboljim studentima za studijsku 2012/2013. godinu, Komisija je donijela Odluku o dodjeli stipendija najboljim studentima za studijsku 2012/2013. godinu, broj 05-2-1252/2 od 30. novembra 2012. godine.

04.12.2012.

Realizacija konkursa za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2012/2013. godinu

U skladu sa članom 20a Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/07, 16/07, 25/11 i 54/11) i Konkursa za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2012/2013. godinu, Ministarstvo prosvjete i sporta objavljuje rang listu kandidata kojima je odobren studentski kredit i spisak studenata koji nijesu ostvarili pravo na isti.

27.11.2012.

Konkurs za projekte u oblasti istraživanja obrazovanja u okviru organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)

OECD je pokrenula novi program stipendija OECD Thomas J. Alexander čiji je cilj podrška pojedincima u sprovođenju kvantitativnog, na činjenicama zasnovanog istraživanja o obrazovanju, prije svega u ekonomijama u razvoju. Program nosi ime bivšeg direktora OECD-ovog departmana za obrazovanje, zapošljavanje, rad i socijalne poslove. Stipendisti će imati mogućnost da rade u sjedištu OECD sa timom analitičara. Program obezbjeđuje finansiranje projekata u trajanju do jedne godine, uključujući i vrijeme provedeno u sjedištu OECD u Parizu

16.11.2012.

Konkurs za učešće crnogorskih ustanova viskog obrazovanja u projekat „Mobilnost studenata i mladih istraživača, za školsku 2013/14. godinu.

U okviru programa Mediteranska kancelarija za mlade, realizuje se pilot projekat „Mobilnost studenata i mladih istraživača“. Konkurs za prijavu ustanova visokog obrazovanja za učešće u ovom Programu, za školsku 2013/14. godinu, otvoren je do 31. januara 2013. godine.

12.11.2012.

UNESCO- MASTER STUDIJE U TRENTU/ITALIJA/ U OBLASTI UPRAVLJANJA SVJETSKOM PRIRODNOM BAŠTINOM

Autonomna provincija Trento, kroz step – School za upravljanje teritorijama i predjelima koja pripada Trentino školi menadžementa (TSM), u partnerstvu sa Univerzitetom u Torinu, po prvi put predstavlja Master program u oblasti Upravljanja svjetskom prirodnom baštinom. Ovaj program ima za cilj da studentima pruži teorije, metode i sredstva pogodna za upravljanje institucijama i projektima koji se bave zaštitom i očuvanjem prirodnih resursa, žIvotne sredine i predjela. Životna sredina, teritorija, predjeli i kultura su među najvažnijim pitanjima današnjice. Način na koji ćemo pristupiti ovim pitanjima značajno će uticati na budućnost svih nas, kao i na način našeg društvenog života.

09.11.2012.

Ministarstvo prosvjete i sporta i Ministarstvo nauke raspisuju oglas za međunarodnog savjetnika za oblast finansiranja visokog obrazovanja

Ministarstvo prosvjete i sporta i Ministarstvo nauke raspisuju oglas za međunarodnog savjetnika za oblast finansiranja visokog obrazovanja, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije I konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 22. novembra 2012. godine. Više informacija o oglasu možete naći u prilogu...

05.11.2012.

Strateška procjena stanja studentskih domova u Crnoj Gori

Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuje oglas za konsultantsku kompaniju koja će uraditi stratešku procjenu stanja studentskih domova u Crnoj Gori , a koja će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije I konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 19. novembra 2012. godine. Više informacija o oglasu možete naći u prilogu……

31.10.2012.

KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

Na osnovu člana 15, stav 2 Zakona o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10), i na osnovu člana 12, stav 4 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10), Ministarstvo prosvjete i sporta objavljuje KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU