Konkursi

05.03.2014.

Međunarodno likovno takmičenje na temu „Ispričaj mi bajku koja uključuje tebe i tvoje snove“, Sinav koledž u Bursi, Turska

Cilj takmičenja na temu „Ispričaj mi bajku koja uključuje tebe i tvoje snove“ je da se podrže djeca da uz pomoć mašte vizuelno izraze svoje snove.

29.01.2014.

Poziv učenicima za učešće na 42. Međunarodnoj dječjoj izložbi lijepe umjetnosti LIDICE 2014

Međunarodna dječja izložba lijepe umjetnosti LIDICE organizuje se u znak sjećanja na djecu iz češkog sela Lidice koju su 1942. godine ubili njemački nacisti. Svake godine djeca iz više zemalja sa svih kontinenata učestvuju na izložbi, dobro poznatoj širom svijeta.

29.01.2014.

Poziv učenicima za učešće na 42. Međunarodnoj dječjoj izložbi lijepe umjetnosti LIDICE 2014

Međunarodna dječja izložba lijepe umjetnosti LIDICE organizuje se u znak sjećanja na djecu iz češkog sela Lidice koju su 1942. godine ubili njemački nacisti. Svake godine djeca iz više zemalja sa svih kontinenata učestvuju na izložbi, dobro poznatoj širom svijeta.

18.12.2013.

Saopštenje: Svečano su uručene nagrade autorima najboljih literarnih i likovnih radova na takmičenju koje je organizovano povodom proslave jubileja – 200 godina od rođenja Njegoša

Saopštenje: Svečano su uručene nagrade autorima najboljih literarnih i likovnih radova na takmičenju koje je organizovano povodom proslave jubileja – 200 godina od rođenja Njegoša

U srijedu, 18. decembra 2013. godine u 11 sati u Sali Ministarstva prosvjete svečano su uručene nagrade autorima najboljih literarnih i likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola na takmičenju koje je organizovalo Ministarstvo prosvjete povodom proslave jubileja – 200 godina od rođenja Njegoša. Svečanosti su prisustvovali učenici, mentori, roditelji i predstavnici medija.

16.12.2013.

Međunarodno dječije likovno takmičenje "Mali bitoljski Monmartr”

Dječiji likovni studio "Sv. Ćirilo i Metodije", Bitolj, Republika Makedonija, raspisuje Međunarodni dječiji likovni konkurs "Mali bitoljski Monmartr 2014" za učešće u XXXIII umjetničkoj koloniji i XXXII izložbi dječijih likovnih radova – Bitolj 2014 – od 23. do 30. maja 2014. godine.

16.12.2013.

Međunarodno dječije likovno takmičenje "Mali bitoljski Monmartr”

Dječiji likovni studio "Sv. Ćirilo i Metodije", Bitolj, Republika Makedonija, raspisuje Međunarodni dječiji likovni konkurs "Mali bitoljski Monmartr 2014" za učešće u XXXIII umjetničkoj koloniji i XXXII izložbi dječijih likovnih radova – Bitolj 2014 – od 23. do 30. maja 2014. godine.

25.11.2013.

Azerbejdžanska Diplomatska Akademija počinje sa prijemom studenata na dodiplomske i magistarske studije za akademsku 2014/2015.g.

Azerbejdžanska Diplomatska Akademija (u daljem tekstu ADA) počinje sa prijemom studenata na dodiplomske i magistarske studije za akademsku 2014/2015.g.

14.11.2013.

Realizacija Konkursa za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2013/2014. godinu

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007, 16/2007, 25/11 i 54/2011) izvršena je raspodjela mjesta u domovima.

24.10.2013.

KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG», br. 45/2010 i 39/2013) i na osnovu člana 10 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG«, br. 45/2010 i 39/2013), Ministarstvo prosvjete raspisuje KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

23.09.2013.

POZIV ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA ONLAJN KURS O GLOBALNOM OBRAZOVANJU

POZIV ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA ONLAJN KURS O GLOBALNOM OBRAZOVANJU. SKRECEMO PAZNJU NA NOVI DATUM: - GLOBALNO OBRAZOVANJE: DIMENZIJA LJUDSKIH PRAVA OVAJ KURS ĆE SE ODRŽATI OD 7. OKTOBRA DO 2. NOVEMBRA 2013. GODINE. ROK ZA PODNSENJE POPUNJENOG ZAHTJEVA JE 23. SEPTEMBAR 2013. GODINE.