Konkursi

16.12.2013.

Međunarodno dječije likovno takmičenje "Mali bitoljski Monmartr”

Dječiji likovni studio "Sv. Ćirilo i Metodije", Bitolj, Republika Makedonija, raspisuje Međunarodni dječiji likovni konkurs "Mali bitoljski Monmartr 2014" za učešće u XXXIII umjetničkoj koloniji i XXXII izložbi dječijih likovnih radova – Bitolj 2014 – od 23. do 30. maja 2014. godine.

16.12.2013.

Međunarodno dječije likovno takmičenje "Mali bitoljski Monmartr”

Dječiji likovni studio "Sv. Ćirilo i Metodije", Bitolj, Republika Makedonija, raspisuje Međunarodni dječiji likovni konkurs "Mali bitoljski Monmartr 2014" za učešće u XXXIII umjetničkoj koloniji i XXXII izložbi dječijih likovnih radova – Bitolj 2014 – od 23. do 30. maja 2014. godine.

25.11.2013.

Azerbejdžanska Diplomatska Akademija počinje sa prijemom studenata na dodiplomske i magistarske studije za akademsku 2014/2015.g.

Azerbejdžanska Diplomatska Akademija (u daljem tekstu ADA) počinje sa prijemom studenata na dodiplomske i magistarske studije za akademsku 2014/2015.g.

14.11.2013.

Realizacija Konkursa za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2013/2014. godinu

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007, 16/2007, 25/11 i 54/2011) izvršena je raspodjela mjesta u domovima.

24.10.2013.

KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG», br. 45/2010 i 39/2013) i na osnovu člana 10 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG«, br. 45/2010 i 39/2013), Ministarstvo prosvjete raspisuje KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

23.09.2013.

POZIV ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA ONLAJN KURS O GLOBALNOM OBRAZOVANJU

POZIV ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA ONLAJN KURS O GLOBALNOM OBRAZOVANJU. SKRECEMO PAZNJU NA NOVI DATUM: - GLOBALNO OBRAZOVANJE: DIMENZIJA LJUDSKIH PRAVA OVAJ KURS ĆE SE ODRŽATI OD 7. OKTOBRA DO 2. NOVEMBRA 2013. GODINE. ROK ZA PODNSENJE POPUNJENOG ZAHTJEVA JE 23. SEPTEMBAR 2013. GODINE.

16.09.2013.

Oglas za angazovanje konsultanta za izradu studije o programima mobilnosti

Oglas za angazovanje konsultanta za izradu studije o programima mobilnosti

13.09.2013.

ISPRAVKA KONKURSA ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Ministarstvo prosvjete, vrši ISPRAVKU KONKURSA ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

03.09.2013.

Angažovanje konsultanta za izradu studije programa mobilnosti

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za izradu studije programa mobilnosti , koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 12. septembra 2013. godine. Više informacija o oglasu možete naći u prilogu...

03.09.2013.

Angažovanje konsultanta za izradu studije programa mobilnosti

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za izradu studije programa mobilnosti , koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 12. septembra 2013. godine. Više informacija o oglasu možete naći u prilogu...