Konkursi

07.07.2014.

KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2014/2015 GODINU

MINISTARSTVO PROSVJETE OBJAVLJUJE KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2014/2015 GODINU

07.07.2014.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

MINISTARSTVO PROSVJETE OBJAVLJUJE KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

07.07.2014.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2014/2015 GODINU

MINISTARSTVO PROSVJETE OBJAVLJUJE KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2014/2015 GODINU

07.07.2014.

KONKURS ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015 GODINU

MINISTARSTVO PROSVJETE objavljuje KONKURS ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015 GODINU

25.06.2014.

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE ŠKOLARINE NA MAGISTARSKIM I DOKTORSKIM STUDIJAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I PUTNIH TROŠKOVA ZA STUDIJSKE BORAVKE U INOSTRANSTVU

MINISTARSTVO PROSVJETE o b j a v lj u j e K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE ŠKOLARINE NA MAGISTARSKIM I DOKTORSKIM STUDIJAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I PUTNIH TROŠKOVA ZA STUDIJSKE BORAVKE U INOSTRANSTVU

23.06.2014.

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za obezbjeđenje sistema kvaliteta u visokom obrazovanju

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za obezbjeđenje sistema kvaliteta u visokom obrazovanju, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 8. jula 2014. godine. Više informacija o oglasu možete naći u prilogu...

13.06.2014.

KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA U PRVU GODINU VIŠEG STRUČNOG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 4 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10), Ministarstvo prosvjete objavljuje KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA U PRVU GODINU VIŠEG STRUČNOG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

06.06.2014.

Osamnaesti konkurs dječijeg crteža „To je moj Meksiko“

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete Crne Gore obavještava sve zainteresovane o mogućnosti učešća na 18-om konkursu dječijeg crteža „To je moj Meksiko“. Na ovom konkursu mogu da učestvuju đeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina. S obzirom na to da se Konkurs održava na 25. godišnjicu Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih nacija, ovogodišnja tema je „Prava dječaka i djevojčica“.

26.05.2014.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG«, br. 45/2010 i 39/2013) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG«, br. 45/2010 i 39/2013), Ministarstvo prosvjete raspisuje KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

12.05.2014.

Online kurs Savjeta Evrope o globalnom obrazovanje “Dimenzija ljudskih prava”,

Online kurs Savjeta Evrope o globalnom obrazovanje “Dimenzija ljudskih prava”, održaće se od 9.juna do 6. jula 2014. godine.