Konkursi

05.12.2014.

Rang lista učenika za stipendije

U skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijumima i uslovima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola (»Službeni list CG«, broj 41/12), (»Službeni list CG«, broj 41/12) i Konkursom za dodjelu stipendija talentovanim učenicima za školsku 2013/2014. godinu, Komisija je donijela Odluku o dodjeli stipendija talentovanim učenicima za školsku 2014/2015. godinu. U skladu sa navedenom Odlukom, Ministarstvo prosvjete objavljuje rang listu učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju i spisak učenika koji nijesu ostvarili pravo na istu.

02.12.2014.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo na kredit

U skladu sa članom 20a Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007, 16/2007, 25/11 i 54/2011) i Konkursom za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2014/15. godinu Ministarstvo prosvjete objavljuje Rang listu kandidata kojima je odobren studentski kredit za studijsku 2014/15. godinu, kao i spisak studenata koji nijesu ostvarili pravo na isti.

18.11.2014.

Atlas stipendije

Atlas stipendije

U želji za podsticanjem mladih intelektualnih potencijala u crnogorskom društvu, kao i njihovog motivisanja na putu ostvarenja progresa, Atlas fondacija je i ove godine raspisala konkurs za dodjelu stipendija.

17.11.2014.

Saopštenje: Objavljen drugi Međunarodni konkurs za mlade „Vođa budućnosti“ (The Leader of the Future)

Udruženje „INTERAMNIA svjetski kup“ i Univerzitet u Teramu zajedno sa Udruženjem „Jezici Evrope i Mediteranskog mora“ objavljuju drugi Međunarodni konkurs za mlade „Vođa budućnosti“ (The Leader of the Future), povodom održavanja Prvog svjetskog kongresa za prava jezika na proljeće 2015. godine, čiji će domaćin biti grad Teramo u Italiji.

17.11.2014.

SPISAK STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2014/2015. GODINU

U skladu sa Konkursom za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2014/15. godinu, a u vezi sa članom 5, 8 i 57 Zakona o opštem upravnom postupku(„Službeni list RCG“, broj 60/03 i „Službeni list CG“, broj 32/11), kandidati sa neispravnom ili nepotpunom dokumentacijom mogu istu dopuniti do i sa 25. novembrom 2014. godine.

11.11.2014.

NAJAVE UGOVORA O USLUGAMA

U okviru Operativnog programa IV IPA komponente (Razvoj ljudskih resursa) za 2012-13.godinu objavljena je najava ugovora o uslugama „Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“. Najava se može naći na web stranici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija: http://www.mif.gov.me/vijesti/143471/Modernizacija-obrazovnih-programa-i-obuke-nastavnika.html U okviru istog operativnog programa objavljena je i najava ugovora o uslugama „Jačanje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja i nauke“ koja se može naći na web stranici gore pomenutog direktorata: http://www.mif.gov.me/vijesti/143472/Jacanje-inovativnih-kapaciteta-visokog-obrazovanja-i-nauke.html

31.10.2014.

Ministarstvo prosvjete je produžilo rok za prijave za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju

Ministarstvo prosvjete je produžilo rok za prijave za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 14. novembra 2014. godine. Više informacija o oglasu možete naći u prilogu...

30.10.2014.

MINISTARTSVO PROSJETE RASPISUJE KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

MINISTARTSVO PROSJETE RASPISUJE KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

16.10.2014.

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 30.oktobra 2014. godine.

14.10.2014.

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ONLAJN KURS SAVJETA EVROPE O GLOBALNOM OBRAZOVANJU

Poziv za podnošenje zahtjeva za onlajn kurs Centar Sjever-Jug o Globalnom obrazovanju.