Konkursi

17.11.2014.

SPISAK STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2014/2015. GODINU

U skladu sa Konkursom za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2014/15. godinu, a u vezi sa članom 5, 8 i 57 Zakona o opštem upravnom postupku(„Službeni list RCG“, broj 60/03 i „Službeni list CG“, broj 32/11), kandidati sa neispravnom ili nepotpunom dokumentacijom mogu istu dopuniti do i sa 25. novembrom 2014. godine.

11.11.2014.

NAJAVE UGOVORA O USLUGAMA

U okviru Operativnog programa IV IPA komponente (Razvoj ljudskih resursa) za 2012-13.godinu objavljena je najava ugovora o uslugama „Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“. Najava se može naći na web stranici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija: http://www.mif.gov.me/vijesti/143471/Modernizacija-obrazovnih-programa-i-obuke-nastavnika.html U okviru istog operativnog programa objavljena je i najava ugovora o uslugama „Jačanje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja i nauke“ koja se može naći na web stranici gore pomenutog direktorata: http://www.mif.gov.me/vijesti/143472/Jacanje-inovativnih-kapaciteta-visokog-obrazovanja-i-nauke.html

31.10.2014.

Ministarstvo prosvjete je produžilo rok za prijave za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju

Ministarstvo prosvjete je produžilo rok za prijave za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 14. novembra 2014. godine. Više informacija o oglasu možete naći u prilogu...

30.10.2014.

MINISTARTSVO PROSJETE RASPISUJE KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

MINISTARTSVO PROSJETE RASPISUJE KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

16.10.2014.

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 30.oktobra 2014. godine.

14.10.2014.

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ONLAJN KURS SAVJETA EVROPE O GLOBALNOM OBRAZOVANJU

Poziv za podnošenje zahtjeva za onlajn kurs Centar Sjever-Jug o Globalnom obrazovanju.

02.10.2014.

OBAVJEŠTENJE – PRIJEDLOZI ZA DOBITNIKE DRŽAVNE NAGRADE „OKTOIH“ U 2014. GODINI

Ministarstvo prosvjete, saglasno članu 14 Zakona o državnim nagradama („Službeni list RCG“ br. 38/07) obavještava da se prijedlozi za Državnu nagradu „Oktoih“ za 2014. godinu podnose do 17. oktobra 2014. godine.

17.07.2014.

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ONLAJN KURS OBUKE O GLOBALNOM OBRAZOVANJU

Skrećemo pažnju na novi datum za Onlajn kurs obuke o globalnom obrazovanju: Globalno obrazovanje: Interkulturalna dimenzija. Ovaj kurs traje od25.avgusta do 21.septembra 2014.

16.07.2014.

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG», br. 45/2010) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG«, br. 45/2010), Ministarstvo prosvjete raspisuje NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

16.07.2014.

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA U PRVU GODINU VIŠEG STRUČNOG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 4 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10), Ministarstvo prosvjete objavljuje NAKNADNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA U PRVU GODINU VIŠEG STRUČNOG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU