Konkursi

10.04.2007.

KONKURS ZA DODJELU NAGRADA ZA LITERARNI RAD NA TEMU „CRNA GORA I EU”

Sekretarijat za evropske integracije, u saradnji sa Evropskom komisijom, povodom Dana Evrope 9. maja, objavljuje konkurs na temu „CRNA GORA I EU“. Biramo najbolji literarni rad u kategoriji učenika osnovnih škola i u kategoriji učenika srednjih škola...

21.03.2007.

Najava: Literarni konkurs „Premio Mediterraneo di Poesia“ za učenike srednjih škola i studente fakulteta koji uče/studiraju italijanski jezik

„Fondazione Cassamarca“, Treviso, Italija, u okviru manifestacije „Nedjelje italijanskog jezika u svijetu“, koja će se ove godine održati od 22. do 28. oktobra, objavljuje literalni konkurs „Premio Mediterraneo di Poesia“, namijenjen učenicima srednjih škola i univerzitetskim studentima iz Italije, kao i učenicima srednjih škola i univerzitetskim studentima iz ostalih zemalja Mediterana, koji uče/studiraju italijanski jezik...Download

07.02.2007.

Najava: IX međunarodni likovni konkurs za djecu i omladinu

IX međunarodni likovni konkurs za djecu i omladinu "Dijete i pas" organizuje se Čentostovi u Poljskoj 26. novembra 2008. godine...

06.02.2007.

Najava: Međunarodni konkurs "Frederik Šopen" za djecu

Međunarodno takmičenje "Frederik Šopen" za djecu, organizuje se po četvrti put u Jeljenjoj Gori u Poljskoj u periodu od 14. do 22. novembra 2008 godine...

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI


K O N K U R S
ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
U 2007. GODINI


02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULAR ZA PRIJAVU NA KONKURS
MINISTARSTVA PROSVJETE I NAUKE

NAUČNO - ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULAR ZA DODJELU SREDSTAVA ZA

CEEPUS PROGRAM – PRIHVAĆENE KANDIDATURE U OKVIRU CEEPUS MREŽE i DRUGE PROGRAME MOBILNOSTI
ZA 2007.GODINU

Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULARI ZA DODJELU SREDSTAVA ZA

FINANSIRANJE ŠKOLARINE ZA MAGISTARSKE STUDIJE U 2007. g.
Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULAR ZA DODJELU SREDSTAVA ZA

FINANSIRANJE ŠKOLARINE I STIPENDIJE ZA DOKTORSKE STUDIJE U 2007. godini

Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULAR ZA DODJELU SREDSTAVA ZA
PRIJAVU, OCJENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE U 2007. god
Download