Konkursi

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULAR ZA PRIJAVU NA KONKURS
MINISTARSTVA PROSVJETE I NAUKE

NAUČNO - ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULAR ZA DODJELU SREDSTAVA ZA

CEEPUS PROGRAM – PRIHVAĆENE KANDIDATURE U OKVIRU CEEPUS MREŽE i DRUGE PROGRAME MOBILNOSTI
ZA 2007.GODINU

Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULARI ZA DODJELU SREDSTAVA ZA

FINANSIRANJE ŠKOLARINE ZA MAGISTARSKE STUDIJE U 2007. g.
Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULAR ZA DODJELU SREDSTAVA ZA

FINANSIRANJE ŠKOLARINE I STIPENDIJE ZA DOKTORSKE STUDIJE U 2007. godini

Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULAR ZA DODJELU SREDSTAVA ZA
PRIJAVU, OCJENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE U 2007. god
Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULARI ZA DODJELU SREDSTAVA ZA

TEHNIČKU OBRADU DOKTORSKE DISERTACIJE U 2007.GODINI
Download

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

FORMULARI ZA DODJELU SREDSTAVA ZA
UČEŠĆE NA NAUČNOM SKUPU U INOSTRANSTVU ILI
OBJAVLJIVANJE NAUČNOG RADA U INOSTRANIM ČASOPISIMA
U 2007.GODINI
Download

06.07.2006.

KONKURS ZA IZBOR ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA ŠKOLSKU 2006/07 GODINU

Na osnovu potreba za obrazovanje odraslih za šk. 2006/07. god. u Republici, Ministarstvo prosvjete i nauke, ovim putem, oglašava potrebu za obrazovanje odraslih u opštinama: Podgorica, Nikšič, Berane i Herceg Novi...

05.07.2006.

Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim učenicima i studentima koji se finansiraju iz budžeta Republike za školsku 2006/2007. godinu

Stipendije se dodjeljuju redovnim učenicima osnovne i srednje škole i studentima II i narednih godina školovanja koji se finansiraju iz bužeta Republike...
Download

05.07.2006.

Konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima koji se finansiraju iz Budžeta RCG za školsku 2006/07. godinu

Pravo učešća na konkurs imaju redovni studenti fakulteta i akademija, koji su po prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija. Prilikom izbora kandidata prednost imaju studenti koji imaju bolji uspjeh u toku školovanja. Učesnici konkursa podnose pismeni zahtjev na obrascu koji utvrdi Ministarstvo prosvjete i nauke...Download