Konkursi

08.07.2008.

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za dodjelu 50 stipendija talentovanim učenicima i 150 stipendija telentovanim studentima za školsku 2008/2009. godinu

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za dodjelu 50 stipendija talentovanim učenicima i 150 stipendija telentovanim studentima za školsku 2008/2009. godinu.

Konkurs možete preuzeti ovdje...Download

18.06.2008.

Konkurs za finansiranje nacionalnih naučno-istraživačkih projekata i stimulaciju učešća u FP7

Ministarstvo će finansirati nacionalne naučno-istraživačke projekte, u trajanju od dvije i tri godine za period 1.10. 2008 30.09. 2011, i to u odnosu na obračunati iznos sredstava prema pravilima Ministarstva za:
- Fundamentalna istraživanja 100% ,
- Primijenjena istraživanja do 50% i
- Razvojna istraživanja do 25%.

Ministarstvo će u okviru ovih projekata finansirati i angažovanje mladih istraživača doktoranata, u cilju rada na doktorskoj disertaciji, koji će u ustanovi, odnosno organizacionoj jedinici, biti angažovani kao saradnici u istraživanju i primljeni u radni odnos na određeno vrijeme do 3 (tri) godineDownload

09.05.2008.

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za sufinansiranje naučno istraživačkih kadrova u 2008. godini

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za sufinansiranje naučno istraživačkih kadrova u 2008. godini.

1.STIPENDIJE i ŠKOLARINE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Ministarstvo će odobriti 10 stipendija i školarina na doktorskim studijama, kandidatima koji ispunjavaju sljedeće uslove:
- da imaju prosjek ocjena na magistarskim studijama veći od 9,0;
- da su upisani na doktorske studije studijske 2007/2008Download

25.12.2007.

Spisak učenika i studenata korisnika stipendije za talente za školsku 2007/2008. godinu

Spisak učenika i studenata korisnika stipendije za talente za školsku 2007/2008. godinu možete preuzeti ovdje...
Ministarstvo prosvjete i nauke čestita novogdišnje i božićne praznike svim učenicima i studentima u Crnoj Gori.Download

24.12.2007.

Spisak studenata koji su dobili studentski kredit za školsku 2007/2008. godinu

Spisak studenata koji su dobili studentski kredit za školsku 2007/2008. godinu.
Spisak možete preuzeti ovdje...Download

19.10.2007.

Pozivi za prijavu projekata iz oblasti nauke ASO Slovenija i Bugarska

ASO Kancelarije u Sloveniji i Bugarskoj (The Austrian Science and Research Liaison Offices Ljubljana/Slovenia and Sofia/Bulgaria) objavile su dva poziva za prijavu projekata iz oblasti nauke.

08.10.2007.

Najava: Ministarstvo prosvjete i nauke objavljuje konkurs za finansiranje ili sufinansiranje nabavke naučno-istraživačke opreme

Ministarstvo će finansirati ili sufinansirati nabavku kapitalne i srednje i sitne naučno-istraživačke opreme u 2007. godini, naučno - istraživačkim ustanovama, odnosno organizacionim jedinicama ustanova. Download

09.07.2007.

Informacije o konkursu za prijem učenika i studenata u domover učenika i studenata u Republici Crnoj Gori za školsku 2007/08. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list RCG" br. 60/03), člana 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG" br. 64/02), člana 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza i člana 3 i 4 Pavilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza ("Službeni list RCG" br. 56/03) , Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje


K O N K U R S

ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U REPUBLICI CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2007/08. GODINU

09.07.2007.

Informacije o konkursu za dodjelu: 35 stipendija talentovanim učenicima i 50 stipendija talentovanim studentima za školsku 2007/2008. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list RCG" br. 60/03), člana 133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG" br. 64/02), člana 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima ("Službeni list RCG" br. 41/04) i člana 33 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza ("Službeni list RCG" br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisujeK O N K U R S

ZA DODJELU:

35 stipendija talentovanim učenicima
50 stipendija talentovanim studentima za školsku 2007/2008. godinu

09.07.2007.

Informacije o konkuru za dodjelu kredita studentima koji se finansiraju iz budžeta Repulike Crne Gore za studijsku 2007/08. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list RCG" br. 60/03) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza ("Službeni list RCG" br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje


K O N K U R S

ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2007/08. GODINU