Konkursi

09.07.2007.

Informacije o konkursu za dodjelu: 35 stipendija talentovanim učenicima i 50 stipendija talentovanim studentima za školsku 2007/2008. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list RCG" br. 60/03), člana 133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG" br. 64/02), člana 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima ("Službeni list RCG" br. 41/04) i člana 33 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza ("Službeni list RCG" br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisujeK O N K U R S

ZA DODJELU:

35 stipendija talentovanim učenicima
50 stipendija talentovanim studentima za školsku 2007/2008. godinu

09.07.2007.

Informacije o konkuru za dodjelu kredita studentima koji se finansiraju iz budžeta Repulike Crne Gore za studijsku 2007/08. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list RCG" br. 60/03) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza ("Službeni list RCG" br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje


K O N K U R S

ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2007/08. GODINU

01.06.2007.

Informacije o toku konkursa za naučno-istraživačke djelatnosti u 2007.godini

U okviru Konkursa za finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2007.g - 31. marta je završena dodjela sredstava za programe iz oblasti podrške za magistarske (školarine) i doktorske studije (školarine i stipendije) a 17. maja i za nacionalne naučno-istraživačke projekte.

15.05.2007.

K O N K U R S ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2007/2008. GODINU

Na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02) i na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje


K O N K U R S

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U
CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2007/2008. GODINU
Download

11.05.2007.

konkurs za CEEPUS stipendije za skolsku 2007/08 godinu

Od 15. maja 2007.godine otvoren konkurs za CEEPUS stipendije za skolsku 2007/08.
Za stipendije se mogu prijaviti studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija, kao i nastavno osoblje.
Konkurs je otvoren do 15 juna. 2007.godine.

10.04.2007.

KONKURS ZA DODJELU NAGRADA ZA LITERARNI RAD NA TEMU „CRNA GORA I EU”

Sekretarijat za evropske integracije, u saradnji sa Evropskom komisijom, povodom Dana Evrope 9. maja, objavljuje konkurs na temu „CRNA GORA I EU“. Biramo najbolji literarni rad u kategoriji učenika osnovnih škola i u kategoriji učenika srednjih škola...

21.03.2007.

Najava: Literarni konkurs „Premio Mediterraneo di Poesia“ za učenike srednjih škola i studente fakulteta koji uče/studiraju italijanski jezik

„Fondazione Cassamarca“, Treviso, Italija, u okviru manifestacije „Nedjelje italijanskog jezika u svijetu“, koja će se ove godine održati od 22. do 28. oktobra, objavljuje literalni konkurs „Premio Mediterraneo di Poesia“, namijenjen učenicima srednjih škola i univerzitetskim studentima iz Italije, kao i učenicima srednjih škola i univerzitetskim studentima iz ostalih zemalja Mediterana, koji uče/studiraju italijanski jezik...Download

07.02.2007.

Najava: IX međunarodni likovni konkurs za djecu i omladinu

IX međunarodni likovni konkurs za djecu i omladinu "Dijete i pas" organizuje se Čentostovi u Poljskoj 26. novembra 2008. godine...

06.02.2007.

Najava: Međunarodni konkurs "Frederik Šopen" za djecu

Međunarodno takmičenje "Frederik Šopen" za djecu, organizuje se po četvrti put u Jeljenjoj Gori u Poljskoj u periodu od 14. do 22. novembra 2008 godine...

02.02.2007.

K O N K U R S ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2007. GODINI


K O N K U R S
ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
U 2007. GODINI