Konkursi

25.12.2007.

Spisak učenika i studenata korisnika stipendije za talente za školsku 2007/2008. godinu

Spisak učenika i studenata korisnika stipendije za talente za školsku 2007/2008. godinu možete preuzeti ovdje...
Ministarstvo prosvjete i nauke čestita novogdišnje i božićne praznike svim učenicima i studentima u Crnoj Gori.Download

24.12.2007.

Spisak studenata koji su dobili studentski kredit za školsku 2007/2008. godinu

Spisak studenata koji su dobili studentski kredit za školsku 2007/2008. godinu.
Spisak možete preuzeti ovdje...Download

19.10.2007.

Pozivi za prijavu projekata iz oblasti nauke ASO Slovenija i Bugarska

ASO Kancelarije u Sloveniji i Bugarskoj (The Austrian Science and Research Liaison Offices Ljubljana/Slovenia and Sofia/Bulgaria) objavile su dva poziva za prijavu projekata iz oblasti nauke.

08.10.2007.

Najava: Ministarstvo prosvjete i nauke objavljuje konkurs za finansiranje ili sufinansiranje nabavke naučno-istraživačke opreme

Ministarstvo će finansirati ili sufinansirati nabavku kapitalne i srednje i sitne naučno-istraživačke opreme u 2007. godini, naučno - istraživačkim ustanovama, odnosno organizacionim jedinicama ustanova. Download

09.07.2007.

Informacije o konkursu za prijem učenika i studenata u domover učenika i studenata u Republici Crnoj Gori za školsku 2007/08. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list RCG" br. 60/03), člana 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG" br. 64/02), člana 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza i člana 3 i 4 Pavilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza ("Službeni list RCG" br. 56/03) , Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje


K O N K U R S

ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U REPUBLICI CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2007/08. GODINU

09.07.2007.

Informacije o konkursu za dodjelu: 35 stipendija talentovanim učenicima i 50 stipendija talentovanim studentima za školsku 2007/2008. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list RCG" br. 60/03), člana 133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG" br. 64/02), člana 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima ("Službeni list RCG" br. 41/04) i člana 33 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza ("Službeni list RCG" br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisujeK O N K U R S

ZA DODJELU:

35 stipendija talentovanim učenicima
50 stipendija talentovanim studentima za školsku 2007/2008. godinu

09.07.2007.

Informacije o konkuru za dodjelu kredita studentima koji se finansiraju iz budžeta Repulike Crne Gore za studijsku 2007/08. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list RCG" br. 60/03) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza ("Službeni list RCG" br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje


K O N K U R S

ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2007/08. GODINU

01.06.2007.

Informacije o toku konkursa za naučno-istraživačke djelatnosti u 2007.godini

U okviru Konkursa za finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2007.g - 31. marta je završena dodjela sredstava za programe iz oblasti podrške za magistarske (školarine) i doktorske studije (školarine i stipendije) a 17. maja i za nacionalne naučno-istraživačke projekte.

15.05.2007.

K O N K U R S ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2007/2008. GODINU

Na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02) i na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje


K O N K U R S

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U
CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2007/2008. GODINU
Download

11.05.2007.

konkurs za CEEPUS stipendije za skolsku 2007/08 godinu

Od 15. maja 2007.godine otvoren konkurs za CEEPUS stipendije za skolsku 2007/08.
Za stipendije se mogu prijaviti studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija, kao i nastavno osoblje.
Konkurs je otvoren do 15 juna. 2007.godine.