Konkursi

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-PRIJAVA, OCJENA I ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Ministarstvo prosvjete i nuake će sufinansirati troškove prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije u iznosu do 1.500 eura.

Konkurs za ove namjene otvoren je cijele godine.
Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-ŠKOLARINE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Ministarstvo prosvjete i nauke će odobriti 10 školarina na doktorskim studijama kandidatima koji ispunjavaju sljedeće uslove:
-da imaju prosjek ocjena na magistarskim studijama veći od 9,0;
-da su upisani na doktorske studije studijske 2008/2009. godine ili ranije;
-da nijesu angažovani kao saradnici u nastavi ili istraživanju na univerzitetu;
-da imaju preporuke mentora sa magistarskih ili doktorskih studija (ukoliko student nije na prvoj godini studija);
-da posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
-da im nije obezbijeđena školarina iz drugih izvora;
-da nijesu stariji od 30 godina, odnosno 32 godine za oblast medicine;
-da su državljani Crne Gore.

Kandidatima se odobrava plaćanje školarine u iznosu do 1.500 euraDownload

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-STIMULISANJE ISTRAŽIVAČA - KOORDINATORA PROJEKATA u FP7

Ministarstvo prosvjete i nauke će istraživačimakoordinatorima projekata iz Crne Gore odobravati naknadu u iznosu od 1.000 eura za prijavljivanje projekata u FP7, uz uslov da je projekat ocijenjen sa 10-15 poena.

Podnosilac zahtjeva uz prijavu dostavlja dokaze o:
-pozitivnoj ocjeni projekta;
-statusu podnosioca zahtjeva u projektu.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je cijele godine.

Ovdje možete preuzeti Prijavu...Download

11.12.2008.

Spisak učenika i studenata korisnika stipendije za talente za školsku 2008/2009. godinu

Spisak učenika i studenata korisnika stipendije za talente za školsku 2008/2009. godinu možete preuzeti ovdje...
Ministarstvo prosvjete i nauke čestita novogdišnje i božićne praznike svim učenicima i studentima u Crnoj Gori.Download

08.12.2008.

Spisak studenata koji su dobili studentski kredit za školsku 2008/2009. godinu

Spisak studenata koji su dobili studentski kredit za školsku 2008/2009. godinu možete preuzeti ovdje...Download

08.07.2008.

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2008/2009. godinu

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2008/2009. godinu.

Konkurs možete preuzeti ovdje...Download

08.07.2008.

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za dodjelu kredita studentima koji se finansiraju iz budžeta za studijsku 2008/2009. godinu

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za dodjelu kredita studentima koji se finansiraju iz budžeta za studijsku 2008/2009. godinu.

Konkurs možete preuzeti ovdje...Download

08.07.2008.

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za dodjelu 50 stipendija talentovanim učenicima i 150 stipendija telentovanim studentima za školsku 2008/2009. godinu

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za dodjelu 50 stipendija talentovanim učenicima i 150 stipendija telentovanim studentima za školsku 2008/2009. godinu.

Konkurs možete preuzeti ovdje...Download

18.06.2008.

Konkurs za finansiranje nacionalnih naučno-istraživačkih projekata i stimulaciju učešća u FP7

Ministarstvo će finansirati nacionalne naučno-istraživačke projekte, u trajanju od dvije i tri godine za period 1.10. 2008 30.09. 2011, i to u odnosu na obračunati iznos sredstava prema pravilima Ministarstva za:
- Fundamentalna istraživanja 100% ,
- Primijenjena istraživanja do 50% i
- Razvojna istraživanja do 25%.

Ministarstvo će u okviru ovih projekata finansirati i angažovanje mladih istraživača doktoranata, u cilju rada na doktorskoj disertaciji, koji će u ustanovi, odnosno organizacionoj jedinici, biti angažovani kao saradnici u istraživanju i primljeni u radni odnos na određeno vrijeme do 3 (tri) godineDownload

09.05.2008.

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za sufinansiranje naučno istraživačkih kadrova u 2008. godini

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za sufinansiranje naučno istraživačkih kadrova u 2008. godini.

1.STIPENDIJE i ŠKOLARINE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Ministarstvo će odobriti 10 stipendija i školarina na doktorskim studijama, kandidatima koji ispunjavaju sljedeće uslove:
- da imaju prosjek ocjena na magistarskim studijama veći od 9,0;
- da su upisani na doktorske studije studijske 2007/2008Download