Konkursi

08.07.2009.

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2009/2010. godinu

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2009/2010. godinu.

Konkurs možete preuzeti ovdje...
Download

03.07.2009.

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije u 2010. i 2011. godini

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije, od 2. jula 2008. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore i Zavod za međunarodnu naučnu, prosvjetnokulturnu i tehničku saradnju objavljuju Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije u 2010. i 2011. godini

Download

18.06.2009.

Rezultati Konkursa za sufinansiranje naučno istraživačke djelatnosti u 2009 godini

Rezultati Konkursa za sufinansiranje naučno istraživačke djelatnosti u 2009 godini, objavljenog u dnevnom listu Pobjeda 21. aprila 2009. godine.

Ovdje možete preuzeti spisak odobrenih školarina za doktorske studije u 2009. godini...Download

18.06.2009.

Rezultati Konkursa za sufinansiranje naučno istraživačke djelatnosti u 2009 godini

Rezultati Konkursa za sufinansiranje naučno istraživačke djelatnosti u 2009 godini, objavljenog u dnevnom listu Pobjeda 21. aprila 2009. godine.

Ovdje možete preuzeti spisak odobrenih školarina za magistarske studije u 2009. godini...Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-CEEPUS PROGRAM

Ministarstvo će finansirati obaveze za prihvaćene kandidate u okviru CEEPUS mreže za studijsku 2008/2009. godinu.

Konkurs za finansiranje ove namjene otvoren je cijele godine.

Tekst Konkursa i formulari za prijavljivanje nalaze se na veb stranicama Ministarstva prosvjete i nauke (www.mpin.cg.yu) i Univerziteta Crne Gore (www.ucg.cg.ac.yu).

Prijave za učešće na Konkursu se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo prosvjete i nauke Sektor za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj
Rimski trg b.b.
81000 Podgorica
Telefon: 020 405 301
Faks: 020 405 334

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-ORGANIZOVANJE NAUČNIH KONGRESA U CRNOJ GORI

Ministarstvo će sufinansirati dio troškova organizovanja naučnih kongresa u Crnoj Gori, čiji je organizator naučno-istraživačka ustanova ili naučno udruženje, u maksimalnom iznosu do 2.000 eura.
Podnosilac prijave dostavlja saglasnost stručnog organa ustanove za organizovanje naučnog kongresa.

Konkurs za finansiranje ove namjene otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.

Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-UČEŠĆE NA NAUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU

Ministarstvo će sufinansirati, jedanput godišnje, troškove učešća istraživača sa naučnim i akademskim zvanjem na naučnim skupovima koji se održavaju u inostranstvu, u maksimalnom iznosu do 300 eura za zemlje regiona, a za ostale zemlje do 700 eura, kandidata čiji su radovi prihvaćeni za izlaganje.

Podnosilac prijave dostavlja dokaz o prihvaćenom radu i visini kotizacije.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je cijele godine.
Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-TEHNIČKA OBRADA DOKTORSKE DISERTACIJE

Ministarstvo će odobravati pomoć državljanima Crne Gore za tehničku obradu doktorske disertacije u iznosu od 500 eura.

Podnosilac prijave dostavlja primjerak doktorske disertacije i uvjerenje o odbrani.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je cijele godine.
Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-ŠKOLARINE NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA

Ministarstvo prosvjete i nauke će sufinansirati školarine na magistarskim studijama u maksimalnom iznosu do 1.000 eura kandidatima iz Crne Gore koji nijesu angažovani kao saradnici na univerzitetima, pod uslovom:
- da su upisani na magistarske studije studijske 2008/2009. godine;
- da posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
- da im nije obezbijeđena školarina iz drugih izvora;
- da nijesu stariji od 24 godine;
- da su državljani Crne Gore.

Konkurs za ove namjene otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.
Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-PRIJAVA, OCJENA I ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Ministarstvo prosvjete i nuake će sufinansirati troškove prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije u iznosu do 1.500 eura.

Konkurs za ove namjene otvoren je cijele godine.
Download