Konkursi

11.03.2010.

17. MEĐUNARODNO BIJENALE GRAFIKE ZA DJECU I OMLADINU TORUNJ 2010 – POLJSKA


ORGANIZATORI

Dječiji kreativni likovni centar i Galerija u Torunju u saradnji sa:
- Ministarstvom kulture i nacinalnog nasljeđa u Varšavi
- Kancelarijom Guvernera Kujavsko-Pomorskog vojvodstva u Torunju
- Gradskom kancelarijom Torunja
- Kujavsko-Pomorskim ogrankom asocijacije „Poljska Federacija“ u Torunju.


CILJEVI I TEME TAKMIČENJA

Opšta Skupština UN-a proglasila je 2010. godinu internacionalnom godinom biodiverziteta. Biodiverzitet je, takođe, tema ovog Takmičenja. Biodiverzitet je baština čovječanstva koja mora biti zaštićena. Bogatstvo prirodnih oblika koji nas okružuju može biti impuls za stvaranje raznih interesantnih grafičkih radova. Moramo osigurati opstanak ekosistema na zemlji. Moramo povećati svijest o važnosti biodiverziteta za svijet i o rizicima koji vode do biološke neravnoteže. Ovo Takmičenje takođe služi toj svrsi. Cilj je i promocija grafičkih radova djece i raznih grafičkih tehnika

29.12.2009.

RASPISIVANJE NAGRADNOG KONKURSA "KREATIVNA NASTAVA"

U utorak, 29. decembra 2009. godine, u 12 časova u velikoj sali Zavoda za školstvo održaće se promocija povodom raspisivanja nagradnog konkursa „Kreativna nastava".
Zavod za školstvo Crne Gore u saradnji sa Microsoft-om Crna Gora raspisuje nagradni konkurs na kome mogu učestvovati svi nastavnici/profesori osnovnih i srednjih škola. Tri najbolja rada će biti nagrađena vrijednim nagradama. Pobjednik takmičenja imaće priliku da svoj rad predstavi na konferenciji koja se ove školske godine održava u Berlinu.
Promociji Konkursa će prisustvovati direktori osnovnih i srednjih škola sa nastavnicima koji su potencijalni učesnici KonkursaDownload

28.12.2009.

DJEČIJI LIKOVNI STUDIO „SV.KIRIL I METODIJ“ BITOLjA – MAKEDONIJA OBJAVLJUJE INTERNACIONALNO TAKMIČENJE DJEČIJIH LIKOVNIH RADOVA “ MALI BITOLJSKI MONMARTR ” ZA UČEŠĆE NA XXVIX KOLONIJI LIKOVNIH

Na takmičenju i izložbi mogu učestvovati djeca od 4 do 20 godina. Tema je slobodna. Dozvoljeni su svi formati, materijali i tehnike. Naslikane kreacije treba poslati kolektivno tako da kolekcija ne bude manja od 20 slika. Slike neće biti poslate nazad već će biti u vlasništvu studija u specijalnoj kolekciji. Na svakoj slici moraju biti napisani sledeći podaci: ime autora, godine, škola, ime učitelja likovnog, grad i država, otkucati ili napisati velikim slovima.

NAGRADE :

„Grand Prix”najveće priznanje „Mali Bitoljski Monmartr„ za najbolju
kolekciju na takmičenju;
Specijalna nagrada za kontinuirano i uspješno grupno učešće na takmičenju;
Specijalna nagrada za individualni kontinuirano uspješan posao;
20-25 nagrade za kolektivno učešće na koloniji

15.12.2009.

ASO konkurs za umrežavanje naučnih ustanova i projekte na temu: ‘IZMJENA IDENTITETA U JUGOISTOČNOJ EVROPI: IZMEĐU EVROPEIZACIJE, GLOBALIZACIJE, REGINOALIZACIJE I NACIONALIZMA’

U saradnji sa Centrom za društvene inovacije iz Beča (ZSI), Austrijska kancelarija za nauku i istraživanje u Ljubljani (ASO - Ljubljana) objavljuje poziv za projekte kojima će se ostvariti umrežavanje naučnih ustanova i rad na konkretnim projektima, između ustanova Austrije I Slovenije sa zemljama Zapadnog Balkana.

Poziv je namijenjen jačanju kratkoročne saradnje u oblasti: ‘IZMJENA IDENTITETA U JUGOISTOČNOJ EVROPI: IZMEĐU EVROPEIZACIJE, GLOBALIZACIJE, REGINOALIZACIJE I NACIONALIZMA’. Svrha je obezbjeđivanje podrške uspostavljanju dugoročne naučne saradnje. Sredstva su obezbijeđena iz fonda Federalnog ministarstva za nauku i istraživanje Austrije (bmwf), u okviru inocijative Saradnja u Jugoistočnoj Evropi.

Poziv je otvoren do 23. Februara 2010.

Detaljno o pozivu na:

www.aso.zsi.at/ausschreibung/3401.html


10.12.2009.

Spisak učenika i studenata korisnika stipendije za talente za školsku 2009/2010. godinu

Poštovani studenti i učenici,

Objavljujemo spisak korisnika studentskih kredita i stipendija za talentovane učenike i studente za školsku 2009/10 godinu, u skladu sa Konkursom o dodjeli studentskih kredita i stipendija. Ovom prilikom Vas obavještavamo da će do kraja mjeseca biti uplaćene dvije rate studentskog kredita/stipendije.
Uz najljepše želje Odjeljenje za učenički i studentski standard želi Vam srećnu Novu Godinu i nastupajuće praznike.

Odjeljenje za učenički i studentski standard
Božidarka MALEŠEVIĆ-MARKOVIĆ

Spisak možete preuzeti ovdje...

Download

10.12.2009.

Spisak studenata koji su dobili studentski kredit za školsku 2009/2010. godinu

Poštovani studenti i učenici,

Objavljujemo spisak korisnika studentskih kredita i stipendija za talentovane učenike i studente za školsku 2009/10 godinu, u skladu sa Konkursom o dodjeli studentskih kredita i stipendija. Ovom prilikom Vas obavještavamo da će do kraja mjeseca biti uplaćene dvije rate studentskog kredita/stipendije.
Uz najljepše želje Odjeljenje za učenički i studentski standard želi Vam srećnu Novu Godinu i nastupajuće praznike.

Odjeljenje za učenički i studentski standard
Božidarka MALEŠEVIĆ-MARKOVIĆ


Spisak možete preuzeti ovdje...
Download

10.12.2009.

Na osnovu Odluke Školskog odbora JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine broj 2535 od 09.12.2009. godine, JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, r a s

Za izradu idejnog rješenja novog naziva Ustanove – JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine – Podgorica.

1. Naručilac konkursa:
Raspisivač i naručilac konkursa je JU Zavod za školovanje i profesionalnu
rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici.

2. Predmet konkursa:
Predmet ovog konkursa je tekstualno rješenje novog naziva Ustanove.
Autori su obavezni prijedloge idejnih rješenja upodobiti sa djelatnošću Ustanove. Djelatnost Ustanove: " U JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine se ostvaruje predškolsko, osnovno i srednje opšte vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim potrebama kao i stručno vaspitanje i obrazovanje djece i odraslih sa posebnim potrebama za zanimanja za koja je škola licencirana, u skladu sa zakonom i mrežom škola i obezbjeđuje smještaj, habilitacija i rehabilitacija djece sa posebnim potrebama ”

03.11.2009.

K O N K U R S Za dodjeljivanje stipendija za studijske boravke u Republici Hrvatskoj za akademsku 2009/2010 godinu

Broj: 05-1/8-
Podgorica, 03. 11. 2009. godine

Na osnovu Memoranduma o saglasnosti između Ministrstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske o saradnji u oblasti obrazovanja, od 18. juna 2008. godine i Programa saradnje između Ministrstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u oblastima nauke, tehnologije i obrazovanja za period od 2009. do 2012. godine, od 9. jula 2009. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore raspisuje
K O N K U R S
Za dodjeljivanje stipendija za studijske boravke u Republici Hrvatskoj za akademsku 2009/2010 godinu, i to:

1. Studijske boravke u trajanju od 1 do 2 mjeseca (u svrhu izrade magistarske teze ili doktorske disertacije)Download

02.11.2009.

OPEN SOCIETY INSTITUTE and STAFFORDSHIRE UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL (UK):STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE I DOKTORSKE STUDIJE IZ EKONOMIJE – UČENJE NA DALJINU

UČENJE NA DALJINU
The Open Society Foundation and Staffordshire University Business School u saradnji sa Pedagoškim centrom Crne Gore objavljuju konkurs za stipendije iz oblasti ekonomije..
Cilj programa je podrška reformi visokoškolskog obrazovanja u cetralnoj i istočnoj Evropi, kroz davanje prilike mlađem univerzitetskom nastavnom kadru i stručnjacima iz oblasti ekonomije da se upozna sa radom na zapadnim visokoškolskim institucijama, konkretno s ciljem sticanja zvanja MPhil i PhD.
Aplikanti moraju posjedovati izvanredne akademske kvalifikacije iz ekonomije ili srodnih disciplina, a zahtijeva se i dobro poznavanje engleskog jezika. Od kandidata se očekuje da budu državljani Crne Gore sa stalnim mjestom boravišta u istoj.
Uspjesni kandidati biće polaznici Staffordshire University MPhil/PhD programa i svake godine će provesti 3-4 mjeseca u boravku na pomenutom Univerzitetu, a ostatak na matičnoj instituciji u svoj zemlji

02.11.2009.

OSI/FCO CHEVENING/STAFFORDSHIRE UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL:STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE IZ EKONOMIJE ZA POSLOVNU ANALIZU

Open Society Institute, the Foreign and Commonwealth Office and Staffordshire University Scholarship Scheme for Central and East European Countries
u saradnji sa Pedagoškim Centrom Crne Gore
objavljuje konkurs za stipendije za postdiplomske studije iz oblasti ekonomije. Od kandidata se očekuje da budu državljani Crne Gore sa stalnim mjestom boravišta u istoj.
Aplikanti moraju posjedovati izvanredne akademske kvalifikacije iz ekonomije ili srodnih disciplina, a zahtjeva se i dobro poznavanje engleskog jezika. Stipendija pokriva školarinu na Staffordshire University, troškove života za jednu osobu i povratnu avionsku kartu. Po završetku studija od uspješnih kandidata se očekuje da se vrate u njihovu zemlju da nastave sa studiranjem ili poslom.
Popunjene aplikacije poslati na dolje naznačenu adresu do 25. januara 2010