Konkursi

28.05.2010.

UNESCO MEĐUNARODNA NAGRADA ZA PISMENOST 2010

Svake godine UNESCO organizuje Međunarodnu nagradu za pismenost kojom nagrađuje izuzetnost i inovativnost u oblasti pismenosti širom svijeta. U okviru Dekade pismenosti Ujedinjenih nacija (2003-2012) svake dvije godine u fokusu je specifična tema, a tema za 2009-2010 se odnosi na pismenost i osnaživanje žena. Pozivaju se sve institucije, organizacije i pojedinci koji u svom radu prepoznaju temu pismenosti i osnaživanje žena i koje promovišu pismenost kroz efektivne i inovativne programe ili projekte da se prijave na konkurs za UNESCO međunarodnu nagradu za pismenost 2010. godine.

24.05.2010.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

OPŠTI USLOVI Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.

20.05.2010.

K O N K U R S za sufinansiranje NABAVKE NAUČNO – ISTRAŽIVAČKE OPREME u 2010. godini

Ministarstvo će sufinansirati nabavku kapitalne, srednje i sitne naučno-istraživačke opreme u 2010. godini naučno - istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja do 70% vrijednosti opreme. Za sufinansiranje ove namjene Ministarstvo je opredijelilo ukupan iznos od 350.000,00 €.

06.05.2010.

Konkurs za dodjeljivanje stipendija za dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije i studijske boravke u Republici Hrvatskoj za akademsku 2010/2011. godinu

Na osnovu Memoranduma o saglasnosti između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske o saradnji u oblasti obrazovanja, od 18. juna 2008. godine i Programa saradnje između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u oblastima nauke, tehnologije i obrazovanja za period od 2009. do 2012. godine, od 9. jula 2009. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore raspisuje K O N K U R S za dodjeljivanje stipendija za dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije i studijske boravke u Republici Hrvatskoj za akademsku 2010/2011. godinu...

20.04.2010.

K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2010. GODINI

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE o b j a v lj u j e K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2010. GODINI

20.04.2010.

K O N K U R S Za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske u 2011. i 2012. godini

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 26. januara 2009. godine, i Programa saradnje između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u oblastima nauke, tehnologije i obrazovanja za period od 2009. do 2012. godine, od 9. jula 2009. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore i Zavod za međunarodnu naučnu, prosvjetno – kulturnu i tehničku saradnju objavljuju K O N K U R S Za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske u 2011. i 2012. godini

16.03.2010.

TAKMIČENJE U FOTOGRAFIJI I RUČNOJ IZRADI IGRAČAKA

Ambasada Republike Arabije ima čast da uputi poziv za takmičenje u fotografiji i ručnoj izradi igračaka.Organizator takmičenja je Dječiji Kulturni Centar u Egiptu.
Ovo takmičenje je otvoreno za djecu do 18 godina.

Učenici koji žele da učestvuju moraju se postarati da radovi koje pošalju stignu na datoj adresi do 30 marta 2010.

Adresa:
Foreign Relations Department
Egyptian Ministry of Culture
44 Mesaha Street
Dokki – Giza – Egypt


11.03.2010.

Takmičenje Irmak škole mladih talenata

Ambasada Republike Turske ima čast da uputi poziv za “Takmičenje Irmak škole mladih talenata”, koje će se održati u okviru Dana djece, 23. aprila 2010. godine.

Ovo Internacionalno takmičenje je otvoreno za učenike osnovnih škola iz cijelog svijeta uzrasta od 12 do 14 godina.

Radove, koje će ocijeniti i selektovati školske komisije, treba poslati na e-mail adresu: kucuk.kalemler@irmak.k12.tr , najkasnije do 22. marta 2010.

Nagrade će pobjednicima biti uručene 23. aprila 2010. godine.

TEMA

Ima trenutaka kada kažemo “Odrastao sam” i shvatamo da posmatramo događaje iz različite perspektive, a ne na način na koji smo navikli. Molimo vas pišite o periodu kada ste mislili da ste odrasli i o promjenama kroz koje ste prolazili. Neka vaše pisanje bude u formi memoara.

Download

11.03.2010.

17. MEĐUNARODNO BIJENALE GRAFIKE ZA DJECU I OMLADINU TORUNJ 2010 – POLJSKA


ORGANIZATORI

Dječiji kreativni likovni centar i Galerija u Torunju u saradnji sa:
- Ministarstvom kulture i nacinalnog nasljeđa u Varšavi
- Kancelarijom Guvernera Kujavsko-Pomorskog vojvodstva u Torunju
- Gradskom kancelarijom Torunja
- Kujavsko-Pomorskim ogrankom asocijacije „Poljska Federacija“ u Torunju.


CILJEVI I TEME TAKMIČENJA

Opšta Skupština UN-a proglasila je 2010. godinu internacionalnom godinom biodiverziteta. Biodiverzitet je, takođe, tema ovog Takmičenja. Biodiverzitet je baština čovječanstva koja mora biti zaštićena. Bogatstvo prirodnih oblika koji nas okružuju može biti impuls za stvaranje raznih interesantnih grafičkih radova. Moramo osigurati opstanak ekosistema na zemlji. Moramo povećati svijest o važnosti biodiverziteta za svijet i o rizicima koji vode do biološke neravnoteže. Ovo Takmičenje takođe služi toj svrsi. Cilj je i promocija grafičkih radova djece i raznih grafičkih tehnika

29.12.2009.

RASPISIVANJE NAGRADNOG KONKURSA "KREATIVNA NASTAVA"

U utorak, 29. decembra 2009. godine, u 12 časova u velikoj sali Zavoda za školstvo održaće se promocija povodom raspisivanja nagradnog konkursa „Kreativna nastava".
Zavod za školstvo Crne Gore u saradnji sa Microsoft-om Crna Gora raspisuje nagradni konkurs na kome mogu učestvovati svi nastavnici/profesori osnovnih i srednjih škola. Tri najbolja rada će biti nagrađena vrijednim nagradama. Pobjednik takmičenja imaće priliku da svoj rad predstavi na konferenciji koja se ove školske godine održava u Berlinu.
Promociji Konkursa će prisustvovati direktori osnovnih i srednjih škola sa nastavnicima koji su potencijalni učesnici KonkursaDownload