Konkursi

04.06.2010.

14. konkurs dječjeg crteža „To je moj Meksiko“

Ove godine održava se 14. konkurs dječjeg crteža „To je moj Meksiko“, na kome mogu da učestvuju djeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina. Tema Konkursa je „Sve što Meksiko nudi svijetu“. Prvi put se uvodi nova kategorija za djecu i omladinu sa posebnim potrebama od 7 do 18 godina, sa temom „Šta bi volio/voljela da pokloniš nekom djetetu sa posebnim potrebama koje živi u Meksiku“. Ova kategorija Konkursa je organizovana u saradnji sa Fondacijom Teleton.

02.06.2010.

Konkurs za dodjelu 3 stipendije godišnje za magistarske(Master II u Francuskoj) i više studije u Republici Francuskoj 2010-2013

Ministarstvo za imigraciju, integracije, nacionalni identitet i razvoj zadruge Republike Francuske, u saradnji sa Francuskom ambasadom u Crnoj Gori, Ministarstvom prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstvom inostranih poslova Crne Gore, nudi godišnje stipendije za master 2, doktorske i postdoktorske studije kandidatima iz Crne Gore koji žele da nastave svoje obrazovanje u Francuskoj (prednost imaju kandidati koji posjeduju visok nivo znanja francuskog jezika i kandidati koji konkurišu za master II stipendiju). Studentima je omogućeno da po završetku studija obave i stručnu praksu u Francuskoj u periodu od godinu dana, u skladu sa mogućnostima koje nudi bilateralni sporazum (potpisan 1. decembra 2009. godine) između Vlade Republike Francuske i Vlade Crne Gore o mobilnosti mladih. Stipendije su obezbijeđene za 3 studenta godišnje, i to za školsku 2010/2011; 2011/2012 i 2012/2013. godinu.

28.05.2010.

UNESCO MEĐUNARODNA NAGRADA ZA PISMENOST 2010

Svake godine UNESCO organizuje Međunarodnu nagradu za pismenost kojom nagrađuje izuzetnost i inovativnost u oblasti pismenosti širom svijeta. U okviru Dekade pismenosti Ujedinjenih nacija (2003-2012) svake dvije godine u fokusu je specifična tema, a tema za 2009-2010 se odnosi na pismenost i osnaživanje žena. Pozivaju se sve institucije, organizacije i pojedinci koji u svom radu prepoznaju temu pismenosti i osnaživanje žena i koje promovišu pismenost kroz efektivne i inovativne programe ili projekte da se prijave na konkurs za UNESCO međunarodnu nagradu za pismenost 2010. godine.

24.05.2010.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

OPŠTI USLOVI Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.

20.05.2010.

K O N K U R S za sufinansiranje NABAVKE NAUČNO – ISTRAŽIVAČKE OPREME u 2010. godini

Ministarstvo će sufinansirati nabavku kapitalne, srednje i sitne naučno-istraživačke opreme u 2010. godini naučno - istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja do 70% vrijednosti opreme. Za sufinansiranje ove namjene Ministarstvo je opredijelilo ukupan iznos od 350.000,00 €.

06.05.2010.

Konkurs za dodjeljivanje stipendija za dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije i studijske boravke u Republici Hrvatskoj za akademsku 2010/2011. godinu

Na osnovu Memoranduma o saglasnosti između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske o saradnji u oblasti obrazovanja, od 18. juna 2008. godine i Programa saradnje između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u oblastima nauke, tehnologije i obrazovanja za period od 2009. do 2012. godine, od 9. jula 2009. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore raspisuje K O N K U R S za dodjeljivanje stipendija za dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije i studijske boravke u Republici Hrvatskoj za akademsku 2010/2011. godinu...

20.04.2010.

K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2010. GODINI

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE o b j a v lj u j e K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 2010. GODINI

20.04.2010.

K O N K U R S Za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske u 2011. i 2012. godini

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 26. januara 2009. godine, i Programa saradnje između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u oblastima nauke, tehnologije i obrazovanja za period od 2009. do 2012. godine, od 9. jula 2009. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore i Zavod za međunarodnu naučnu, prosvjetno – kulturnu i tehničku saradnju objavljuju K O N K U R S Za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske u 2011. i 2012. godini

16.03.2010.

TAKMIČENJE U FOTOGRAFIJI I RUČNOJ IZRADI IGRAČAKA

Ambasada Republike Arabije ima čast da uputi poziv za takmičenje u fotografiji i ručnoj izradi igračaka.Organizator takmičenja je Dječiji Kulturni Centar u Egiptu.
Ovo takmičenje je otvoreno za djecu do 18 godina.

Učenici koji žele da učestvuju moraju se postarati da radovi koje pošalju stignu na datoj adresi do 30 marta 2010.

Adresa:
Foreign Relations Department
Egyptian Ministry of Culture
44 Mesaha Street
Dokki – Giza – Egypt


11.03.2010.

Takmičenje Irmak škole mladih talenata

Ambasada Republike Turske ima čast da uputi poziv za “Takmičenje Irmak škole mladih talenata”, koje će se održati u okviru Dana djece, 23. aprila 2010. godine.

Ovo Internacionalno takmičenje je otvoreno za učenike osnovnih škola iz cijelog svijeta uzrasta od 12 do 14 godina.

Radove, koje će ocijeniti i selektovati školske komisije, treba poslati na e-mail adresu: kucuk.kalemler@irmak.k12.tr , najkasnije do 22. marta 2010.

Nagrade će pobjednicima biti uručene 23. aprila 2010. godine.

TEMA

Ima trenutaka kada kažemo “Odrastao sam” i shvatamo da posmatramo događaje iz različite perspektive, a ne na način na koji smo navikli. Molimo vas pišite o periodu kada ste mislili da ste odrasli i o promjenama kroz koje ste prolazili. Neka vaše pisanje bude u formi memoara.

Download