Konkursi

28.03.2011.

JAVNI POZIV

U cilju formiranja liste eksperata za akreditaciju a u vezi sa članom 15 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list RCG“, br.60/03 i „Službeni list CG“, br.45/10) Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje JAVNI POZIV akademskoj zajednici Crne Gore i inostranstva da učestvuje u postupku kandidovanja za listu eksperata za akreditaciju

03.03.2011.

Ljetnja škola u Ljubljani „Take the best from East and West“ 2011

Obavještavamo sve zainteresovane da će se Ljetnja škola „Take the best from East and West“, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, održati od 4. do 22. jula ove godine u Ljubljani.

04.02.2011.

LISTA KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRAVILNIKA O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU ZA USMJERAVANJE DJECE SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Ministarstvo prosvjete i sporta u skladu sa članom 5 Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela, broj: 01-3297, od 29. jula 2010. godine, a u vezi sa Javnim pozivom broj: 01-312/4, koji je objavljen na web sajtu Ministarstva prosvjete i sporta 19. januara 2011. godine, kao i u dnevnom listu “Pobjeda”, 20. januara 2011. godine, objavljuje Listu kandidata predloženih za člana radne grupe za izradu pravilnika o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

28.01.2011.

Stipendije za kurs francuskog jezika

U cilju unapređenja saradnje u oblasti obrazovanja, Francuska zajednica Valonije opredjelila je dvije stipendije za građane Crne Gore, za usavršavanje iz francuskog jezika. Ponuda podrazumijeva visok stepen poznavanja jezika, minimum stepen A1 CECR (dobro sporazumijevanje i lako uklapanje u program).

27.01.2011.

Konkurs za MA studije za akademsku godinu 2011 – 2012 na programu “MA in Politics and Economics in Contemporary Eastern and South-Eastern Europe”

Informacije o Konkursu za MA studije za akademsku godinu 2011 – 2012 na programu “MA in Politics and Economics in Contemporary Eastern and South-Eastern Europe” možete preuzeti ovdje...

19.01.2011.

Međunarodno takmičenje u organizaciji Egipatskog nacionalnog centra za dječiju kulturu

Ambasada Egipta u Pragu posredstvom Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore obavještava sve zainteresovane da će Egipatski nacionalni centar za dječiju kulturu organizovati nekoliko međunarodnih takmičenja za djecu tokom 2011. godine i to: Egipat - očima djece iz cijelog svijeta, Takmičenje u ručnoj izradi igračaka i Takmičenje u fotografiji.

19.01.2011.

Javni poziv za imenovanje jednog predstavnika NVO u Radnu grupu za izradu podzakonskog akta o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Ministarstvo prosvjete i sporta je nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama („Sl. list CG”, br. 45/10) u obavezi da donese podzakonski akt o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela Ministarstva prosvjete i sporta, broj 01-3297 od 29. jula 2010. godine, Ministarstvo prosvjete i sporta oglašava Javni poziv broj 01-312/4 za imenovanje jednog predstavnika NVO u Radnu grupu za izradu podzakonskog akta o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

03.12.2010.

Ministarstvo prosvjete i nauke oglašava JAVNI POZIV BROJ 01-5175/2

Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela Ministarstva prosvjete i nauke, broj 01-3297 od 29. jula 2010. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke oglašava JAVNI POZIV BROJ 01-5175/2 za imenovanje jednog predstavnika roditelja i jednog predstavnika NVO u Radnu grupu za praćenje realizacie Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010-2012. godine.

02.12.2010.

UNESCO konkurs za Mlade profesionalce za 2011. godinu

UNESCO je objavio konkurs za program Mladi profesionalci za 2011. godinu Ciljevi programa su :  poboljšanje geografske zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu organizacije;  doprinos podmlađivanju kadra, kao i povećanje zastupljenosti žena;  osiguranje kontinuiteta i efikasnosti rada administrativnih službi Sekretarijata.

01.12.2010.

Prvo međunarodno takmičenje mladih muzičara „Kaunas Sonorum - 2011“

Prvo međunarodno takmičenje mladih muzičara „Kaunas Sonorum - 2011“ organizuje opština grada Kaunas, prva muzička škola Kaunasa, Muzička škola Aleksandras Kacanauskas, muzička škola Mikas Patrauskas i katolička srednja škola „Vyturys“. Pravila takmičenja, prijavu i uslove boravka možete preuzeti ovdje...