Konkursi

15.07.2010.

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU OPŠTI USLOVI Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.

30.06.2010.

K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG« br. 60/03), člana 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG« br. 64/02, 31/05 i 49/07), člana 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br.12/07) i člana 3 i 4 Pavilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br. 56/03), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU Pravo učešća na konkursu imaju studenti, državljani Crne Gore koji se finansiraju iz Budžeta za određeni studijski program i apsolventi u toku trajanja apsolventskog roka, koji se školuju van mjesta stanovanja, kao i učenici koji pohađaju neku od srednjih škola u Crnoj Gori.

30.06.2010.

K O N K U R S ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA STUDIJSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG« br. 60/03) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje K O N K U R S ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA STUDIJSKU 2010/2011. GODINU Ministarstvo prosvjete i nauke će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 4.000 studentskih kredita od čega: • 2.500 ranijim korisnicima, • l.500 studentima koji prvi put konkurišu za kredit.

30.06.2010.

K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG« br. 60/03), člana 133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG« br. 64/02, 31/05 i 49/07), člana 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima (»Službeni list RCG« br. 41/04) i člana 33 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU Pravo na stipendiju imaju učenici, odnosno studenti, druge i narednih godina školovanja, državljani Crne Gore koji se finansiraju iz Budžeta.

04.06.2010.

14. konkurs dječjeg crteža „To je moj Meksiko“

Ove godine održava se 14. konkurs dječjeg crteža „To je moj Meksiko“, na kome mogu da učestvuju djeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina. Tema Konkursa je „Sve što Meksiko nudi svijetu“. Prvi put se uvodi nova kategorija za djecu i omladinu sa posebnim potrebama od 7 do 18 godina, sa temom „Šta bi volio/voljela da pokloniš nekom djetetu sa posebnim potrebama koje živi u Meksiku“. Ova kategorija Konkursa je organizovana u saradnji sa Fondacijom Teleton.

02.06.2010.

Konkurs za dodjelu 3 stipendije godišnje za magistarske(Master II u Francuskoj) i više studije u Republici Francuskoj 2010-2013

Ministarstvo za imigraciju, integracije, nacionalni identitet i razvoj zadruge Republike Francuske, u saradnji sa Francuskom ambasadom u Crnoj Gori, Ministarstvom prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstvom inostranih poslova Crne Gore, nudi godišnje stipendije za master 2, doktorske i postdoktorske studije kandidatima iz Crne Gore koji žele da nastave svoje obrazovanje u Francuskoj (prednost imaju kandidati koji posjeduju visok nivo znanja francuskog jezika i kandidati koji konkurišu za master II stipendiju). Studentima je omogućeno da po završetku studija obave i stručnu praksu u Francuskoj u periodu od godinu dana, u skladu sa mogućnostima koje nudi bilateralni sporazum (potpisan 1. decembra 2009. godine) između Vlade Republike Francuske i Vlade Crne Gore o mobilnosti mladih. Stipendije su obezbijeđene za 3 studenta godišnje, i to za školsku 2010/2011; 2011/2012 i 2012/2013. godinu.

28.05.2010.

UNESCO MEĐUNARODNA NAGRADA ZA PISMENOST 2010

Svake godine UNESCO organizuje Međunarodnu nagradu za pismenost kojom nagrađuje izuzetnost i inovativnost u oblasti pismenosti širom svijeta. U okviru Dekade pismenosti Ujedinjenih nacija (2003-2012) svake dvije godine u fokusu je specifična tema, a tema za 2009-2010 se odnosi na pismenost i osnaživanje žena. Pozivaju se sve institucije, organizacije i pojedinci koji u svom radu prepoznaju temu pismenosti i osnaživanje žena i koje promovišu pismenost kroz efektivne i inovativne programe ili projekte da se prijave na konkurs za UNESCO međunarodnu nagradu za pismenost 2010. godine.

24.05.2010.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

OPŠTI USLOVI Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.

20.05.2010.

K O N K U R S za sufinansiranje NABAVKE NAUČNO – ISTRAŽIVAČKE OPREME u 2010. godini

Ministarstvo će sufinansirati nabavku kapitalne, srednje i sitne naučno-istraživačke opreme u 2010. godini naučno - istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja do 70% vrijednosti opreme. Za sufinansiranje ove namjene Ministarstvo je opredijelilo ukupan iznos od 350.000,00 €.

06.05.2010.

Konkurs za dodjeljivanje stipendija za dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije i studijske boravke u Republici Hrvatskoj za akademsku 2010/2011. godinu

Na osnovu Memoranduma o saglasnosti između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske o saradnji u oblasti obrazovanja, od 18. juna 2008. godine i Programa saradnje između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u oblastima nauke, tehnologije i obrazovanja za period od 2009. do 2012. godine, od 9. jula 2009. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore raspisuje K O N K U R S za dodjeljivanje stipendija za dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije i studijske boravke u Republici Hrvatskoj za akademsku 2010/2011. godinu...