Konkursi

28.01.2011.

Stipendije za kurs francuskog jezika

U cilju unapređenja saradnje u oblasti obrazovanja, Francuska zajednica Valonije opredjelila je dvije stipendije za građane Crne Gore, za usavršavanje iz francuskog jezika. Ponuda podrazumijeva visok stepen poznavanja jezika, minimum stepen A1 CECR (dobro sporazumijevanje i lako uklapanje u program).

27.01.2011.

Konkurs za MA studije za akademsku godinu 2011 – 2012 na programu “MA in Politics and Economics in Contemporary Eastern and South-Eastern Europe”

Informacije o Konkursu za MA studije za akademsku godinu 2011 – 2012 na programu “MA in Politics and Economics in Contemporary Eastern and South-Eastern Europe” možete preuzeti ovdje...

19.01.2011.

Međunarodno takmičenje u organizaciji Egipatskog nacionalnog centra za dječiju kulturu

Ambasada Egipta u Pragu posredstvom Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore obavještava sve zainteresovane da će Egipatski nacionalni centar za dječiju kulturu organizovati nekoliko međunarodnih takmičenja za djecu tokom 2011. godine i to: Egipat - očima djece iz cijelog svijeta, Takmičenje u ručnoj izradi igračaka i Takmičenje u fotografiji.

19.01.2011.

Javni poziv za imenovanje jednog predstavnika NVO u Radnu grupu za izradu podzakonskog akta o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Ministarstvo prosvjete i sporta je nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama („Sl. list CG”, br. 45/10) u obavezi da donese podzakonski akt o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela Ministarstva prosvjete i sporta, broj 01-3297 od 29. jula 2010. godine, Ministarstvo prosvjete i sporta oglašava Javni poziv broj 01-312/4 za imenovanje jednog predstavnika NVO u Radnu grupu za izradu podzakonskog akta o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

03.12.2010.

Ministarstvo prosvjete i nauke oglašava JAVNI POZIV BROJ 01-5175/2

Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela Ministarstva prosvjete i nauke, broj 01-3297 od 29. jula 2010. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke oglašava JAVNI POZIV BROJ 01-5175/2 za imenovanje jednog predstavnika roditelja i jednog predstavnika NVO u Radnu grupu za praćenje realizacie Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010-2012. godine.

02.12.2010.

UNESCO konkurs za Mlade profesionalce za 2011. godinu

UNESCO je objavio konkurs za program Mladi profesionalci za 2011. godinu Ciljevi programa su :  poboljšanje geografske zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu organizacije;  doprinos podmlađivanju kadra, kao i povećanje zastupljenosti žena;  osiguranje kontinuiteta i efikasnosti rada administrativnih službi Sekretarijata.

01.12.2010.

Prvo međunarodno takmičenje mladih muzičara „Kaunas Sonorum - 2011“

Prvo međunarodno takmičenje mladih muzičara „Kaunas Sonorum - 2011“ organizuje opština grada Kaunas, prva muzička škola Kaunasa, Muzička škola Aleksandras Kacanauskas, muzička škola Mikas Patrauskas i katolička srednja škola „Vyturys“. Pravila takmičenja, prijavu i uslove boravka možete preuzeti ovdje...

29.11.2010.

U okviru Programa za cjeloživotno učenje otvoren poziv za projekte u 2011. godini u pojedinim akcijama Programa omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora

Obavještavamo vas da je u okviru Programa za cjeloživotno učenje otvoren poziv za projekte u 2011. godini, i u pojedinim akcijama Programa omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora. Rokovi za podnošenje prijedloga projekata zavise od vrste podprograma u okviru kojih se konkuriše · rok za Komenijus, Erazmus, Grundtvig i Leonardo (Komenijus: multilateralni projekti i multilateralne mreže; Erasmus: multilateralni projekti, akademske mreže; Leonardo da Vinči: multilateralni projekti - razvoj inovacija, tematske mreže; Grundvig: multilateralni projekti, tematske mreže)je 28. februar 2011. godine. · rok za transverzalni potprogram je 31. mart 2011. godine.

21.09.2010.

16. Međunarodno takmičenje dječijih umjetničkih radova

Od 1995 magazin »Svijet umjetnosti" podstiče mlade ljude da stvaraju i učestvuju na međunarodnim takmičenjima, gdje mogu uporediti svoje radove sa radovima djece istog uzrasta iz drugih zemalja i kontinenata. Više od 125.000 mladih umjetnika iz 85 zemalja svijeta, sa svih kontinenata učestvovali su na našim takmičenjima. Kao rezultat toga imamo i najveću kolekciju radova mladih u svijetu na različite teme i u raznim tehnikama. Umjetnička kreativnost uvijek donosi nove izazove, pa i ovaj put. Тема Etnološka nošnja i folklorne igre mog naroda

15.09.2010.

K O N K U R S za sufinansiranje INVESTICIJA U NAUČNU INFRASTRUKTURU PO OSNOVU IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKATA U FUNKCIJI NAUČNIH ISTRAŽIVANJA, IZVRŠENIH U 2008, 2009 I 2010. GODINI

Ministarstvo će sufinansirati investicije u naučnu infrastrukturu po osnovu izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije objekata u funkciji naučnih istraživanja, završenih u 2008, 2009 i 2010. godini, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja do 70 % troškova obavljenih radova, koji su izvršeni u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, i koji nijesu finansirani iz sredstava donacija ili Direkcije za javne radove.