Konkursi

22.07.2011.

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD) - Ljetnje konferencije i Forumi mladih lidera

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD) je međunarodna neprofitna nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu, Njemačka. Cilj Instituta je da promoviše globalni mir i stabilnost jačanjem i podrškom interkulturalnih odnosa na svim nivoima. Tokom prošle dekade Insitut je prerastao u najveću evropsku nezavisnu organizaciju za kulturnu razmjenu, postao je domaćin programa koji omogućavaju interakciju među pojedincima iz svih kultura, akademskih i profesionalnih sredina iz cijelog svijeta. Institut organizuje niz programa u partnerstvu sa vodećim organizacijama sa kojima sarađuje. Programi će okupiti mlade profesionalce, studente i učenike, diplomatske i vladine predstavnike, predstavnike civilnog društva i privatnog sektora, novinare, kao i ostale zainteresovane iz cijelog svijeta. Programi će se sastojati od predavanja, radionica, grupnih diskusija i kulturnih ekskurzija koji će predstaviti vodeće figure iz svijete politike, umjetnosti, akademskog svijeta, medija i biznisa.

18.07.2011.

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

16.06.2011.

UNESCO Međunarodne literarne nagrade

UNESCO svake godine dodjeljuje dvije UNESCO Kralj Sejong literarne nagrade i dvije UNESCO Konfučijeve nagrade za tipične literarne projekte i programe. Ove prestižne nagrade daju se vladinim agencijama, nevladinim organizacijama i, u posebnim slučajevima, pojedincima u prepoznavanju njihovog doprinosa promociji literarnog svijeta.

31.05.2011.

Ljetnja škola bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

Udruženje za jezik i kulturu „Lingvisti“ iz Bosne i Hercegovine organizuje treću školu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u Sarajevu od 18. do 29. jula 2011. godine.

20.05.2011.

Program podrške prebođenju meksičkih djela na strane jezike (PROTRAD)

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore obavještava izdavačke kuće o mogućnosti učešća na konkursu pod nazivom Program podrške prebođenju meksičkih djela na strane jezike (PROTRAD) organizovanog od strane Sekretarijata inostranih poslova Meksika.

20.05.2011.

Petnaesti konkurs dječijeg crteža „To je moj Meksiko“

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore obavještava sve zainteresovane o mogućnosti učešća na 15-om konkursu dječijeg crteža „To je moj Meksiko“. Na ovom konkursu mogu da učestvuju djeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina uključujući i djecu sa posebnim potrebama. Ove godine tema konkursa je „Tradicionalna meksička kuhinja: Nematerijalna kulturna baština čovječanstva“.

16.05.2011.

Ministarstvo prosvjete i sporta je u ponedeljak 9. maja 2011. objavilo konkurs za sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija u zemlji i inostranstvu

MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA o b j a v lj u j e K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH STUDIJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I STUDIJSKIH BORAVAKA U INOSTRANSTVU