Konkursi

31.05.2011.

Ljetnja škola bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

Udruženje za jezik i kulturu „Lingvisti“ iz Bosne i Hercegovine organizuje treću školu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u Sarajevu od 18. do 29. jula 2011. godine.

20.05.2011.

Program podrške prebođenju meksičkih djela na strane jezike (PROTRAD)

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore obavještava izdavačke kuće o mogućnosti učešća na konkursu pod nazivom Program podrške prebođenju meksičkih djela na strane jezike (PROTRAD) organizovanog od strane Sekretarijata inostranih poslova Meksika.

20.05.2011.

Petnaesti konkurs dječijeg crteža „To je moj Meksiko“

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore obavještava sve zainteresovane o mogućnosti učešća na 15-om konkursu dječijeg crteža „To je moj Meksiko“. Na ovom konkursu mogu da učestvuju djeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina uključujući i djecu sa posebnim potrebama. Ove godine tema konkursa je „Tradicionalna meksička kuhinja: Nematerijalna kulturna baština čovječanstva“.

16.05.2011.

Ministarstvo prosvjete i sporta je u ponedeljak 9. maja 2011. objavilo konkurs za sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija u zemlji i inostranstvu

MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA o b j a v lj u j e K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH STUDIJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I STUDIJSKIH BORAVAKA U INOSTRANSTVU

06.05.2011.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG», br. 45/2010) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG«, br. 45/2010), Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuje KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

26.04.2011.

Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore raspisuje K O N K U R S

Na osnovu Memoranduma o saglasnosti između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske o saradnji u oblasti obrazovanja, od 18. juna 2008. godine i Programa saradnje između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u oblastima nauke, tehnologije i obrazovanja za period od 2009. do 2012. godine, od 9. jula 2009. godine, Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore raspisuje K O N K U R S Za dodjeljivanje stipendija za dodiplomske studije i studijske boravke u Republici Hrvatskoj za akademsku 2011/2012. godinu

07.04.2011.

Javni poziv za imenovanje jednog predstavnika NVO u Radnu grupu za izradu Nacrta Strategije osnovnog obrazovanja i vaspitanja za period 2011-2017. god. i Akcionog plana za sprovođenje Strategije osnovnog obrazovanja i vaspitanja za period 2011-2017.god.

Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela Ministarstva prosvjete i sporta, broj 01-3297 od 29. jula 2010. godine, Ministarstvo prosvjete i sporta oglašava Javni poziv broj 01-1753/7 za imenovanje jednog predstavnika NVO u radnu grupu za izradu Nacrta Strategije za osnovno obrazovanje i vaspitanje i Akcionog plana za sprovođenje Strategije osnovnog obrazovanja i vaspitanja za period 2011-2017. godine. Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje ...

28.03.2011.

JAVNI POZIV

U cilju formiranja liste eksperata za akreditaciju a u vezi sa članom 15 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list RCG“, br.60/03 i „Službeni list CG“, br.45/10) Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje JAVNI POZIV akademskoj zajednici Crne Gore i inostranstva da učestvuje u postupku kandidovanja za listu eksperata za akreditaciju

03.03.2011.

Ljetnja škola u Ljubljani „Take the best from East and West“ 2011

Obavještavamo sve zainteresovane da će se Ljetnja škola „Take the best from East and West“, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, održati od 4. do 22. jula ove godine u Ljubljani.

04.02.2011.

LISTA KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRAVILNIKA O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU ZA USMJERAVANJE DJECE SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Ministarstvo prosvjete i sporta u skladu sa članom 5 Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela, broj: 01-3297, od 29. jula 2010. godine, a u vezi sa Javnim pozivom broj: 01-312/4, koji je objavljen na web sajtu Ministarstva prosvjete i sporta 19. januara 2011. godine, kao i u dnevnom listu “Pobjeda”, 20. januara 2011. godine, objavljuje Listu kandidata predloženih za člana radne grupe za izradu pravilnika o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama