Konkursi

12.09.2011.

KONKURS ARMALOVOG FONDA ZA ZDRAVU VODU ZA PIĆE U ŠKOLAMA 2011/2012. GODINE

U okviru Armalovog fonda i njegovog konkursa, škole čije prijave na temu zdrave vode za piće budu izabrane kao kvalitetne i originalne biće opremljene armaturama Armal (česme robne marke Armal), a težište akcije je usmjereno ka podsticanju razmišljanja mladih o vodi i značaju brige za nju. Na taj način se u školama podiže odgovornost učenika i briga o izvorima pitke vode i razvija ekološka svijest. Za proteklih 7 godina na konkursu Armalovog fonda je učestvovalo preko 155 škola iz 6 država. U okviru ovog projekta školama je poklonjeno oko 1.345 Armalovih armatura.

25.08.2011.

Nagrada Sultan Qaboos za doprinos zaštiti životne sredine 2011

Nagrada Sultan Qaboos za doprinos zaštiti životne sredine je ustanovljena odlukom 5.6.1 Upravnog odbora UNESCO-a na njegovoj 132. sjednici. Ova nagrada će biti dodijeljena 17. novembra 2011. godine na ceremoniji koja će se održati tokom Svjetskog naučnog foruma u Budimpešti, Mađarska.

26.07.2011.

PRIVREMENI I VIRTUELNI POVRATAK-Projekat Migracije i socio-ekonomski razvoj na Zapadnom Balkanu (MIDWEB) http://tvrmidweb.org/

Doprinos rekonstrukciji i razvoju Albanije, Bosne i Hercegovine, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova prema rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti UN.

22.07.2011.

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD) - Ljetnje konferencije i Forumi mladih lidera

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD) je međunarodna neprofitna nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu, Njemačka. Cilj Instituta je da promoviše globalni mir i stabilnost jačanjem i podrškom interkulturalnih odnosa na svim nivoima. Tokom prošle dekade Insitut je prerastao u najveću evropsku nezavisnu organizaciju za kulturnu razmjenu, postao je domaćin programa koji omogućavaju interakciju među pojedincima iz svih kultura, akademskih i profesionalnih sredina iz cijelog svijeta. Institut organizuje niz programa u partnerstvu sa vodećim organizacijama sa kojima sarađuje. Programi će okupiti mlade profesionalce, studente i učenike, diplomatske i vladine predstavnike, predstavnike civilnog društva i privatnog sektora, novinare, kao i ostale zainteresovane iz cijelog svijeta. Programi će se sastojati od predavanja, radionica, grupnih diskusija i kulturnih ekskurzija koji će predstaviti vodeće figure iz svijete politike, umjetnosti, akademskog svijeta, medija i biznisa.

18.07.2011.

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

16.06.2011.

UNESCO Međunarodne literarne nagrade

UNESCO svake godine dodjeljuje dvije UNESCO Kralj Sejong literarne nagrade i dvije UNESCO Konfučijeve nagrade za tipične literarne projekte i programe. Ove prestižne nagrade daju se vladinim agencijama, nevladinim organizacijama i, u posebnim slučajevima, pojedincima u prepoznavanju njihovog doprinosa promociji literarnog svijeta.

31.05.2011.

Ljetnja škola bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

Udruženje za jezik i kulturu „Lingvisti“ iz Bosne i Hercegovine organizuje treću školu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u Sarajevu od 18. do 29. jula 2011. godine.