Konkursi

13.12.2011.

REALIZACIJA KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

Na osnovu člana 38 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/07, 16/07, 25/11 i 54/11) i člana 7 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima (»Službeni list RCG«, broj 41/04), Komisija je donijela Odluku o dodjeli stipendija talentovanim učenicima i najboljim studentima za školsku 2011/2012 godinu, broj 05-2-649/2 od 5. decembra 2011. godine.

12.12.2011.

„Rainbow 2012” Najava Međunarodnog konkursa likovnih i primenjenih umjetnosti za djecu

Dječija umjetnička galerija u Zánka centru za djecu i omladinu 18. put objavljuje likovno takmičenje za djecu iz cijelog svijeta.

12.12.2011.

Udruženje „Djeca - stubovi svijeta“ iz Sarajeva organizuje Drugi međunarodni kongres „Djeca - stubovi svijeta“

Udruženje „Djeca - stubovi svijeta“ iz Sarajeva organizuje Drugi međunarodni kongres „Djeca - stubovi svijeta“ u periodu od 16. 1. – 20. 1. 2012. godine u Bursi, Turska.

29.11.2011.

REALIZACIJA KONKURSA ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2011/2012. GODINU

U skladu sa članom 20a Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007,16/2007, 25/11 i 54/2011) Ministarstvo prosvjete i sporta objavljuje Prijedlog rang liste kandidata kojima je odobren studentski kredit.

25.11.2011.

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD)

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD) u saradnji sa Međunarodnim univerzitetom u Dubrovniku organizuje BA i MA programe u međunarodnim odnosima i kulturnoj diplomatiji.

01.11.2011.

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD)

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD) je međunarodna neprofitna nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu, Njemačka. Cilj Instituta je da promoviše globalni mir i stabilnost jačanjem i podrškom interkulturalnih odnosa na svim nivoima. Tokom prošle dekade Insitut je prerastao u najveću evropsku nezavisnu organizaciju za kulturnu razmjenu, postao je domaćin programa koji omogućavaju interakciju među pojedincima iz svih kultura, akademskih i profesionalnih sredina iz cijelog svijeta. Institut organizuje niz programa u partnerstvu sa vodećim organizacijama sa kojima sarađuje. Programi će okupiti mlade profesionalce, studente i učenike, diplomatske i vladine predstavnike, predstavnike civilnog društva i privatnog sektora, novinare, kao i ostale zainteresovane iz cijelog svijeta. Programi će se sastojati od predavanja, radionica, grupnih diskusija i kulturnih ekskurzija koji će predstaviti vodeće figure iz svijete politike, umjetnosti, akademskog svijeta, medija i biznisa.

31.10.2011.

KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

Kandidati koji su završili osnovnu školu za upis u I razred srednjih škola podnose sljedeća dokumenta: 1. Prijavu na konkurs. Na osnovu člana 13 Zakona o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br. 55/03) kandidati za upis su oslobođeni plaćanja administrativne takse; 2. Svjedočanstvo posljednja tri razreda osnovne škole; 3. Kopiju lične karte.

21.10.2011.

Projekat Vrijeme je za Plan B(alkan)

Ukoliko si mlada osoba, imaš između 18 i 25 godina, i živiš u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori ili Srbiji, i zainteresovan si za budućnost svoje zemlje i njenu evropsku perspektivu, onda je ovo jedinstvena prilika da se tvoj glas čuje.

29.09.2011.

Likovne izložbe dječijih radova u Skoplju

Dječiji likovni centar – Udruženja likovnih pedagoga Skoplja pozivaju djecu na učešće na tematskim likovnim izložbama dječjih radova, koje će se održati 13. novembra 2011. godine povodom dana grada Skoplja i 11. decembra 2011. godine povodom Svjetskog dana planina.

29.09.2011.

17. Internacionalno takmičenje za autore do 20. godina na temu „Etnološka nošnja i folklorne igre mog naroda“

Institut za kreativni razvoj omladine iz Celja, Slovenija, organizuje u Galeriji umjetničkih radova mladih ljudi 17. Internacionalno takmičenje za autore do 20. godina na temu „Etnološka nošnja i folklorne igre mog naroda“.