Konkursi

01.02.2012.

Konkurs za prijavu projekata (zajedničkih programa)

Centralno-evropsku inicijativu čini 18 zemalja članica: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Ceška Republika, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina. Od njenog uspostavljanja, za osnovni cilj je imala podršku zemljama centralne i istočne Evrope u procesu tranzicije i približavanju EU.

31.01.2012.

Šesnaesti konkurs dječijeg crteža „To je moj Meksiko“

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore obavještava sve zainteresovane o mogućnosti učešća na 16-om konkursu dječijeg crteža „To je moj Meksiko“. Na ovom konkursu mogu da učestvuju djeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina. Ove godine tema konkursa je „5. maj: 150. godišnjica od bitke u Puebli“.

31.01.2012.

Poziv učenicima za učešće na 40. Međunarodnoj dječjoj izložbi lijepe umjetnosti LIDICE 2012

Međunarodna dječja izložba lijepe umjetnosti LIDICE se organizuje u znak sjećanja na djecu iz češkog sela Lidice koje su ubili njemački nacisti 1942. godine. Svake godine djeca iz više zemalja sa svih kontinenata učestvuju na izložbi, dobro poznatoj širom svijeta.

24.01.2012.

Public Announcement for two local education experts for the EU IPA 2010 project “Inclusive Education Services” in cooperation with the Ministry of Education and Sports, Montenegro

Position1: Local Education Expert for Special Education Needs and the Integration of RAE Children Position2: Local Education Expert for Special Education Needs and the Examination Process

20.01.2012.

Konkurs za radna mjesta na projektu ‘Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost’

Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuju konkurse za 5 radnih mjesta na projektu ‘Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost’, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u periodu 2012-2017. godine. Tekst konkursa i opise poslova za pozicije dva projektna menadžera, dva projektna saradnika i jednog službenika za grantove možete naći u prilogu.

20.01.2012.

Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2012-2013. godinu

Uslovi prijave: 1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta. 2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 36 C/5 Program i budžet UNESCO za period 2012-2013 (http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001919/191978e.pdf). Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima za pet glavnih programskih oblasti za period 2012-2013., koji su sadržani u dokumentu 36 C/5.

16.12.2011.

Konačna rang lista kandidata kojima je odobren studentski kredit i spisak kandidata kojima nakon razmatranja prigovora nije odobren studentski kredit

U skladu sa članom 20a Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007,16/2007, 25/11 i 54/2011) Ministarstvo prosvjete i sporta objavljuje konačnu rang listu kandidata kojima je odobren studentski kredit i spisak kandidata kojima nakon razmatranja prigovora nije odobren studentski kredit.

13.12.2011.

Realizacija Konkursa za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2011/2012. godinu

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007, 16/2007, 25/11 i 54/2011) izvršena je raspodjela mjesta u domovima. Raspodjela mjesta je obavljena na sljedeći način:

13.12.2011.

REALIZACIJA KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

Na osnovu člana 38 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/07, 16/07, 25/11 i 54/11) i člana 7 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima (»Službeni list RCG«, broj 41/04), Komisija je donijela Odluku o dodjeli stipendija talentovanim učenicima i najboljim studentima za školsku 2011/2012 godinu, broj 05-2-649/2 od 5. decembra 2011. godine.

12.12.2011.

„Rainbow 2012” Najava Međunarodnog konkursa likovnih i primenjenih umjetnosti za djecu

Dječija umjetnička galerija u Zánka centru za djecu i omladinu 18. put objavljuje likovno takmičenje za djecu iz cijelog svijeta.