Konkursi

12.07.2012.

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

14.06.2012.

MINISTARSTVO SUFINANSIRA MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ZA STUDIJSKU 2011/2012. GODINU

Ministarstvo prosvjete i sporta je na osnovu Konkursa za sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija u zemlji i inostranstvu, a u skladu sa propisanim kriterijumima, odobrilo sufinansiranje za 31 studenta magistarskih i 14 studenata doktorskih studija u zemlji i inostranstvu. Na Konkurs za sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija u zemlji i inostranstvu, objavljen 6. aprila 2012. godine u dnevnom listu „Pobjeda” i na web-sajtu Ministarstva, prijavilo se 37 magistranata i 25 doktoranata, što je za 88% više nego prošle studijske godine. Najveće ineresovanje za ovaj Konkurs pokazali su studenti sa studijskih programa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

23.05.2012.

OBAVJEŠTENJE

Svečana ceremonija uručenja nagrada učenicima čiji su literarni i likovni radovi proglašeni za najbolje na Takmičenju koje je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta organizovao Crnogorski olimpijski komitet, održaće se 29. maja u Hotelu „City“ sa početkom u 13 sati.

18.05.2012.

Međunarodni likovni konkurs „Radost Evrope 2012“

Grad Beograd, Međunarodni komitet susreta djece Evrope „Radost Evrope“ i Dečji kulturni centar Beograd najavljuju 14. Međunarodni likovni konkurs „Radost Evrope 2012“.

16.05.2012.

UNESCO ASPnet: Priključite se takmičenju WISE Awards 2012

Godišnje takmičenje WISE 2012 u organizaciji Svjetskog inovativnog samita o obrazovanju ima za cilj da identifikuje, predstavi i promoviše inovativne obrazovne projekte iz regiona i svijeta u cilju inspirisanja reformi u obrazovanju.

16.05.2012.

Završeno vrednovanje radova prispjelih na Takmičenje za najljepši literarni rad u formi pisma na temu Napišite pismo atletičaru ili sportisti kojem se divite i objasnite šta Olimpijske igre znače za vas

Obavještavamo Vas da je Komisija za ocjenu literarnih radova, koju je Rješenjem br. 01-1626 od 9. aprila 2012. godine imenovao ministar prosvjete i sporta, završila posao na vrednovanju radova prispjelih na Takmičenje za najljepši literarni rad u formi pisma na temu Napišite pismo atletičaru ili sportisti kojem se divite i objasnite šta Olimpijske igre znače za vas (Write a letter to an athlete or sports figure you admire to explain what the Olympic Games means to you).

10.05.2012.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG», br. 45/2010) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG«, br. 45/2010), Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuje KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

25.04.2012.

JAVNI POZIV

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama

06.04.2012.

K O N K U R S

MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA o b j a v lj u j e K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH STUDIJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I STUDIJSKIH BORAVAKA U INOSTRANSTVU

05.04.2012.

Jadransko-jonska inicijativa – Poziv za prijedloge projekata

Obavještavamo da je u okviru Regionalnog programa saradnje (Jadransko-jonska inicijativa) objavljen poziv za prijedloge projekata u određenim oblastima saradnje. Detaljne informacije o ovom programu saranje, objavljenom pozivu i proceduri prijave se mogu naći na web stranici Jadransko-jonske inicijative: www.aii-ps.org Krajnji rok za prijavu je 18. maj 2012.godine.