Konkursi

16.03.2012.

Kulturna manifestacija 43. Međunarodni susreti djece Evrope „Radost Evrope“

Tradicionalna manifestacija dječijeg stvaralaštva „Radost Evrope 2012“ održava se u Beogradu od 1. do 5. oktobra. Osnivač i pokrovitelj 43. Međunarodnog susreta djece je Gradska uprava grada Beograda, a izvršni producent je Dečji kulturni centar Beograd.

05.03.2012.

MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA Upućuje JAVNI POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE 2 PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANOVE/CE RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O MLADIMA

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (``Sl. List CG``, br. 07/2012), MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA Upućuje JAVNI POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE 2 PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANOVE/CE RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O MLADIMA

13.02.2012.

JAVNI POZIV

U cilju formiranja liste eksperata za akreditaciju a u vezi sa članom 15 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list RCG“, br.60/03 i „Službeni list CG“, br.45/10 i 47/11) Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje JAVNI POZIV akademskoj zajednici Crne Gore i inostranstva da učestvuje u postupku kandidovanja za listu eksperata za akreditaciju

13.02.2012.

JAVNI POZIV

U cilju formiranja liste eksperata za akreditaciju a u vezi sa članom 15 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list RCG“, br.60/03 i „Službeni list CG“, br.45/10 i 47/11) Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje JAVNI POZIV akademskoj zajednici Crne Gore i inostranstva da učestvuje u postupku kandidovanja za listu eksperata za akreditaciju

01.02.2012.

Konkurs za prijavu projekata (zajedničkih programa)

Centralno-evropsku inicijativu čini 18 zemalja članica: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Ceška Republika, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina. Od njenog uspostavljanja, za osnovni cilj je imala podršku zemljama centralne i istočne Evrope u procesu tranzicije i približavanju EU.

31.01.2012.

Šesnaesti konkurs dječijeg crteža „To je moj Meksiko“

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore obavještava sve zainteresovane o mogućnosti učešća na 16-om konkursu dječijeg crteža „To je moj Meksiko“. Na ovom konkursu mogu da učestvuju djeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina. Ove godine tema konkursa je „5. maj: 150. godišnjica od bitke u Puebli“.

31.01.2012.

Poziv učenicima za učešće na 40. Međunarodnoj dječjoj izložbi lijepe umjetnosti LIDICE 2012

Međunarodna dječja izložba lijepe umjetnosti LIDICE se organizuje u znak sjećanja na djecu iz češkog sela Lidice koje su ubili njemački nacisti 1942. godine. Svake godine djeca iz više zemalja sa svih kontinenata učestvuju na izložbi, dobro poznatoj širom svijeta.

24.01.2012.

Public Announcement for two local education experts for the EU IPA 2010 project “Inclusive Education Services” in cooperation with the Ministry of Education and Sports, Montenegro

Position1: Local Education Expert for Special Education Needs and the Integration of RAE Children Position2: Local Education Expert for Special Education Needs and the Examination Process

20.01.2012.

Konkurs za radna mjesta na projektu ‘Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost’

Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuju konkurse za 5 radnih mjesta na projektu ‘Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost’, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u periodu 2012-2017. godine. Tekst konkursa i opise poslova za pozicije dva projektna menadžera, dva projektna saradnika i jednog službenika za grantove možete naći u prilogu.

20.01.2012.

Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2012-2013. godinu

Uslovi prijave: 1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta. 2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 36 C/5 Program i budžet UNESCO za period 2012-2013 (http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001919/191978e.pdf). Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima za pet glavnih programskih oblasti za period 2012-2013., koji su sadržani u dokumentu 36 C/5.