Konkursi

16.05.2012.

UNESCO ASPnet: Priključite se takmičenju WISE Awards 2012

Godišnje takmičenje WISE 2012 u organizaciji Svjetskog inovativnog samita o obrazovanju ima za cilj da identifikuje, predstavi i promoviše inovativne obrazovne projekte iz regiona i svijeta u cilju inspirisanja reformi u obrazovanju.

16.05.2012.

Završeno vrednovanje radova prispjelih na Takmičenje za najljepši literarni rad u formi pisma na temu Napišite pismo atletičaru ili sportisti kojem se divite i objasnite šta Olimpijske igre znače za vas

Obavještavamo Vas da je Komisija za ocjenu literarnih radova, koju je Rješenjem br. 01-1626 od 9. aprila 2012. godine imenovao ministar prosvjete i sporta, završila posao na vrednovanju radova prispjelih na Takmičenje za najljepši literarni rad u formi pisma na temu Napišite pismo atletičaru ili sportisti kojem se divite i objasnite šta Olimpijske igre znače za vas (Write a letter to an athlete or sports figure you admire to explain what the Olympic Games means to you).

10.05.2012.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG», br. 45/2010) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG«, br. 45/2010), Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuje KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

25.04.2012.

JAVNI POZIV

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama

06.04.2012.

K O N K U R S

MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA o b j a v lj u j e K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH STUDIJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I STUDIJSKIH BORAVAKA U INOSTRANSTVU

05.04.2012.

Jadransko-jonska inicijativa – Poziv za prijedloge projekata

Obavještavamo da je u okviru Regionalnog programa saradnje (Jadransko-jonska inicijativa) objavljen poziv za prijedloge projekata u određenim oblastima saradnje. Detaljne informacije o ovom programu saranje, objavljenom pozivu i proceduri prijave se mogu naći na web stranici Jadransko-jonske inicijative: www.aii-ps.org Krajnji rok za prijavu je 18. maj 2012.godine.

26.03.2012.

Poziv za učešće na likovni konkurs UNESCO-a na temu: „Moj portret kulturne baštine“ za predškolske ustanove i osnovne škole (djeca od 4 do 8 godina)

Povodom održavanja Foruma slovenskih kultura od 10-16. maja, u okviru obilježavanja UNESCO-ve sedmice kulturne raznolikosti, izložba likovnih dječijih radova na temu svjetske baštine biće održana u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Tim povodom, predškolskim ustanovama i osnovnim školama upućen je poziv za učešće na likovni konkurs UNESCO-a na temu: „Moj portret kulturne baštine“.

16.03.2012.

Kulturna manifestacija 43. Međunarodni susreti djece Evrope „Radost Evrope“

Tradicionalna manifestacija dječijeg stvaralaštva „Radost Evrope 2012“ održava se u Beogradu od 1. do 5. oktobra. Osnivač i pokrovitelj 43. Međunarodnog susreta djece je Gradska uprava grada Beograda, a izvršni producent je Dečji kulturni centar Beograd.

05.03.2012.

MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA Upućuje JAVNI POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE 2 PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANOVE/CE RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O MLADIMA

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (``Sl. List CG``, br. 07/2012), MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA Upućuje JAVNI POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE 2 PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANOVE/CE RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O MLADIMA

13.02.2012.

JAVNI POZIV

U cilju formiranja liste eksperata za akreditaciju a u vezi sa članom 15 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list RCG“, br.60/03 i „Službeni list CG“, br.45/10 i 47/11) Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje JAVNI POZIV akademskoj zajednici Crne Gore i inostranstva da učestvuje u postupku kandidovanja za listu eksperata za akreditaciju