Konkursi

01.08.2013.

Otvoreno takmičenje za Zlatnu medalju Gustava Magnela, Univerzitet Gent, Belgija

Udruženje građevinskih inžinjera (u daljem tekstu: AIG) sa Gent Univerziteta u Belgiji obavještava da je otvoreno 14. takmičenje za nagradu „Zlatna medalja Gustava Magnela“ koja će, ujesen 2014. godine, biti dodijeljena za period od 2009. do 2014. godine.

30.07.2013.

Poziv za podnošenje zahtjeva za Onlajn kurs obuke o globalnom obrazovanju

Skrećemo paznju na novi datum za Onlajn kurse obuke o globalnom obrazovanju: Globalno obrazovanje: Interkulturalna dimenzija. Ovaj kurs traje od 19. avgusta do 13. septembra 2013. godine. Rok za podnođenje popunjenog zahtjeva je 4. avgust 2013. godine.

17.07.2013.

Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim učenicima za školsku 2013/2014. godinu

Na osnovu člana 133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05, 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10 i 45/11) i člana 3 stav 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola (»Službeni list CG«, broj 41/12), Ministarstvo prosvjete raspisuje

17.07.2013.

Konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima za studijsku 2013/2014. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG«, broj 60/03 i »Službeni list CG«, br. 45/10 i 47/11) i člana 33 stav 2 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07 i »Službeni list CG«, br. 25/11 i 54/11), Ministarstvo prosvjete raspisuje

17.07.2013.

Konkurs za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2013/2014. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG«, broj 60/03 i »Službeni list CG«, br. 45/10 i 47/11) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07 »Službeni list CG«, br. 25/11 i 54/11), Ministarstvo prosvjete raspisuje

17.07.2013.

Konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2013/2014. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG«, broj 60/03 »Službeni list CG«, broj 45/10 i 47/11), čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG« br. 64/02, 31/05, 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10 i 45/11), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07, »Službeni list CG«, broj 25/11 i 54/11) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 56/03), Ministarstvo prosvjete raspisuje

26.06.2013.

Mogućnost upisa dodiplomskih studija na Fakultetu za ekonomske nauke Univerziteta u Varšavi, Republika Poljska

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate o mogućnosti upisa dodiplomskih studija na Fakultetu za ekonomske nauke Univerziteta u Varšavi, Republika Poljska, u oblasti finansija i međunarodnih investicija, na komercijalnoj osnovi.

26.06.2013.

Mogućnost upisa dodiplomskih studija na Fakultetu za ekonomske nauke Univerziteta u Varšavi, Republika Poljska

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate o mogućnosti upisa dodiplomskih studija na Fakultetu za ekonomske nauke Univerziteta u Varšavi, Republika Poljska, u oblasti finansija i međunarodnih investicija, na komercijalnoj osnovi.

10.06.2013.

Sedamnaesti konkurs dječijeg crteža „To je moj Meksiko“

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete Crne Gore obavještava sve zainteresovane o mogućnosti učešća na 17-om konkursu dječijeg crteža „To je moj Meksiko“. Na ovom konkursu mogu da učestvuju đeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina. Ove godine tema konkursa je „Krila Meksika... brisanje granica“.