Konkursi

17.07.2013.

Konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2013/2014. godinu

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG«, broj 60/03 »Službeni list CG«, broj 45/10 i 47/11), čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG« br. 64/02, 31/05, 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10 i 45/11), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07, »Službeni list CG«, broj 25/11 i 54/11) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 56/03), Ministarstvo prosvjete raspisuje

26.06.2013.

Mogućnost upisa dodiplomskih studija na Fakultetu za ekonomske nauke Univerziteta u Varšavi, Republika Poljska

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate o mogućnosti upisa dodiplomskih studija na Fakultetu za ekonomske nauke Univerziteta u Varšavi, Republika Poljska, u oblasti finansija i međunarodnih investicija, na komercijalnoj osnovi.

26.06.2013.

Mogućnost upisa dodiplomskih studija na Fakultetu za ekonomske nauke Univerziteta u Varšavi, Republika Poljska

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate o mogućnosti upisa dodiplomskih studija na Fakultetu za ekonomske nauke Univerziteta u Varšavi, Republika Poljska, u oblasti finansija i međunarodnih investicija, na komercijalnoj osnovi.

10.06.2013.

Sedamnaesti konkurs dječijeg crteža „To je moj Meksiko“

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete Crne Gore obavještava sve zainteresovane o mogućnosti učešća na 17-om konkursu dječijeg crteža „To je moj Meksiko“. Na ovom konkursu mogu da učestvuju đeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina. Ove godine tema konkursa je „Krila Meksika... brisanje granica“.

10.06.2013.

Sedamnaesti konkurs dječijeg crteža „To je moj Meksiko“

Ambasada Meksika u Beogradu posredstvom Ministarstva prosvjete Crne Gore obavještava sve zainteresovane o mogućnosti učešća na 17-om konkursu dječijeg crteža „To je moj Meksiko“. Na ovom konkursu mogu da učestvuju đeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina. Ove godine tema konkursa je „Krila Meksika... brisanje granica“.

10.06.2013.

UNESCO MEĐUNARODNA NAGRADA ZA PISMENOST 2013.

UNESCO i ove godine organizuje Međunarodnu nagradu za pismenost. Nagrada je osnovana 1967. godine. Ove godine se dodjeljuju tri UNESCO „Confucius“ i dvije „King Sejong“ nagrade za pismenost, koje su pod pokroviteljstvom Narodne Republike Kine i Republike Koreje.

06.06.2013.

CEEPUS KONKURS ZA ZIMSKI SEMESTAR 2013/2014

CEEPUS KONKURS ZA ZIMSKI SEMESTAR 2013/2014 CEEPUS II-Central European Exchange Program for University Studies Centralno-evropski program za univerzitetsku razmjenu U ovaj Program su uključene sljedeće države: Austrija, Bugarska, Slovačka, Češka, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Poljska, Srbija, Crna Gora, Rumunija, Albanija, Makedonija i Bosna i Hercegovina.

03.06.2013.

Oglas za angažovanje konsultanta za izradu studije praćenja

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za izradu studije praćenja , koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 12. juna 2013. godine. Više informacija o oglasu možete naći u prilogu...

28.05.2013.

Konkurs za upis učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2013/2014. godinu

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/2002 i 49/2007 i "Službeni list Cg", br. 45/2010) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/2002 i 49/2007 i "Službeni list CG", br. 45/2010), Ministarstvo prosvjete raspisuje Konkurs za upis učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2013/2014. godinu.