>

K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/STUDENTKINJAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU

K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/STUDENTKINJAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU
Datum objave: 26.08.2019 10:35 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


U skladu s mjerom broj 2.1.5. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 za 2019/2020. akademsku godinu, u cilju povećanja upisa pripadnika/pripadnica romske i egipćanske populacija na visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvjete raspisuje

K O N K U R S
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/STUDENTKINJAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE
ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU

Ministarstvo prosvjete će u skladu sa uslovima Konkursa dodijeliti stipendije studentima i studentkinjama romske i egipćanske zajednice koji pohađaju osnovne, specijalističke i magistarske studije na fakultetima Univerziteta Crne Gore.


USLOVI KONKURSA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i studentkinje pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti koji pohađaju osnovne, specijalističke i magistarske studije.


POTREBNA DOKUMENTA

Studenti/studentkinje koji konkurišu za stipendiju dostavljaju:

- PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJA
- potvrdu o studiranju
- uvjerenje o položenim ispitima s prethodne godine studija
- izjavu da su pripadnici romske i egipćanske zajednice (u slobodnoj formi)
- uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte
- kontakt e-mail adresu, kontakt broj telefona i poštansku adresu na koju primaju poštu


KRITERIJUMI

Da bi ispunili kriterijume za dobijanje stipendije, kandidati/kandidatkinje moraju da ispune sljedeće uslove:

- da nijesu korisnici stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje se dodjeljuju od strane organizacija koje su direktni ili indirektni korisnici Budžeta Crne Gore;
- da su redovni studenti/studentkinje osnovnih, postdiplomskih i master studija na akreditovanom univerzitetu u Crnoj Gori tokom akademske 2019/2020. godine;
- da nijesu studenti/studentkinje studija na daljinu;
- da studenti/studentkinje ne ponavljaju istu godinu studiranja drugi put;
- da podnesu kompletan i adekvatno popunjen prijavni formular u roku koji je predviđen konkursom.


ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 2. septembara do 18. oktobra 2019. godine.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.
Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
Rang lista prihvaćenih aplikacija se pravi na osnovu kompletnih i adekvatno popunjenih prijavnih formulara.


Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu:

Ministarstvo prosvjete
Direktorat za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica
Poštanski fah 110Kontakt telefon: 020 / 410 117, 410 123 i 410 205