>

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU UČENICIMA/UČENICAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU UČENICIMA/UČENICAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE
Datum objave: 26.08.2019 09:59 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


U skladu s mjerom broj 2.1.4. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. za 2019/2020. školsku godinu, u cilju povećanja upisa romske i egipćanske djece u srednje škole, Ministarstvo prosvjete raspisuje

KONKURS
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
UČENICIMA/UČENICAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE
ZAJEDNICE KOJI REDOVNO POHAĐAJU TROGODIŠNJU ILI ČETVOROGODIŠNJU SREDNJU ŠKOLU

Ministarstvo prosvjete će u skladu s uslovima Konkursa dodijeliti stipendije učenicima/učenicama romske i egipćanske zajednice koji redovno pohađaju trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu u Crnoj Gori.


POTREBNA DOKUMENTA

Za učenike/učenice koji žele da se prijave na Konkurs za stipendiranje potrebno je da sekretar/sekretarka u školi koju pohađaju dostavi sljedeća dokumenta na adresu navedenu na kraju teksta Konkursa:

FORMULAR ZA PRIJAVU 
- ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom prethodnom razredu (za učenike/učenice koji prvi put upisuju srednju školu ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom IX razredu osnovne škole)
- potvrdu da je redovan učenik/učenica (izdaje škola)
- potpisanu izjavu učenika/učenice ili roditelja/staratelja da je isti pripadnik romske ili egipćanske zajednice (u slobodnoj formi)

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici/učenice pripadnici romske i egipćanske zajednice koji pohađaju srednju školu.


USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za stipendiju imaju učenici/učenice koji ispunjavaju sljedeće uslove:

- da nijesu korisnici/korisnice stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje dodjeljuju organizacije koje su direktni ili indirektni korisnici Budžeta Crne Gore;
- da su u tekućoj školskoj godini upisani kao redovni učenici/učenice I (prvog), II (dugog), III (trećeg) ili IV (četvrtog) razreda srednje škole (gimnazija, stručne ili mješovite škole) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju bez obzira na opštu srednju ocjenu;
- da iz vladanja imaju najmanje ocjenu dobar (3);
- da u slučaju nedovoljnih ocjena pohađaju redovne dopunske časove u školi.

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 2. septembra do 18. oktobra 2019. godine.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.
Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
Rang lista prihvaćenih aplikacija se pravi na osnovu kompletnih i adekvatno popunjenih prijavnih formulara.

Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu:

Ministarstvo prosvjete
Direktorat za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica
Poštanski faks 110


U jednoj koverti može biti poslata konkursna dokumentacija za više učenika iste škole.

Kontakt telefon: 020 / 410 117, 410 123 i 410 205