>

PRIJEDLOZI ZA DOBITNIKE DRŽAVNE NAGRADE „OKTOIH“ U 2017. GODINI

PRIJEDLOZI ZA DOBITNIKE DRŽAVNE NAGRADE „OKTOIH“ U 2017. GODINI
Datum objave: 05.10.2017 08:07 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Žiri za dodjelu Državne nagrade „Oktoih“ na osnovu članu 12 Poslovnika o radu Žirija, i u skladu sa članom 14 Zakona o državnim nagradama („Službeni list RCG“, br. 38/07 i „Službeni list CG“, br. 75/10) obavještava da se prijedlozi za Nagradu „Oktoih“ za 2017. godinu podnose do 15. novembra 2017. godine.

Državna Nagrada „Oktoih“ dodjeljuje se građaninu/građanki Crne Gore ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore, za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kao i učeničkog i studentskog standarda. Ukupno se mogu dodijeliti 3 nagrade.
Prijedlog se podnosi u pisanoj formi sa naznakom „Ne otvaraj“ i mora biti obrazložen. Pored ličnih podataka obrazloženje treba da sadrži:

- koliko je godina predloženi kandidat/kandidatkinja radio/radila u vaspitno-obrazovnoj djelatnosti;
- koje izuzetne rezultate je postigao/la u oblasti u kojoj se dodjeljuje nagrada;
- obrazovno-vaspitne ustanove u kojima je radio/la i u kom periodu;
- napredovanja u službi – priznanja i nagrade, doškolovavanje i stručno usavršavanje (unaprijeđena zvanja), spisak objavljenih stručnih i naučnih radova;
- učešće i doprinos u unapređenju obrazovno-vaspitne djelatnosti;
- osvojene nagrade na međunarodnim i državnim takmičenjima;
- Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovne ustanove.

Predlagač je dužan da uz prijedlog dostavi i pisane dokaze za obrazloženje prijedloga.

Prijedlozi se podnose: Žiriju za dodjelu Državne nagrade „Oktoih“, Ministarstvo prosvjete, ul. Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica.

Prijedlozi koji ne budu dostavljeni Žiriju u naznačenom roku, neće se razmatrati.

KOMISIJA ZA DODJELU
DRŽAVNE NAGRADE „OKTOIH“