>

Mreža evropskih šegrta – Poziv za prijem novih članova

Mreža evropskih šegrta – Poziv za prijem novih članova
Datum objave: 18.09.2017 08:13 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Mreža evropskih šegrta je raspisala konkurs za izbor 10 novih članova. Konkurs je otvoren do 27. septembra 2017. godine, 23:59 (CET).

Mreža evropskih šegrta je osnovana u aprilu 2017. godine od strane Evropskog foruma mladih u saradnji sa Organizacionim biroom evropskih sindikata škola (OBESSU), uz podršku Evropske komisije, kako bi se osiguralo da se glas mladih šegrta čuje na diskusijama u vezi sa stručnim obrazovanjem i obukom. Kroz Mrežu, mladi šegrti mogu učestvovati u odlukama koje ih se tiču i mogu se zalagati za kvalitetnije, inkluzivnije i dostupnije šegrtovanje.

Devet mladih je prethodno izabrano da budu dio Mreže koja je već imala dva sastanka u Briselu i na Malti, a sada se traži još 10 mladih ljudi koji bi im se pridružili. Deset odabranih članova će se pridružiti aktuelnim članovima Mreže evropskih šegrta. Različiti članovi (stari i novi) biće pozvani da prisustvuju i doprinesu budućim sastancima Mreže, u skladu sa temom o kojoj će se razgovarati i njihovim iskustvom/stručnim znanjem.

Poziv za izbor novih članova je takođe otvoren za ne-članove Evropskog foruma mladih a šegrti iz zemalja kandidata za članstvo u EU snažno se podstiču da se prijave.

Uloga mreže je da:

- Razvija stavove mladih o šegrtovanju kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi, diskutuje o izazovima, razmjenjuje informacije o važnim obrazovnim politikama i zapošljavanju i istražuje o razvoju šegrtovanja.
- Da funkcioniše kao neformalno savjetodavno tijelo Evropske komisije o šegrtovanju, posebno za Evropski savez za šegrtovanje (EAfA), pružajući informacije o prijedlozima/inicijativama Evropske komisije, događajima, sastancima EAfA itd.
- Omogući kontakte između omladinskih organizacija i drugih aktera na temu šegrtovanja.
- Izradi konkretan prijedlog za veću i konsolidovaniju Mrežu evropskih šegrta, počev od 2019. godine.
- Doprinosi sastancima Evropske komisije i Predsjedništva EU o šegrtovanju i Stručnom obrazovanju i obuci.
Proces selekcije
Učesnici moraju biti:
- Šegrti/ sadašnji - bivši šegrti/predstavnici studenata; ILI
- Aktivni na nacionalnom/međunarodnom nivou u kreiranju politika stručnog obrazovanja i obuke i politika šegrtovanja;
- Spremni i sposobni da prisustvuju preostalim sastancima u 2017. godini i na 4 sastanka u 2018. godini.

U procesu selekcije posebna pažnja će se posvetiti:
- Uravnoteženom sastavu u smislu sadašnjih i/ili bivših šegrta koji učestvuju kao pojedinci, kao i predstavnici relevantnih omladinskih struktura.
- Učenici višeg srednjeg stručnog obrazovanja (visok prioritet).
- Učesnici iz zemalja kandidata za članstvo u EU (visok prioritet).
- Ravnopravnost polova
Forum mladih, OBESSU i Evropska komisija traže učešće u Mreži koja je raznovrsna, inkluzivna i ravnopravna.

Dodatne informacije

ODGOVORNOSTI ČLANSTVA
Aktivnosti:
- Prikupljanje dokaza o kvalitetu/zastupanju šegrtovanja u državama članicama;
- Identifikacija mogućih puteva za partnerstva sa relevantnim zainteresovanim stranama;
- Promovisanje Mreže i šegrtovanja kao vrijednog izbora u karijeri (npr. uz pomoć ambasadora za šegrtovanje);
- Pisanje članaka za Evropski forum mladih/publikacije Evropske komisije o njihovom radu/nalazima itd;
- Procjenjivanje prijedloga Evropske komisije o stručnom obrazovanju i obuci i šegrtovanju, pružanje inputa i povratnih informacija uz pomoć Evropskog foruma mladih/OBESSU Sekretarijata.

Odgovornosti:
Od članova Mreže evropskih šegrta se očekuje da:
- Aktivno doprinosi online diskusiji i tekućim procesima (input, analiza, diskusija, povratna informacija);
- Budu u mogućnosti da prisustvuju relevantnim sastancima (1 sastanak u 2017. i 4 sastanka u 2018. godine) i aktivno učestvuju. (U 2017. sastanak će se održati 23. novembra tokom Evropske nedelje stručnih vještina, uz mogućnost da članovi prisustvuju sastanku EAfA 22. novembra (popodne) i završnom događaju 24. novembra (ujutro). U 2018. godini očekuje se da će se održati četiri sastanka u okviru Evropskog saveza za šegrtovanje);
- Doprinose prikupljanjem informacija/najboljih praksi/nacionalnih primjera o ovoj temi;
- Podijele informacije koje imaju, uključujući i relevantne procese za koje su svjesni;
- Olakšaju, kada je moguće, kontakte između Evropskog foruma mladih/OBESSU-a i drugih zainteresovanih strana na ovu temu.

Svi troškovi putovanja i smeštaja koji su povezani sa učešćem na sastancima Mreže će biti pokriveni od strane Evropskog foruma mladih i Evropske komisije.
Tema: Šegrtovanje, Stručno obrazovanje i obuka
Broj učesnika: 10
Rok za podnošenje aplikacija: 27. septembar 2017. godine, 23:59 (CET)
Više informacija o pozivu kao i aplikacioni formular možete promaći na web stranici u prilogu: http://database.youthforum.org/public/event-details/event/772