>

Konkurs za dodjelu stipendija za deficitarne kvalifikacije za školsku 2017/2018. godinu

Konkurs za dodjelu stipendija za deficitarne kvalifikacije za školsku 2017/2018. godinu
Datum objave: 11.05.2017 12:33 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 134a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05, 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 45/11, 39/13 i 44/13) i člana 3 stav 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola (»Službeni list CG«, br. 41/12 i 39/15), Ministarstvo prosvjete r a s p i s u j e Konkurs za dodjelu stipendija za deficitarne kvalifikacije za školsku 2017/2018. godinu.

Ministarstvo prosvjete će, u skladu sa ovim Konkursom, dodijeliti 110 stipendija za deficitarne kvalifikacije za koje se obrazuju učenici prvog razreda stručnih škola, od čega je za 15 stipendija sredstva obezbijedila Privredna komora Crne Gore:

- 50 stipendija za učenike koji se obrazuju po obrazovnom programu Kuvar (po deset stipendija za učenike JU Srednja stručna škola u Bijelom Polju, JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ u Budvi, JU Srednja mješovita škola „Bećo Bašić“ u Plavu, JU Srednja stručna škola u Pljevljima i JU Srednja stručna škola u Rožajama);

- 10 stipendija za učenike koji se obrazuju po obrazovnom programu Konobar (JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ u Budvi);
- 10 stipendija za učenike koji se obrazuju po obrazovnom programu Pekar (JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ u Podgorici);
- 10 stipendija za učenike koji se obrazuju po obrazovnom programu Elektroinstalater (JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ u Podgorici);
- 10 stipendija za učenike koji se obrazuju po obrazovnom programu Zavarivač (po pet stipendija za učenike JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ u Podgorici i JU Prva srednja stručna škola u Nikšiću);
- 10 stipendija za učenike koji se obrazuju po obrazovnom programu Vodoinstalater (JU Srednja građevinsko-geodetska škola „Inž. Marko Radević“ u Podgorici);
- 10 stipendija za učenike koji se obrazuju po obrazovnom programu Keramičar (JU Srednja građevinsko-geodetska škola „Inž. Marko Radević“ u Podgorici).

USLOVI KONKURSA

Pravo na učešće na konkursu mogu ostvariti učenici koji su završili osnovnu školu.
Stipendija učenicima se dodjeljuje bez obaveze vraćanja, odobrava se za jednu školsku godinu i isplaćuje se u mjesečnom novčanom iznosu u deset jednakih mjesečnih rata učenicima koji imaju status redovnog.

DOKAZI

Uspjeh učenika dokazuje se obrazovnom ispravom škole u kojoj je učenik završio osnovno obrazovanje.
Nagrade sa takmičenja dokazuju se diplomama organizatora takmičenja

KRITERIJUMI ZA DODJELU STIPENDIJE

Dodjela stipendija učenicima vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1) uspjeha ostvarenog u osnovnoj školi,
2) osvojenih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima, stečene u toku osnovnog obrazovanja.

Vrednovanje kriterijuma

Uspjeh, ostvaren u osnovnoj školi vrednuje se tako što se prosječna ocjena iz sedmog, osmog i devetog razreda pomnoži sa korektivnim faktorom 5.

Osvojene nagrade na državnim i međunarodnim takmičenju vrednuju se se na sledeći način:

1) Državno takmičenje u znanju:
- prva nagrada 20 bodova
- druga nagrada 18 bodova
- treća nagrada 16 bodova

2) Ostala državna takmičenja:

- prva nagrada 16 bodova
- druga nagrada 14 bodova
- treća nagrada 12 bodova

3) Međunarodno takmičenje u znanju:
- prva nagrada 30 bodova
- druga nagrada 28 bodova
- treća nagrada 26 bodova

4) Ostala međunarodna takmičenja:
- prva nagrada 26 bodova
- druga nagrada 24 boda
- treća nagrada 22 boda.

Za nagrade stečene u kolektivnim nastupima broj bodova se utvrđuje tako što se bodovi dijele sa brojem nosilaca nagrade.

ODLUKA O DODJELI I PRESTANKU STIPENDIJE

Odluku o dodjeli i prestanku stipendije učenicima donosi komisija koju imenuje Ministarstvo.
Ukoliko se prijavi više kandidata od broja predviđenog konkursom, prednost imaju kandidati koji imaju veću prosječnu ocjenu, kao i veći broj osvojenih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima iz nastavnih predmeta.
Prijedlog rang liste kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju, objavljuje se na internet stranici Ministarstva (www.mps.gov.me/ministarstvo/konkursi);
Učenik, odnosno roditelj učenika, ima pravo prigovora ministru na prijedlog rang liste, u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata na internet stranici Ministarstva.
Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Odluka ministra je konačna.

Učeniku prestaje stipendiranje, ako:

- nastavničko vijeće škole izrekne disciplinsku mjeru isključenja iz škole,
- samovoljno promijeni ili napusti školu.

POTREBNA DOKUMENTA

Učenici koji konkurišu za stipendiju, dostavljaju:
1. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet stranici Ministarstva (www.mps.gov.me/ministarstvo/konkursi);
2. Potvrdu Škole o prijavi na Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole;
3. Svjedočanstva iz VII, VIII i IX razreda osnovne škole;
4. Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima.

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Podnošenje dokumenata je od 12. juna do 23. juna 2017. godine.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.
Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
Dokumenta treba dostaviti lično ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvjete, Vaka Đurovića b.b. poštanski fah 110, Podgorica

Tekst konkursa i prijavni formular nalazi se na internet stranici Ministarstva prosvjete (www.mps.gov.me/ministarstvo/konkursi)
Kontakt telefon: (020) 410 147.

Prijava za stipendije za deficitarne kvalifikacije.doc