>

Saopštenje: Za visokoškolce dostupno 9.165 mjesta u okviru Programa stručnog osposobljavanja

Saopštenje: Za visokoškolce dostupno 9.165 mjesta u okviru Programa stručnog osposobljavanja
Datum objave: 21.10.2016 12:33 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem poslodavci su ove godine prijavili 9.165 mjesta, od čega 60% u privatnom sektoru i 40% u javnom sektoru.

Konkurs za prijavu visokoškolaca koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počeo je 18. oktobra 2016. godine i biće otvoren do 18. novembra 2016. godine. Kao i ranije visokoškolci imaju mogućnost da izaberu sedam željenih poslodavaca kod kojih bi voljeli da se struno osposobljavaju. Ocjena tokom studiranja je jedini i osnovni kriterijum prilikom povezivanja poslodavaca i korisnika.

Za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama mogu se prijaviti samo visokoškolci koji su završili studije obima 240 kredita u trajanju od četiri godine u skladu sa propisima.

Realizacijom Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem olakšaće se prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija kojima će odgovoriti tržištu rada. Program će pružiti smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike i doprinijeće smanjenju nezaposlenosti mladih.

Ukoliko korisnici imaju tehničkih problema poput nemogućnosti registracije profila na sajtu eUprave, promjene lozinki, u samom procesu prijavljivanja i slično, za pomoć treba da se obrate administratorima Portala eUprave:
e-mail: euprava@mid.gov.me
kontakt telefon: 020 234 851.

Za komunikaciju sa korisnicima u vezi sa evidencijom zadužen je Zavod za zapošljavanje, a kontakt je sljedeći:
e-mail: zdenka.ivanovic@zzzcg.me  
kontakt telefon: 020 405 204

Za problem prilikom prijave korisnika koji su diplomu o visokom obrazovanju stekli van Crne Gore potrebno je kontaktirati službenike Ministarstva prosvjete:
e-mail: biljana.misovic@mps.gov.me  
e-mail: bojana.suskavcevic@mps.gov.me  
e-mail: milica.zizic@mps.gov.me
kontakt telefoni: (020) 410 187; 410 193; 410 185

Koordinacioni tim za implementaciju Programa stručnog osposobljavanja