>

KONKURS za učešće na 6. Sajmu mladih pronalazača 2016. godine

Datum objave: 06.04.2016 13:53 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


 

 

Fondacija (NVO) „Mladi pronalazači Crne Gore“, Centar za stručno obrazovanje, Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete, uz podršku generalnog sponzora Crnogorske komercijalne banke, raspisuju:


KONKURS
za učešće na 6. Sajmu mladih pronalazača 2016. godine

I
Program “Sajam mladih pronalazača” odnosi se na pripremu inovativnih rješenja iz različitih oblasti i njihovo predstavljanje na Sajmu mladih pronalazača u maju 2016. godine. Organizacija ovog sajma ima za cilj podsticanje mladih ljudi da razvijaju svoje inovacije, koristeći sopstvene ideje, znanje, vještine, dostupne alate, opremu, kao i ekspertsku pomoć.

Program će biti organizovan kroz:

• Opšti takmičarski dio za učenike srednjih škola u četiri kategorije;
• Tematski takmičarski dio za učenike srednjih škola i studente univerziteta Crne Gore u dvije kategorije;
• Revijalni dio za učenike srednjih škola, studente univerziteta Crne Gore i pojedince koji imaju inovativna rješenja iz pojedinih oblasti.

Opšti takmičarski dio programa
II
Opšti takmičarski dio programa je predviđen za učenike srednjih stručnih, mješovitih škola i gimnazija iz Crne Gore. Potrebno je da učenici naprave inovativan proizvod, koji je originalan, praktičan za upotrebu, lak za proizvodnju, pristupačan i ima potencijala za široko korišćenje. Za izradu takvih inovacija, može se koristiti znanje iz bilo koje oblasti. Inovacije mogu biti funkcionalni uređaji ili softveri, kao i inovativna rješenja iz raznih domena. Takođe, inovacije mogu biti jednostavne i komplikovane do mjere do koje su učenici sposobni da ih izrade sami, uz pomoć mentora koje škole imenuju, a koji imaju ulogu samo da pružaju smjernice, daju savjete i budu podrška učenicima u procesu izrade inovacija.
III
Pravo prijavljivanja imaju sve srednje škole u Crnoj Gori. Škole su dužne da pošalju popunjenu prijavu, koja se nalazi u prilogu konkursa, sa detaljnim opisom inovacije. One mogu prijaviti onoliko radova, koliko mogu pripremiti u zadatom vremenskom periodu. Škole su u obavezi da prijave mentore, broj timova i inovacija, kao i broj učenika po timu. Svaki tim može da ima do 5 učenika, a svaki učenik može biti član samo jednog tima. Učešće u radovima mogu uzeti najviše dva profesora u ulozi mentora, po timu.
IV
Radovi moraju biti inovativnog karaktera i ulaziće u konkurenciju takmičenja pod uslovom da se mogu praktično primijeniti, odnosno da svojom originalnošću i inovativnošću predstavljaju poboljšanje u određenoj oblasti ili bolje rješenje za funkcionisanje postojećeg proizvoda, usluge ili nekog procesa. To znači da radovi čiji rezultati više doprinose razvoju teoretskog aspekta određene oblasti, neće biti prihvaćeni. Radovi koji ulaze u takmičarski dio programa, moraju biti novi i predstavljeni na Sajmu prvi put.
V
Za sve učesnike u opštem takmičarskom dijelu Crnogorska komercijalna banka je obezbijedila Fond za pomoć školama u izradi radova u ukupnom iznosu od 1.200,00 eura. Fond će ravnopravno biti podijeljen svim timovima čije su prijave prihvaćene i koje ulaze u takmičarsku konkurenciju, tako da iznos koji će svaki tim dobiti, zavisi od ukupnog broja prijavljenih, odnosno prihvaćenih timova. Svi timovi koji dobiju finansijsku podršku za realizaciju svog inovativnog rješenja imaju obavezu da se pojave na Sajmu mladih pronalazača. U protivnom, dobijeni iznos moraće da vrate Fondaciji.
VI
Radove na takmičenju će ocjenjivati komisija sastavljena od profesora, asistenata ili saradnika sa različitih fakulteta i univerziteta u Crnoj Gori, a koji su i sami inovatori u svojim oblastima. Komisija za ocjenu radova biće sastavljena najkasnije sedam dana prije termina održavanja Sajma.
VII

Fond za nagrade u opštem takmičarskom dijelu iznosi 1.000,00 eura. Kategorije u kojima se takmiče učenici srednjih škola, kao i nagrade koje dodjeljuje Crnogorska komercijalna banka u opštem takmičarskom dijelu su:

 

1. Najoriginalnije inovativno rješenje, 200,00 eura
2. Najkompleksnije rješenje, 200,00 eura
3. Najbolje tržišno orijentisano rješenje, 200,00 eura
4. Najfunkcionalnije rješenje, 200,00 eura

Sveukupni pobjednik Sajma biće izabran kao pobjednik jedne od četiri pomenute kategorije i za njega je predviđena nagrada od dodatnih 200,00 eura.


Tematski takmičarski dio programa
VIII
Tematski takmičarski dio programa predviđen je za učenike srednjih škola i studente univerziteta Crne Gore. Ovogodišnjim programom Mladih pronalazača Crne Gore predviđene su dvije teme koje će biti nagrađene specijalnim nagradama Crnogorske komercijalne banke u iznosu od po 150,00 eura i to:
1. Specijalna CKB nagrada na temu “Unaprijeđenje procesa nastave u školama“, a za najbolje rješenje predviđena je nagrada u iznosu 150,00 eura. Za ovu temu svi zainteresovani učenici i studenti mogu predstaviti inovativna rješenja koja na bilo koji način uvode inovacije u proces nastave u školama. Komisija zadržava pravo da nagradu ne dodijeli nikome, ukoliko nijesu zadovoljeni kriterijumi predviđeni ovim konursom.

2. Specijalna CKB nagrada za najbolje društveno odgovorno rješenje na temu „Očuvanje životne sredine“. Za ovu temu, svi zainteresovani učenici i studenti mogu predstaviti inovativna rješenja koja na bilo koji način pomažu u očuvanju životne sredine. Radove na ovu temu će ocjeniti komisija sastavljena od stručnjaka iz raznih oblasti, a za najbolje rješenje predviđena je nagrada u iznosu 150,00 eura.
Radove na ove dvije teme mogu kandidovati svi učesnici Sajma, bez obzira na to da li učestvuju u opštem takmičarskom dijelu, ali ne mogu prijaviti istu inovaciju u opštem i tematskom dijelu takmičenja.
IX
Pravo prijavljivanja za tematski takmičarski dio imaju sve srednje škole, kao i fakulteti svih univerziteta u Crnoj Gori. Za ovaj dio takmičenja, škole mogu prijaviti timove sastavljene 1-5 učenika, sa najviše dva profesora u ulozi mentora, a studenti se mogu prijaviti pojedinačno ili u timu do 5, sa ili bez mentora.

Revijalni dio programa
X
Revijalni dio programa je predviđen za učenike osnovnih i srednjih škola, studente univerziteta Crne Gore i pojedince koji žele da predstave na sajmu svoja inovativna rješenja ili nagrađene radove na nekim drugim takmičenjima ili sajmovima u toku godine. Ovaj dio programa nije u takmičarskoj kategoriji i za te učesnike nijesu predviđene nagrade.

Formulari za prijave
XI
Formulari za prijave se mogu pronaći na sajtu www.mladipronalazaci.me i www.cso.gov.me. Popunjene prijave za sva tri dijela programa treba poslati elektronskim putem na e-mail: mladipronalazaci@gmail.com.

• Prijave za opšti i tematski takmičarski dio treba poslati najkasnije do 18. aprila 2016. godine.
• Prijave za revijalni dio takmičenja treba poslati najkasnije do 30. aprila 2016. godine.

Ukoliko opis inovacije ne odgovara uslovima konkursa ili propozicijama takmičarskog dijela sajma, biće vraćen autorima na ispravljanje. U tom slučaju, prijava radova mora biti ponovo poslata 10 dana od dana kada je aplikacija vraćena. Za dodatne informacije i pitanja, možete se obratiti mejlom ili lično predstavnicima Fondacije Mladih pronalazača Crne Gore. 

Sajam mladih pronalazača
XII
Sajam mladih pronalazača 2016. godine biće održan u ponedjeljak, 16. maja 2016. godine, u poslovnom objektu „Capital Plaza“, u Podgorici.

Na Sajmu će biti izloženi svi inovativni radovi koji su prijavljeni i prihvaćeni u sva tri dijela takmičenja i to u: opštem takmičarskom dijelu, tematskom takmičarskom dijelu, kao i revijalnom dijelu. O svim tehničkim detaljima organizacije Sajma mladih pronalazača, svi prijavljeni i prihvaćeni timovi biće blagovremeno obaviješteni.

Kontakt osoba za srednje škole: Sandra Brkanović
mob. tel. 069 371 632, e-mail: sandra.brkanovic@cso.gov.me

Kontakt osoba za fakultete: Velibor Bošković
mob. tel. 067 523 182, e-mail: velibor_boskovic@yahoo.com

Kontakt osoba za revijalni dio: prof dr. Zoran Mijanović
mob. tel. 067 204 040, e-mail: mijanovic.zoran@gmail.com