>

Saopštenje: Raspisan drugi Konkurs za upis 30 polaznika I godine višeg stručnog obrazovanja

Saopštenje: Raspisan drugi Konkurs za upis 30 polaznika I godine višeg stručnog obrazovanja
Datum objave: 21.07.2015 16:40 | Autor: PR Služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo prosvjete objavilo je drugi Konkurs za upis 30 polaznika I godine višeg stručnog obrazovanja za školsku 2015/2016. godinu u JU Školi za srednje i više stručno obrazovanje "Sergije Stanić" u Podgorici.

Konkurs se odnosi na V stepen stručne spreme za obrazovne programe Menadžer kulinarstva 15 kandidata i Restorater 15 kandidata.

Prijava na Konkurs podnosi se Školi od 17. do 19. avgusta 2015. godine.

Rang lista
kandidata za upis objavljuje se na oglasnoj tabli Škole 24. avgusta 2015. godine. Na utvrđenu rang listu, kandidat za upis može podnijeti prigovor Nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Prijava za upis polaznika će se podnositi školi 26, 27. i 28. avgusta 2015. godine.

Na Konkurs za obrazovni program Menadžer kulinarstva mogu se prijaviti osobe koje su završile četvorogodišnju stručnu školu iz oblasti kuvarstva i koje imaju položen eksterni stručni ispit ili osobe koje su završile trogodišnju stručnu školu iz oblasti kuvarstva, imaju položen majstorski ispit i diferencijalne ispite koje određuje Škola.

Na Konkurs za obrazovni program Restorater mogu se prijaviti osobe koje su završila četvorogodišnju stručnu školu iz oblasti usluživanja i imaju položen eksterni stručni ispit ili osobe koje imaju završenu trogodišnju stručnu školu iz oblasti usluživanja, položen majstorski ispit i diferencijalne ispite koje određuje Škola.

Kandidati za upis treba da dostave Školi: prijavu na Konurs i svjedočanstva posljednja tri razreda stručne škole iz oblasti kuvarstva, odnosno usluživanja, dok kandidati koji su završili trogodišnju stručnu školu dostavljaju svjedočansta posljednja tri razreda stručne škole iz oblasti kuvarstva, odnosno usluživanja i dokaz o položenom majstorskom ispitu, odnosno dokaz o stečenom petom stepenu ili VKV koji su stečeni po ranijim propisima.

Tekst Konkursa možete pronaći OVDJE

PR služba Ministarstva prosvjete