>

Spisak studenata koji su ostvarili pravo na kredit

Datum objave: 02.12.2014 13:49 | Autor: Ivona Međedović / Jelica Đurić

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 20a Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007, 16/2007,  25/11 i 54/2011)  i Konkursom za dodjelu studentskih kredita za studijsku  2014/15. godinu Ministarstvo prosvjete objavljuje Rang listu kandidata kojima je odobren studentski kredit za studijsku 2014/15. godinu, kao i spisak studenata koji nijesu ostvarili pravo na isti.

Kriterijum za dodjelu kredita je uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno indeks uspjeha u prethodnoj godini studija.

Spiskove možete pogledati ovđe... Drzavni fakulteti i Ino 02.12.2014.xls i Privatni fakulteti 02.12.2014.xls.