>

Međunarodno dječije likovno takmičenje "Mali bitoljski Monmartr”

Datum objave: 16.12.2013 11:26 | Autor: BK

Ispis Štampaj stranicu


DJEČIJI LIKOVNI STUDIO SV. ĆIRILO I METODIJE

BITOLJ, REPUBLIKA MAKEDONIJA

 

Raspisuje

 

Međunarodni dječiji likovni konkurs

MALI BITOLJSKI MONMARTR 2014

 

ZA UČEŠĆE U XXXIII UMJETNIČKOJ KOLONIJI I  XXXII IZLOŽBI DJEČIJIH LIKOVNIH RADOVA – BITOLJ  2014

(23 - 30. maj 2014.)

 

Uslovi za učešće na konkursu:

 

-         Na konkursu za učešće u Koloniji mogu se prijaviti djeca od 12 do 20 godina starosti;

-       Na konkursu za učešće u izložbi likovnih radova mogu se prijaviti djeca od 4 do 20 godina starosti;

-         Za vrijeme trajanje Kolonije od 7 dana, učesnici će kreirati radove na temu „Stara makedonska arhitektura“. Manifestacija će se održavati na otvorenom prostoru, na ulicama Bitolja, Ohrida i Kruševa;

-         Tema likovnog konkursa je slobodna i dozvoljeni su svi formati, materijali i tehnike;

-         Radove treba slati kolektivno, s tim da kolekcija ne može sadržati manje od 20 radova;

-       Radovi sa konkursa neće biti vraćeni, već će biti zadržani u vlasništvu Studija kao specijalna kolekcija;

-         Svaki rad treba da sadrži sljedeće podatke: ime autora, godine starosti, pol, naziv ustanove koju dijete pohađa, ime nastavnika ili vaspitača, naziv grada i države. Podaci treba da budu otkucani  ili ručno napisani velikim štampanim slovima.

 

Nagrade:

 

-         „Grand Pri“ najviše priznanje „Malog bitoljskog Monmartra“ za najbolju kolekciju na konkursu;

-         Dvije specijalne nagrade za uspješno grupno učestvovanje na konkursu;

-         Specijalna nagrada za individualni  uspješan rad;

-       20 kolektivnih nagrada za učešće u Koloniji. Svaka ekipa  biće sastavljena od tri učenika i jednog nastavnika;

-         25 nagrada za najbolje kolekcije na XXXII izložbi „Bitolj 2014“;

-         100 „zlatnih paleta“ za najbolji individualni rad na izložbi;

-         250 diploma za individualne radove na izložbi;

-         Specijalna nagrada za najboljeg pojedinačnog učesnika u Koloniji;

-         Nagrada Direktno učešće u koloniji „Bitolj 2015“ (za 10 učesnika);

-         Nagrada „Bogomil Karlavaris“.

 

 

Sve ustanove  i nastavnici – učesnici na konkursu, dobiće priznanje za učešće.

U okviru  Umjetničkog  karavana koji se tradicionalno održava u okviru Kolonije, slikajući staru makedonsku arhitekturu, učesnici u Koloniji slikaće na ulicama Bitolja i po jedan dan u Ohridu i Kruševu.

U ekipnom  takmičenju u Koloniji ne bi trebalo da učestvuju djeca mlađa od 12 godina.

Kompletni  neophodni materijal za rad obezbjeđuje organizator.

Smještaj učesnika je obezbijeđen u Bitolju. Sve troškove snosi organizator, osim putnih troškova do Bitolja i nazad, koje snose učesnici u koloniji.

 

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA JE 20. FEBRUAR  2014. GODINE.

 

Nagrade će svečano biti uručene 23. maja 2014. godine, uoči vjerskog praznika „Sv. Ćirilo i Metodije“.

Rezultati međunarodnog takmičenja će biti  objavljeni najkasnije do 20. marta 2014. godine na web adresi: www.smallmontmartreofbitola.com

 

Likovne radove treba slati na sljedeću adresu:

                 Dječiji likovni studio Sv. Ćirilo i Metodije

                 Ul. Dalmatinska 18

                 7 000 Bitolj

                 Republika Makedonija

                 (za konkurs Bitola 2014).

 

Bliže informacije u vezi sa takmičenjem možete dobiti na tel/fax: +389 47 235 184; +389 71546 196 ili e-mail: malbitmo@gmail.com