Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE: Potpisan Finansijski sporazum u okviru IPA programa

Datum objave: 10.12.2014 14:21 | Autor: Ivona Medjedovic

Ispis Štampaj stranicu


Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske unije, za Operativni program „Razvoj ljudskih resursa“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) potpisan je 5.12.2014. godine.

Usvajanjem i potpisivanjem sporazuma stekli su se i formalni uslovi za korišćenje sredstava u iznosu od 6.568.240 eura za Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013 (IPA IV komponenta), od čega je 5.583.000 doprinos EU, a 985.240 eura nacionalna kofinansiranje.

Operativna struktura koju čine Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke i Ministarstvo finansija-Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći je odgovorna za sprovođenje i praćenje aktivnosti iz oblasti zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja i nauke, kao i socijalne inkluzije u okviru sljedećih prioriteta, odnosno mjera:

I Prioritet - Efikasne i inkluzivne mjere aktivne politike zapošljavanja

U okviru ovog prioriteta realizovaće se mjera „Podrška sprovođenju najdjelotvornijih mjera tržišta rada za kvalitet radne snage i zapošljavanje“ koja ima za cilj povećanje zapošljivosti nezaposlenih i neaktivnih osoba, posebno dugoročno nezaposlenih, žena i mladih. Ova mjera će se realizovati kroz ugovor o uslugama – Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost (1.000.000,00 eura) i grant šemu (1.298.884,00 eura).

II Prioritet - Unapređenje znanja, vještina i kompetencija za zapošljivost i konkurentnost

U okviru ovog prioriteta predviđena je realizacija mjere „Podrška unaprijeđenju uslova za razvoj kvalifikacija u stručnom obrazovanju i osposobljavanju“. Ova mjera ima za cilj osavremenjivanje obrazovnih programa za sve nivoe stručnog obrazovanja koji će odgovarati stvarnim potrebama tržišta rada i omogućiti njihovu realizaciju i jačanje profesionalnih kompetencija nastavnika u stručnom obrazovanju i osposobljavanju. Predviđeno je da se ova mjera realizuje kroz ugovor o uslugama – Modernizacija obrazovnih programa i obuke nastavnika (804.609,40 eura) i kroz ugovor o nabavci robe (344.832,60 eura).

Druga mjera „Podrška unaprijeđenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“ ima za cilj razvoj vještina za inovacije studenata, profesora i istraživača i transfer znanja i razvoj vještina za inovacije u preduzećima. Predviđeno je da se ova mjera realizuje kroz ugovor o uslugama – Jačanje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja i nauke (400.000,00 eura) i kroz grant šemu (749.442,00 eura).

III Prioritet: Unapređenje socijalne inkluzije

U okviru ovog prioriteta realizovaće se mjera „Podrška većem pristupu tržištu rada za osobe sa invaliditetom i pripadnike RAE populacije“ koja ima za cilj unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom i pripadnika RAE populacije, koji su u nepovoljnom položaju, boljom integrisanošću na tržište rada. Ova mjera će se realizovati kroz ugovor o uslugama – Saradnja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad (513.648,00 eura) i kroz grant šemu (800.000,00 eura).

Operativnim programom predviđen je i prioritet koji se odnosi na Tehničku podršku koji će se realizovati kroz „Podršku razvoja okvira za projektnu strukturu“ (299.000,00 eura) i „Podršku Operativnoj strukturi u sprovođenju Operativnog programa“ (356.824,00 eura).