Manja slova Veća slova RSS

>

Stipendije Vlade Rumunije namijenjene stranim građanima, za akademsku 2013/2014. godinu

Datum objave: 29.10.2012 13:48 | Autor: Vesna Gajevic

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo vanjskih poslova (MAE)  i Ministarstvo obrazovanja, istraživanja, mladih i sporta (MECTS) dodijeliće 85 stipendija za redovne I postdiplomske studije u Rumuniji gradjanima iz zemalja koje nisu članice EU (bez obzira na zemlju prebivališta). Prioritet će se dati gradjanima iz zemalja koje nisu članice EU, a sa kojima Rumunija nema ugovora u oblasti kulture i obrazovanja.

Stipendije se dodjeljuju za tri nivoa studija:

a) osnovne studije: Ovaj nivo je namijenjen maturantima gimnazija i srednjih škola, ili ekvivalentu preduniverzitetskog  nivoa, kao i kandidatima koji žele ekvivalenciju djelimično obavljenih studijai i nastavak studija u Rumuniji. Ukupni ciklus univerzitetskih studija traje od 3 do 6 godina, u skladu sa posebnim zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se sa konačnim ispitom (diplomski);

 b) za 2. ciklus (master): Ovaj nivo je namijenjen dipomiranim studentima univerziteta/postdiplomcima; a  traje od 1,5 do 2 godine, a zvršava disertacijom;

c) za 3. Ciklus (doktorat): Ovaj nivo je namijenjen diplomiranim studentima/postidplocima (sa master titulom); traje 3-4 godine, shodno zahtjevima odabranog fakulteta, a zavržava doktorskom tezom.

Prioritetne oblasti: prioritet će se dati kandidatima koji apliciraju za oblast političkih nauka, administracije, obrazovanja, rumunske kulture i civilizacije, novinarstva, tehničkih nauka, nafte i gasa, poljoprivrede, veterine, arhitekture, umjetnosti. Uzimaće se u razmatranje i zahtjevi iz drugih oblasti.

Jezik studiranja: kako bi promovisali rumunski jezik i kulturu, Ministarstvo obrazovanja, istraživanja, omladine i sporta odlučilo je da korisnici ovih stipendija treba da studiraju samo na rumunskom jeziku.  Kandidatima koji ne znaju rumunski jezik nudi se dodatna pripremna godina dana za učenje rumunskog jezika. Studenti koji izjave da već ne znaju rumunski jezik, moraće da polažu test rumunskog jezika koji organizuju kompetentne institucije visokog obrazovanja.

 

2. Stipendija se sastoji od :

· Oslobadjanja od školarine,

· Besplatnog smještaja (u zavisnosti od slobodnih mjesta, biće ponudjen besplatan smještaj u studentskim domovima, u skladu sa propisima o visokom obrazovanju),

· Finansijska podrška – mjesečni iznos koji predstavlja:

· Ekvivalentu u rumunskoj valuti iznosa od 65 eura mjesečno, za redovne studije (1. Ciklus),

· Ekvivalent u rumunskoj valuti iznosa od 75 eura mjesečno, za postdiplomske studije (magistarske I specijalizacije), 2. ciklus,

· Ekvivalent u rumunskoj valuti iznosa od 85 eura mjesečno, za postdiplomske studije 3. Ciklusa (doktorsko zvanje)

· Stipendije ne pokrivaju troškove ishrane, medjunarodnog i lokalnog transporta. Kandidat mora biti spreman da lično pokrije sve ostale dodatne troškove.

·  Kalendar finansijske podrške :

Gore navedeni iznosi dodjeljuju se studentima 1. i 2. Ciklusa, tokom cijele akademske godine, uključujući zimski i proljećni raspust, ali ne i tokom ljetnjeg raspusta.

Za redovne studente  3. Ciklusa (doktorat), mjesečni iznos se isplaćuje tokom cijele kalendarske godine.

Važno za dobitnike stipendija (redovne studije-postdiplomske studije): Stipendije će biti obustavljene ako student, bilo kojeg ciklusa, ponovi godinu zbog loših rezultata. Može biti obnovljeno sljedeće akademske godine, nakon što student uspješno prodje ponovljenu godinu. Studenti koji ponove akademsku godinu moraju platiti pune troškove školovanja i smještaja. Broj stipendiranih godina neće biti veći od obrazovnog ciklusa. 

3. Upis

Od krajnje je važnosti pravilno popuniti sve formulare.

 

5. Spisak dokumenata neophodnih za aplikacioni dosije 

5.1. Propratno pismo izdato od diplomatske misije zemlje porijekla, akreditovane u Bukureštu, ili rumunske ambasade u datoj zemlji.

5.2. Pravilno popunjen prijavni formular Ministarstva spoljnih poslova Rumunije (MAE) za stipendiju za školovanje u Rumuniji.

5.3. Prijavni formular Ministarstva obrazovanja, istraživanja, omladine I sporta (MECTS) za Pismo o prihvatanju na studije u Rumunij. Ukoliko je kandidatov dosije prihvatilo i Ministarstvo spoljnih poslova (MAE) i selekciona tijela Ministarstva obrazovanja, istraživanja, omladine i sporta (MECTS), tada Ministarstvo obrazovanja, istraživanja, omladine i sporta izdaje i šalje kandidatu Pismo o prihvatanju  (Letter of acceptance) na studije po rumunskom obrazovnom sistemu, na osnovu pravilno popunjenog prijavnog formulara.

Pismo o prihvatanju je neophodno radi registrovanja na univerzitetu i za apliciranje za vizu za duži boravak.

 5.4. Ovjerene kopije dokumenata o školovanju (srednjoškolska i univerzitetska  diploma, ako je neophodno) i njihovi ovjereni prevodi na rumunskom, francuskom ili engleskom, ukoliko je potrebno.

Napomena:  ukoliko je kandidat još uvijek na posljednjoj godini preduniverzitetskog školovanja, dosije mora da sadrži I dokument (i njegov ovjereni prevod) kojim se potvrdjuje godina školovanja i činjenica da će kandidat diplomirati krajem 2012-2013. Školske godine, navodeći datum kada će se diploma izdati. Ukoliko kandidatov aplikacioni dosije bude prihvaćeni, on je dužan da diplomatskoj misiji, do 15.  avgista 2013. godine, dostavi ovjerenu kopiju diplome i njen ovjereni prevod, ili, ako je to slučaj, kopiju dokumenta koji potvrdjuje da je kandidat diplomirao, takodje navodeći kad se diploma izdaje.

 

Kandidati za postdiplomske studije moraju podnijeti sve diplome o prethodnom školovanju, sa ovjerenim kopijama i ovjerenim prevodima.

5.5. ovjerene kopije i ovjereni prevodi prepisa ocjena sa dosadašnjeg školovanja.

Napomena: Preduniverzitetski kandidat koji se upisuje po rumunskom univerzitetskom sistemu, moraće da podnese ovjerenu kopiju prepisa ocjena sa posljednjeg ciklusa školovanja, napr.uspjeh iz srednje škole ili njenog ekvivalenta. Studenti koji su na posljenjoj godini studija podnijeće prepis ocjena iz prethonih godina i sa prvog dijela tekuće školske godine(do datuma podnošenja).

 

U slučaju da kandidat zahtijeva ekvivalenciju djelimično obavljenih studija i nastavak studija u Rumuniji, prepis ocjena mora biti praćen ovjerenom kopijom i ovjerenim prevodom curriculum-a za djelimične studije koje su, do tada, obavljene.

Ukoliko diplomirani srednjoškolac aplicira za postdiplomske studije, on/ona mora podnijeti ovjerene kopije svih dokumenta koja potvrdjuju do sada stečeno obrazovanje, uključujući I pregled ocjena kao dopunu diploma.

5.6. ovjerena kopija i ovjereni prevod izvoda iz matične knjige rodjenih.

5.7. ovjerena kopija pasoša.

5.8. Ljekarsko uvjerenje koje potvrdjuje da kandidat ne boluje od neke zarazne bolestiili drugih oboljenja nespojivih sa budućom profesijom.

5.9. kandidatov CV .

5.10. 4 skorije fotografije, pasoškog formata.

Ovjeru dokumenata rade javni notari u zemljama boravišta. 

6. Provjera aplikacija I izbor

Ministarstvo spoljnih poslova (MAE – DDPCS) provjerava aplikacione dosijee i podnosi valjano formirane aplikacije Izbornoj komisiji ovog Ministarstva. Dosijea koja izabere ova Komisija biće upućena Izbornoj komisiji Ministarstva obrazovanja, istraživanja, omladine I sporta. Izborni kriterijumi su: kandidatove kompetencije (prethodna obrazovna dostignuća), navedena u njegovim/njenim dokumentima) I odabrana oblast školovanja.

Komisije će odbriti spisak od 85 prihvaćenih kandidata, kao  i listu čekanja, u slučaju da neko od dobitnika stipendija odustane.

.

 7. Objavljivanje rezultata

Komisija Ministarstva spoljnih poslova Rumunije pravi prvu selekciju u periodu izmedju 15. I 20. marta 2013. godine.

Do 01. aprila 2013. godine, Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije šalje Ministarstvu obrazovanja, istraživanja, omladine I sporta Rumunije odabrana dosijea. Komisija Minisarstva obrazovanja se sastaje u aprilu 2013. godine, kako bi napravila konačan izbor, a konačnu listu uspješnih kandidata dostaviće do 30. aprila 2013. godine.

Rezultati selekcije biće dostavljeni do 30. maja 2013. godine svakoj diplomatskoj misiji koja je podnijela aplikaciona dosijea.

8. Obavezni koraci nakon prihvatanja

MECTS(Ministarstvo obrazovanja, istraživanja, omladine i sporta Rumunije)  izdaće uspješnim kandidatima (u periodu izmedju 15-30. maja) Pismo o prihvatanju  na školovanje u Rumuniji (Letter of Acceptance). U tom pismu će biti navedena i dodatna pripremna godina za obavezno učenje rumunskog jezika (ukoliko je to slučaj)  naziv akademske institucije na kojoj će se kursevi održati.

Ukoliko kandidat  ne navede dvije opcije u prijavnom  formularu, a izabrani univerzitet ne može da mu ponudi mjesto, Ministarstvo obrazovanja (MECTS) može da mu ponudi drugi univerzitet  (za isti fakultet), u skladu sa raspoloživim mjestima na rumunskim institucijama za visoko obrazovanje. Ukoliko je u pismu o prihvatanju navedena još neka ponuda, kandidat  može da je odbije

 

Nakon što dobije Pismo o prihvatanju, kandidat će kontaktirati Ambasadu Rumunije u svojoj zemlji porijekla/zemlji prebivališta, kako bi aplicirao za vizu za dugi boravak (za rumunske diplomatske misije pogledati vebsajt http://www.mae.ro/en/romanian-missions; prijave se moraju podnijeti do 30. juna 2013. godine.

 

Detaljnije informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na vebsajtu rumunskog Ministarstva spolnjih poslova:

http://www.mae.ro/en/node/2176

I na vebsajtu rumunskog Ministarstva obrazovanja, istraživanja, omladine i sporta:

http://www.guv.ro

Krajni rok za podnošenje  dokumentacije Ambasadi Rumunije u Podgorici je 10. februar 2013. godine,

Adresa:                              Ambasada Rumunije

                   Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Telefon (020) 618 040

                                       (rad sa strankama od 09 do 13 časova)

Nepotpuna dosijea neće se uzeti u razmatranje, a odbijena dosijea se ne vraćaju.